An zeê 'Oog op een duun bie Zoutelande zit ik te kiekn, uur naè uur. 't Duun, de zeê, de lucht, de stranden, ik voel me eên mie de natuur. Een kleine veugel kom 's kiekn, begun dan zömae an een lied as wolken voe de zunne wiekn. Daè zit ik dan, en ik geniet. 't Zou zö altied motn bluuvn as in dit kostbaere moment, naèbie te mooi om te beschrievn. Mae ja... an alles kom een end. Nog eevn kiekn naè de golven, nog eevn tuurn naè 't strand, - noe deur de vloed biekans bedolvn - wat schelpen op 't vaèle zand 'k Verlaèt 't duun. Mie looien passn gaè ik de trap of naè benee, wee tegen 't leven op'ewasn, mae awee heimziek naè de zeê. Chris Koolstra

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 11