Noe Voorwoord ('n bitje uut 't zuudwesten) Gratis O-nummer, uutgegeve deur Stichting Zuudwest 7 Redactie Marco Evenhuis, Jan Zwemer Kopij Kopij ka je inlevere bie: Noe, Ritthemsestraete 14, 4388 JR Oöst-Souburg, tel. (0118) 461364, fax (0842) 117289, e-mail evenhuisOtref.zeeland- net.nl. Mensen die a wat instiere verklaere d'r eigen daer- deur automatisch akkoord mee 't toepasse van onze 'Zeêuwse Schriefwieze' op ulder werk. Die schriefwieze oor op verzoek opgestierd. Abonnementen 'n Abonnement (drie nummers van Noe en een nieuwsbrief) kost 25,-. Anmelde kan mee de antwoordkaorte die a bie dit nummer zit, of anders via 't redactie-adres. Vurmgevieng Jan van Broekhoven ('Enorm in Vorm!'), tel. (0117) 453639. Drukwerk ADZ Vlissingen, tel. (0118) 417910. De omslag van Noe oort gedrukt op Cyclus Print papier, 't binnenwerk op Cyclus Offset. Aolles vrie van chloor en aore rommel. Illustraties Omslag en pagina's 3 en 7: Frank Viergever. Pagina's 9, 10, 11, 12, 13: Peter Verdurmen. Pagina 5: Ruben Oreel. De streektaele is een levende vurm van communi catie binnen de Zeêuwse saemenlevienge. De Zeêuwse dialecten ore in aolle laegen van de bevolkieng en in aolle dêlen van onze provincie stikvee gesproke. D'r oor muziek gemaekt in 't Zeêuws, mensen 'ouwe voordrachten in die taele en d'r oor in geschreve. Mae, de onderwerpen daer as over gezoenge en geschreve oort, 'ebbe dikkels nie vee van doen mee 't Zeêland van noe. Terwiel a juust de geweune omgangstaele bie uutnemendeid geschikt is om d'r de Zeêuwse realiteit van noe mee te beschrieven. rnamii De auteurs van 't tiedschrift Noe 'ebbe dat goed begrepe. Die schrieve stik vö stik op d'r eige maniere over 'n vö ulder belangriek stikje heden daagse realiteit. Ze doe dat naebie as vanzelfsprekend in d'r eige dialect, 'oewel 't grootste deêl van de auteurs in Noe debuteert as streektaelschriever. Iets dat zonder meer naevolgieng verdient. Mee vee dank an Jan van Broekhoven ('Enorm in vorm!'), ADZ Vlissingen, Notariskantoor Sauer Oonk, de Provincie Zeeland, De Kluizenaer (Zeeuwse Verwennerij), Lutkie Smit Papier bv, Ruben Oreel, Peter Verdurmen en Frank Viergever. Ik 'ope a Noe kan biedraege an 't verstekken van de nieuwe taele de laeste tied laete zien eit. Wim van Gelder Commissaris van de Koningin in Zeeland die a de Zeêuwse streek-

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 1997 | | pagina 3