mae vuuftig cent!' En op 't 'uus passe? Das noe echt graotis vo niks! Kiek en dat waerdere zukke mensen! 'Buurman,' zei Katie, 'je bent niet 'zunig', je bent 'economisch'!' En daè kreeg Arjaon naebie traenen van in z'n ogen, dat ao nog nooit iemand tegen z'n gezeid, zöies moois en ze lachte d'r ook nog zó fientjes bie, zö aordig ee! En vertel geên kwaed van die fermielje, wan dan krieg je mee Arjaon te doen. Goed, ze bin nie van 'ier, dat merk je an aolles, mae dat moete ze zelf wete. Buurman 'jogt', zö noemt n dat as n z'n eige uut de naed loopt in z'n ondergoed. Das m'n hobby, zeit n en ie vroeg: 'Wat is uw hobby?' "k E geên hobby.' 'Welzeker, u verzamelt pecunia.' En toen Arjaon z'n mond opengieng, zö verbaesd was n: 'U spaart geld op een heel bijzondere manier. Ik vind dat een echte hobby!' Is dat mooi gezeid of nie! En buurman lachte ook a zö speciaol, toen n -drupend van 't zweet- z'n 'uus in gieng. Daerom: geên kwaed woord over de buren! Mae noe is t'r wat gebeurd, waè Arjaon daegen lank van overoóp is geweest. 'DE EURO WORDT VAN ONS ALLEMAAL!'. Dat stoeng op een papiertje dat ook bie Arjaon bezurgd wier. Weg mee de gulden!... en dat nie zö as mee de 'alfjes, de centen, de kluten en de vierkante stuvers, neê glad nie! Wan as je dae noe een doóze mee dat kleine goed van bewaerd ao, dan ko je d'r wè tien keer zövee vo kriege. Neê, 't goeie 'Ollandse geld gae ver- dwiene! Z'n lieve buren 'ebbe 't n uutgeleid: 't Oor aollemaele 'eêl anders, alleêne de kop van de konegin bluuft er op, mae in Frankriek bevoorbeeld, ka je d'r eve goed mee betaele as 'ier op 't durp, over een paer jaer. As een geslogen 'ond goeng Arjaon z'n 'uusje in. 'Oe as 't kwam kon n laeter nie vertelle, wan of buurman noe a zei, dat n toch gerust deu kon gaen mee z'n hobby, 't was net of aolle aardigheid d'r ineêns af was: geên guldens mi, mae euro's... Da kloenk toch zö rottig in Arjaon z'n óren ee! En die nacht droomde Arjaon. Ie stoeng vo een deftige vent mee een zwarte mantel en een streng gezicht. 'Adriaan Corbijn, heden moet gij kiezen! De euro voor ons alle maal, of de gulden voor jou alleen.' 'Gee mien mae guldens,' riep n direct. 'Dan zul je guldens krijgen!' En dae kwaeme kiepauto's angereë, de bakken stikkevol zilvere guldens en den énen nae den aoren kiepte z'n bak leeg rond Arjaon. Dae bleef geên plekke over om te staen en op 't leste wier n onder de guldens 'êlemaele bedolve. "Oud op! In vredesnaeme! Ik stikke nog in aol dat geld!', schreêuwde n. Toen wier n wakker van z'n eige gebrul: ellèlle ie lag in z'n eige bedde, goddank! Den anderen ochend goeng Arjaon mee eiers, verse groente en nieuwe aerpels naè Katie, ze wist nie wat ze 'oorde: Aoles graotis vo niks! Enne, ie gieng op roet deu 't durp in de daegen daènae, dien Arjaon: geld vo de speeltuun van de guus, een vaste biedrae- ge vo de kerke -jae, kiek is 'ier: 'oevee dat weet geên mens! Die lienker en rechter 'and ee... Mae de penningmeêster was tevree, 'oor! En geld vo de rienkrieërs enne... De buurman zei: 'Arjaan je bent precies Scrooge uit de kerstver telling van Dickens!' Affijn, zö 'aodde ze toch nog 's wat te praoten op dat durpje ach ter de dunen, waè de leste wienkel net vorige weeke verkocht is! n u e nummer

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 17