iep-beu! IMF o .12 'Ier ei je 't dan: 't nulste nummer van het Zeêuwse tiedschrift Noe. Mee Noe, de naeme zeit 't a een bitje, wille me 't Zeeuws en 't Zeêuwse vöraol eigentieds en o vernieuwend brienge. De laeste jaeren gaet 't in 't Zeeuws enkelt maer over peterölielampen en platte buzekachels en da vinde ons zonde van de taele. In Noe wille me b'aolve vee Zeêuwstaelige veraolen en gedichten ook artikels, repor tages en vraeggesprekken opneme. Daernaest is t'r ruumte vö werk mee 'n vlaegje uut 't zuudwesten van fotografen en aore creatieve lui. 't Zeêuws is (Noe nog) vöraol een gespra ke en gin geschreve taele. Mee een bitje goeie wil vaolt dae wè 't een en 't aor an te veranderen, dienke me. Natuurlijk, Zeêuws is gin Fries en za dat ook nooit ore. Dat 'oeft voor ons ook glad nie. Mae deu een toegankelijk tiedschrift as wat a me Noe an julder voorstelle, kunnen me 'opelijk een nieuwe dimensie an de taele toevoege. Een belangriek iets bie 't schrieven in een taele, dae as toet Noe toe amper conse quent in geschreven is, is de spellienge. Die moe vö iedereên in 't Zeêuwse, van Ouddurp toet Nieuwvliet, en as 't even kan zelfs toet diep in West- en Frans- Vlaenderen, te volgen weze. Dus moe je nog a wat waeter bie de wien doee as 't gaet om 't weergeven van de lokale of regionale uutspraek. Begriepe ze in Zeêuws-Vlaenderen wat a een Walchenaer bedoeld mee 'di' en 'mè', of kan je mae beter een bitje inschikke en 'dae' en 'mae' schrieve? De redactie van Noe eit nae correspon dentie mee 'spellers' in onder meer Twente en Wallonië en nae overleg mee een aantal Zeêuwse schrievers een Zeêuwse schriefwieze(r) opgesteld. En ons om eindeloze discussies uut de wege te gaen, beslote om auteurs die a in Noe wille publicere, onze schriefwieze op te leggen. Zö'n oplossienge liekent misschien nog a straf. Dat is 't ook. Mae 't belangriekste is, da me Noe in elk geval an publicere toekomme. Noe verschient in 1998 drie keer: in het (laete) vöjaer, in het (vroege) naejaer en in 't pitje van de winter. En 's zeumers kriege abonnees van Noe en donateurs van Stichting Zuudwest 7 (de uutgever) nog een Zeumervlaegje op de matte, de nieuwsbrief van de stichting. Vanaf 1999 wille me van Noe een kwartaalblad maeke. Waerschijnlijk oor Noe straks dertig toet veertig bladzies dikke. 't Is Noe nog een ultra-lucht bladje, mae d'r staet a best 't eên en 't aor in. 't Is een echt debutantenbal; Commissaris Van Gelder, Cees Maas, Peter Verdurmen en Lou Vleugelhof publicere Noe vö 't eerst in 't Zeêuws. 't Plezier da ze an 't schrie ven g'aod straelt er zömae 'n bitje vanaf. Noe maer 'ope a d'r een berg lezers bin, die a net zövee plezier 'ebbe in 't lezen van Noe. En da ze dan gliek maer even die antwoordkaorte in 't midden van 't blad invulle natuurlijk Alll, plezierig mee dit eerste bitje uut 't zuudwesten.

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 1997 | | pagina 4