Blaespuupe - 'Zie de maan schijnt door de bomen E makkers, staakt uw wild geraas' N Nooit 'ebbe 'k precies begrepe waer as dat vèsje toch op moeh slae. Toet da 'k twee jaer terug een keer een ontaerd geraes 'oorde. Ik keek nae buten en ik wist 't geliek: zó zit 't en nie anders. De maene schient deur de bomen omdat 't blad d'r af is. Waer is dat blad? Juust, dat leit op de grond. En wat doen ze daer mee in deze tied van vooruutgang en milieube wustheid Dae stiere ze een mannetje op af mee een raes- of beter gezeid een blaes- instrument. Neê, nie eên die as zelf blaest. Stel je voor, kaeken as een olifant kreeg je wè en d'r zou geen mens bie de gemeente in dienst wille. Vó de moderne ambtenaer geldt: de maehine doet 't werk, of 't noe een p.c. is of een blaespuupe. Ja, ik wete ook nie 'oe as zó een dienk 'eêt. Een luchtkanon zó dikke as m'n been, je draegt 't op je rik, een motor d'r an en je kan d'r mee richte nae de grond. En 't is t'r aol om te doen om blad van de grond weg te blaezen. Boomblaeren op t gazon Da's vies, die moete vort en moee maeke meuge ze d'r eige nie bie de gemeênte. Stel je voor, da je dat noe gewoon ouwerwets mee een rieve zou doe. Je zou angezie ore vó 'andwerksman en as je ambtenaer bin is dat benee je stand. Noe weet ik nie of die mannen dae zelf om gevrogen 'ebbe. Volgens mien is 't vee leuker en gezonder om mee een rieve te lopen, zonder motor op je rik en zonder dat rodeven. Geen koptillefoon nódig, je luustert gewoon nae de veugels en 't blad is in eên keer op een 'oop geriefd. Noe blaeze ze 't mae vó d'r eige uut. 'Ebbe ze zómit toch nog een rieve nódig om 't op een 'oop te doen. 't Zk wè deur een 'ogere ambtenaer verzonne weze om 't budget vol te maeken, want over 'oe meer geld as je gaet, 'oe belangrieker je bin as ambte naer. Dus: 't personeêl vermechanisere. dae as je anders die motorzeisen en aol die benzine van betaelt. Vó die mensen mee die blaespupen net eênder: geef ze eerder vrie en laet ze mee een rieve werke. Dat noem je gewoon milieu-verlof, zukke ter men doen 't goed tegenwoordig. En as die motorblaespupen nie ml af te voeren bin van de gemeêntelijke begró- tieng, dan zette ze ze maer 's een stuitje an op ulder stad'uzen en gemeênte'uzen. Volgens mien kunne ze dae wè een keer een frisse wind gebruke. Of dienke julder van nie Net zó is 't mee die motorzeisen dae as je die mannen 's zeumers mee zie lope. Een leven as een oordeel, aolle beesten een 'alve kilometer in den omtrek bin opgejo- ge of 'ebbe een 'artvergrótieng en je kan 't net zó goed mee een zeise doe. Da's mis schien vermoeiender, mae dan kunne die mannen gerust om drie uren 's middags naer 'uus. Dat kan d'r wè af uut 't potje at

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 1997 | | pagina 14