De onderwaetertiets Gillis aa eigenlijk tweê beroepen. Deur de weeke was n fietsemaè- g ker, temisn overdag, en 's aèvens en 's zaèterdags een 'êlen dag q was n barbier. Dan aad ie nóg een beroep, of eigenlijk was dat meer een hobby. Ie was nog uutvinder ok, wan ie aa een 'êle fan tasie. Gillis von van aalles uut, maer wérken dee dat naèbie nooit. Ie von een apparaat uut en mie vee vertoon liet ie dat proefdraai en - maer 't liep net nie goed. 'Oó', zei n dan, 'geên nood, even nog wat d'r an verbeteren en dan loopt 't as een sies.' Achter z'n fietsewerkplekke aad ie nog een kotje, ie noemdn dat 'm'n cham- bre de secret', geên mens wist wat a dat beteêkendn - mae ja, Gillis aa vroeger evaeren op de gróte vaert dus ie kon vremde taè- len. Dat zou dus wè goed zien. De zaèterdag was wè 't gezelligste, want dan kwammen aalle mannen uut de buurte d'r eigen laèten scheren, 't Was aaltied stikgezellig in de scheersalon. 't Zag blauw van de rook want daè wier behoorlijk gerookt. Gillis verkocht netuurlijk ok roókwaeren en pruumtebak en terwiel a de mannen op d'r burte wachtn, wie ren d'r allerlei nieuwtjes uutewisseld en de wachttied was om, voor an ze d'r erg in aan. Gillis gebruuktn z'n kwaste mie vee zwier. As een dirigent z'n dirigeerstokje, zwaaidn ie mie de kwas te, beschreef gróte bogen deur de lucht en zeêptn dan 't gezicht van de klant zö in a je d'r niks ml van zag. Onderwiel verteldn ie at n bezig was an een gróte uutvindieng. Wat a dat was zei n nog nie: ze zouen d'r wè van 'oren at 't zó varre was. Mae de wèreld zou d'r van opkieken. A de man goed inezeêpt was, paktn Gillis z'n iesselijk blienkend en scherp scheermes, paktn de klant mie z'n neuze, z'n 'oód achterover en ie liet dat mes over de kaèken slieren toet a die zö glad wassen as de kaèken van een jonge meid. In de weeke a Gillis 't nie zö druk aa, struindn ie de slóperieën of en kocht allerlei onderdelen om een auto of een trekker of een ander geheimzinnig apparaat in mekaren te zetten. Z'n buurman, een boer, aa een keer dol mie z'n trekker en Gillis zei: 'Ik za n wè 's even voe joe maèken. Ie gooidn 'eêl de trekker uut mekaren en zetn 'n wee in mekaren. Toen a die klaer was, mos n netuurlijk demonstreren. De trekker stoeng op den deêl voe de muur van de schuure. 'Klaer', zei Gillis, 'kom mae bie me zitten, want a 'k star- te rie me mie een rotgang wig.' Ie startn de motor, zetn de ver snelling over en ze reeën mie een gank achteruut dwas deur de muur de schuure in. 'Verrek', zei Gillis, 'noe 'k de versnelling d'r achterstevoren inezet. Maer ik za dat wè even verbeteren en dan loopt ie as een sies. En die muur maek ik ok wè even. Fluitje van een cent.' Op de camping in de buurte aan ze waeterfietsen. Je weet wè: tweê drievers mie een bak in 't midden en trappers die an wee schoepen in beweging zetn en dan kon je zö'ezeid over 't waeter fietsen. Mae Gillis von dat mae niks. Ie aa een vee betere metho de. Ie was in Amsterdam wè 's mie een raderboot mee evaeren en aa dat prachtig evondn. Volgens die radermethode zou d'n wè 's even een waèterfiets maèken en voe 't gemak zou ie d'r een motor inzetten. Ie nam tweê wielen van een motorfiets, netuurlijk mie goeie bandn d'r an, verbon ze mie mekaren deur een as, daè boven een bak en een zadel, een paer voetpeddels en an de buten- kant kwamn de schoepen net as bie een raderboot. Toen mon- teerdn ie d'r een ballon bovenop die at 'n vuldn mie gas. 'Waè dien die voe?' vroegen de mensen. 'Om de fiets drievend te 'ouwen, anders zienkt n toch.' Gillis was klaer en zou de fiets eerst preberen in z'n werkplekke. Ie startn de motor, mae naè een 'oóp vergeefse pogingen kreeg n

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 26