Den €uro oor van ons aollemaele! Den Euro oor van ons aollemaele! Dat wille die mensen van 't gróte geld ons wies maeke. Mae dat die Euro 't 'êle levenspa troon van Arjaon Cerbien zou verandere, en dat nog wè vo dat n ingevoerd is, kiek, dat ao natuurlijk geen mens op 't durp achter de dunen kunne bedienke. Arjaon ao je zö mee dat reclamedienk mee kunne stiere, je weet wè, die zógenaemde Zuudbevelandse mee 'oóns Zeêuwen bin zunig, gin cent tevee!' Arjaon was nie zunig, belneêe, ie was stikke gierig! Een grótere krenteteller moe nog geboren ore. Aoltied probere om wat van de pries af te piengelen. Daè wier van z'n gezeid, dat n zelfs op 't poskantoor vuuf cent minder wou betaele vo die êne postzegel die den kwam 'aele. Mae das a lank gelee, want 'n poskantoor ebbe ze nie mi op dat durpje achter de dunen. En overal slaet n geld uut. Toen buure vroeg of ze de brandnetels die nest Arjaon z'n dulve groeie, moogde 'ebbe om thee te trek ken vo d'r rimmetiek, zeide n: 'Vö niks gaet de zunne op, geef mae een kwartje, dan mag je ze aol 'ebbe.' Naedien eit n nog geprebeerd om mensen mee rimmetiek brandnetels an te smeren: bure aod n op een idee gebrocht! Affijn, ze is ook wi a 'eêl wat jaertjes uut de tied, dus ze kan nie zeie of 't waer is van die brandnetels. En zö bin er nog een 'êle berg veraelen over Arjaon. Ie loopt aoltied mee z'n klompen deu 't gos en zó min mogelijk over de wegt, om 't slieten tegen te gaen. Een vaste biedraege vö kerke? Bin jie noe 'n bitje...! 'Laet je lienker 'and nie wete, wat je rechter doet, zó staet 't in den Biebel, dus 't gae julder a 'êlemaele niks an, wat a ik in 't zakje doe en an 'Vast' 'eb ik een gloeiende 'ekel'. Vroeger telde n de theeblaeren en noe knipt n een theezakje deu den 'elt. En gae zö mae verder. 't 'Uusje van bure is impersant an mensen uut 'Olland verkocht. Eest ao Arjaon d'r niks mee op, mae toen n zag, 'oe ze aolles zelf deë, messele en timmere, -je weet wè, 't waere van die tien jaere- planners!- toen kreeg n d'r vee respekc vo. 't Bleke 'eêl schappelij ke mensen en de 'ulp die Arjaon anboód, was aoltied welkom: slae, aerpels, juun, sukerboöntjes, krootjes, aolles konde ze gebru- ke en of Arjaon noe zei: 'Geef mae een gulden' of 'eên-vuuftig', 't maekte ze glad nie uut, aoltied grabbelde z'n nieuwe buure (zei mae Katie zei ze) in d'r portemennee en aoltied was 't: "Houd de rest maar!" as ze 't nie kon passé. En noe moe je nie dienke, da ze zelf op de gedachte kwaeme om in plekke van aol die blommen in ulder tuun ook 's erpels en groente te gae zette, glad nie 'oor. Ze zei lest nog tegen Arjaon: 'Buurman, hoe kun je nu toch boerenkool in de tuin voor je huis zetten! Een paar rozen is toch veel mooier!' Jae, ka je net begriepe! Rozen verwelke en schepen vergae, mae de waerde van 't geld bluuft aoltied bestaen! Dat was Arjaon z'n ver sie van 't versje dat vroeger in poezie-albums stoeng. Midden in de zeumer laete die 'Ollanders de boel de boel, de blinden gae vo de raemen en ze gaen naè Frankriek. En de katte? O, daè wil Arjaon wè vo zurge! Een gulden per dag zeker? Mae toen is Arjaon toch even uut z'n sloffe geschote: 'Neê 'oor, geef

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 16