eit om geld te verdienen. Tjerk is binnen op z'n veertigste - mae wien za 't zeie of n sindsdien nie eiken dag geschiedenisboeken leest, puur as hobby? Dan ao je Jules nog, de verpersoönlijkieng van de katholieke Braebantse elite. Oók deur de twee meter (oe deeë ze dat toch?), een geaffecteerd toontje en as beterweter tien keer zö vervelend as de consorten van Mans (Mans zelf was wè een gaef ventje). Laeter gieng Jules iets doee bie een organisatieadviesbureau of zö - in de public relations-sfeer. Precies daèr as n vö in de wiege geleid was: mee z'n mond was Jules zö glad as de gladste gladjaonus en daer is n wat mien betreft genoeg mee gepreze. Verder was t'r ook Pieter, die jaeren an een stik verklaerde dat n een bekend histori cus wou ore - vergeet 't mae, Pietertje wier nog nie 's een onbe kend historicus. En Bart, een iesselijk rustig type, die at laeter reisleider op Noorwegen bleek te wezen. Addie, die banden ao mee de politieke oppositie in Indonesië. Simon uut 'Kuuk' (Cuyk) die d'r niks van bakte en toch aoltied bleef lachen. En Franklin, een echte romanticus die z'n eige in aolle meugelijke onderwerpen verdiepte en noe nog aoltied geschiedenis studeert. Ie moe ondertussen ongeveer twintigstejaers weze. Franklin was, dienke 'k, zö'n bitje de gaefsten van aol de kleurige veugels die as in die Amsterdamse jaeren op m'n padje kwaeme. Me stiere nog aoltied trouw nieuwjaerskaorten naè mekaore - Franklin weun aoltoös nog in dezelfde studentenflat as op 't moment dat ik vö de eerste keer uut Amsterdam vertrok, begin 1986. Eigenlijk moe 'k Franklin nog 's belle. Wien za 't zeie of n nie weet wat Mans tegenwoordig doet - en of J.J.W.R. toch nog gepromoveerd is. Jae, ik moe zeker nog s belle. Mee somste lui op de studentenflat kon je wè lache

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 21