Eens een Spuihaos... Tweê jaor 'aon 'k in Afrikao gezeetn, twee jaor 'aon 'k geên woord Zeêuws 'oórn praotn, b'alven an 'k m'n eign 'ardop uutschol ('stomme juun, ei je de sleutel nie bie je!')- In de trein van Amsterdam naor Kruningn 'aon me geên Zeêuwn getrofn, maor noe zou 't dan toch gaon gebeurn: me stongn bie de busalte, m'n man en ik. Nou, eignlijk was tie m'n man toen nog nie 'êlemao, maor da maok nie uut. Voor um was 't de eêste keêr dat ie in Zeêland kwam, wan je weet, voo de rest van Nederland is Zeêland vérre weg. Ik was stik benieuwd of at ie 't een bitje zou kunn verstaon. 't Is zelf een Tukker, een echtn die a tuus zo plat as wa praot, plat Twents dan. Me mostn nog een menuut of vuuve wachtn zaogn me, dus me staokn een siegrette an en me gingn op onze koffer zitn. Me voeldn ons eign 'eêl aorig, zenewachtig, in stik onwennig, dien eêstn dag trug in 't land. D'r was 'eêmao nie zo vee veranderd 'oor, da nie, maor wudder waorn nog nie geacclimatiseerd zan 'k mao zegn. M'n 'aon a verbaosd staon kiekn toen ad alle klokn op Schiphol ammao tegliek een menuute versprongn, de trein was percies op tied weggegaon en angekomn (toen nog wè, in 1970), me vieln nie meêr op omda me blank waorn, en me keekn oek aorig op van 't geld en de priezn. 'Oevee zou da kostn tot de boot, of zou de boot d'r bie in zitn? Afijn, da zoun me gauw genoegt mèrkn, daor kwamt de bus a. Me staptn d'r zó in, mee de sigrette nog a. Stom allicht, me waorn glad vergeetn da je dat in Nederland nie ka doen. In Afrikao wel ee, daor mocht alles, meziek en zingn in de bus, 'oen- ders en vaerkes d'r los in, je kun 't zó zot nie bedinkn; roókn moch vaneigns oek. 'Ier nie netuurlijk, daor kwaomn me vlot achter toen m'n man netjes in 't ABN om de kaortjes vroeg. 'Da bin judder zeker zó gewend ee, in 'Olland, roókn in de bus, maor da doe m'n 'ier nie ee', zei de chauffeur. Ik von at ie 't 'eêl gewoon zei, maor m'n man von at ie afgeblaft wier. Maor 'ie ver stong 't wè, 'ie wist nie 'oe gauw at ie 'm uut most maokn. Da was da zien eêste kennismaoking mee 't Zeêuws. 'n Aonderalf uure laoter waorn m'n op Spuie, 'aolverwêge Axel en Terneuzen. Den 'êle femilie kwam netuurlijk kiekn waor a Anne noe mee an was komn zetn, ze wouwn wel een keêr weetn 'oe at ie d'r uutzag. Ze wistn a da 't geên Zeêuw was en dat ie dus 'Ollands zou praotn. Nou, die zoun ze 's laotn 'oórn 'oe at een Spuihaos praot, dao zoudt ie wè geên mieter van verstaon. Tante Anna vroeg of tie wist wat een piempampoentje was, me zuster liet 'm raoien naor een zêkebèdde, ome Wullem vroeg naor een teêltuun en een kalleseie, me moeder kwam mee een duif anzetn en op 't léste ging ik zelf oek meezeurn: 'Wat is friet mee stoverie? Peejn mee juun?'. 'Eêl flauw van ons, maor vee te leutig om d'r mee te stopn. 'Wat is postekop?', 'Ei je wè kreukels g'eetn of'aontjes?', 'Zwèrt da? Drukjes?'. M'n vaoder, zelf een 'Ollander van geboorte die at op z'n vuuftigste oek nog nie fesoenlijk kon zègn: 'Kom van da duukelèm af!', die kreeg medeliën mee um. Die zei: 'At da jong Twents gao praotn, dan verstaon judder d'r oek niks van, je 'èn 'm noe wè genoegt geplaogd. Laoter za tie 't wè begruupn, a za tie nog nummer

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 24