die. Marcel zeide d'r naemelijk geen vuve op een dag. Letterlijk. Ik weete nie s of ik n ooit 'ore praoten Marcel communiceerde op een 'eêl andere maniere. Op de momenten dat ons in onze schriften antêkeniengen mieke onder 't college, zat n mee een Jobsgeduld typisch mannelijke lichaemsdêlen op de collegeban ken te kalken, in flienk formaat mee een blauwe balpenne. Omda me aoltied vee van plekke wisselde, krege de andere studenten die maeksels ook onder ogen. As 't college dan nie interessant was, kon je j'n ogen dus de kost gee an Marcel z'n geslachtsdrift. Ao d'n nie beter naè de Kunstacademie kunne gae, misschien, of naèr een slagersvakschoóle? Z'n populariteit wier deur aol dat vleis in elk geval nie méér - dat was wè dudelijk. Maer of Marcel daè koud of waerm onder wier, geen méns kon 't zeie. Z'n puk kels, z'n verwarde bos 'aer, z'n kleine vaerkensoogjes - Marcel was ineêns weg nae ongeveer een jaer, zöas t'r zövee medestudenten op een gegeve moment verdwene uut de collegebanken. Eên diengen 'k laeter nog g'oore over Marcel: ze zeide dat n bie ulder thuus in den Achteroek een 'eêl gewone, brave joen was van dertiene in een dozijn. Da gae noga, dienk je dan bie j'n eige. En: zou n nog wè 's têkene en wat zou d'n z'n eige herinnere van dat jaer geschiedenisstudie? Een 'eêl speciaal exemplaar was ook J.J.W.R. van der Velde (ie 'eêt eigenlijk anders 'oor). Die was speciaal op de geschiedenisstudie afgekomme omdat n in 't leven maer eên doel ao, z'n gróte hobby: historische kaorten. Over J.J.W.R. (zó wier n algemeên genoemd) z'n privéleven bin me nooit vee te weten gekomme, mae zövee is wè zeker dat n ook thuus tussen staepels land- en zêekaorten stof zat te proesten en gróte boeken over de histori sche cartografie zat te lezen. Mee z'n twêe meter tiene, z'n daeve- rende lach (hó-hö-hö), z'n bovenmaetse onderkinne, z'n plusfour broek, witte overemde en hesje, leeken J.J.W.R. zó weggelope uut 't Wassenaer van de jaeren vuuftig - en wien za 't zeie of n dat ook nie was. Dat J.J.W.R. 'eêl wat meer presteerde as Marcel, daè za je nie van stae kieke. Maer as ik laeter 'oorde zeie dat J.J.W.R. van der Velde op een andere universiteit een anstellienge (en ook een promotieplekke?) ao gekrege, 'k toch 's een keer achter m'n kruune gekrauwd. Dat ao geên méns kunne dienke - alleên J.J.W.R. zelf natuurlijk. Die was daè aoltied a van overtuugd geweest. Over wien moe 'k 't nog 's 'ebbe? Over Mans, de anarchist die z'n oproepkaorte vö de verkiezingen an een ballon vastmaekte en mee de wind mee liet drieve? Over aol die superlienkse hapsnurkers van burgerlijke komaf, die in ulder lienksigheid vornaemelijk d'r eige afzette tegen ulder ouwelui en die zelf nog aollerlei burger mans ideeën d'r op nae 'ieuwe? Je kan t'r donder op zeie dat ze tegenwoordig aol een goeie baan - de meêste bie de overheid of bie een instellieng mee een prachtig logo. Een mooie plekke, dienke 'k dan, vö beterweters mee weinig zin om een andere ver- antwoordelijkeid te draegen as die van een collectief. Van die lui die at 't eigenlijk nie konde verdraege as je nie mee wou ete mee de eetgroep in de studentenflat - ik kon m'n tied wè beter gebru- ke natuurlijk en om gezwam zat ik ook a nie verlege. Lae 'k er maer over zwiege, want 't is de moeite nie waerd om m'n penne d'r vor op te lichten. Nêe, de echte kleurige figuren deeë 't zonder groepsverband. Tjerk bievobbeld, die eiken aevend wérkte in een beroemd café in de Lange Leidsedwarsstraat. In onze eerste weeke verklaerde n zelfverzekerd dat n geschiedenis was gae studere om geld te ver dienen - mee boeken te schrieven dus. Tjerk verscheen alleên op college as 't echt nódig was, leverde ontaerd korte werkstukken en scripties in, slaagde keurig op tied en nam een paer jaer laeter de bar van z'n werkgever over. 't Schient dat n die een ienkel jaer terug a wl verkocht eit en dat n noe geên boeken ml te schrieven

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 20