Glad anders Op schoole wiere de diengen glad anders andere stemmen, nieuwe smaèken, geluud vanonder de vloer en uut onbekende windstreken, rooke vanover de Schelde: een 'oöd wier een hoofd, daè most je mie denken, nie dienke; een oóge wier een oog, daè most je mie kijken, nie kieke; een neuze wier een neus, daè most je mie ruiken, nie ruke; een tonge wier een tong. daè most je mie likken, niet lekke; een oöre wier een oor, daè most je mie horen, nie 'óre; aolles wier anders: een vaerke een varken een paerd een paard een kachel een veulen een 'uus een huis, de guus de kinderen je vaoder je vader je moeder je moeder die bleef eender, gelukkig anders ao aolles z'n waerde verloren en was je as een boom om'ekapt, alleêne 't aesgat nog over. Lou Vleugelhof

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 14