k in de gaten at n de benzinetank vergeten aa. Geên bezwaer, zö gepiept. 'Noe kom die tank onder waeter te zitten', zei d'r eên. 'De verbinding mie de motor is nie waeterdicht en dan loopt er waèter in de tank.' 'Dat doch jie mae, man. Ik bin nie voe niks technicus. Kiek, ik 'ier een vacuumkaèmer d'r in ezet die a'k vuile mie geperste lucht. En omma dan de druk vanuut de tank groter is as de druk van 't waèter, kan d'r geên waeter in lópen, mae dat kun julder toch nie begriepen. Laèt mien mae begaèn, dan komt 't wè goed. Zö sim pel is dat.' 't Was een 'eêle klus ewist, maer op een keer was Gillis toch klaer en onder 't oóge van 'eêl de buurte wier de waeterfiets naè de kaaie ebrocht. Op de glooiege langs de kaaie wier 't apparaat neerezet. Gillis pomptn de ballon op mie gas uut een flesse, klom op 't gevaerte, startn de motor en... gedorie - ie ree nog ok. Ie ree toet in 't waèter, ie schoof nog een paer meter deur en zonk toen as een baksteen. Mae... zien julder dat? Onder waèter ree n nog een paer meter deur - 'oe is dat gedorie meugelijk? - toen klaptn die tegen de steiger, kaptn om en viel in stikken uut mekaren. Gillis kwam proesend boven waeter en zei: 'Kiek, dat is noe m'n nieuwste uutvindige, een onderwaèterfiets. Ik mo nog eên en ander verbeteren, fluitje van een cent en over een tochtje wil iede- reên m'n waeterfiets 'èn.' 'En 'oe mö me dan lucht 'aèlen?', vroeg d'r eên. 'Je steekt een slange in je mond en zurg d'r voe a 't uutènde boven waeter bluuft en daèr 'aèl je dan lucht deur, zö simpel is dat. En dan fiets jie onder waeter, wacht maer 's of!' Mie z'n aallen vistn ze de stikken van de waeterfiets naè boven en brochtn ze terug naè de werkplekke. 'Wanneer gaè je n verbete ren?' 'Ik mö daè nog 's over dienken, ee. Een paer nachtjes over slaè- pen, mae noe gaèn ik eerst een luchtauto maèken. Voe 't gemak van de mensen, ee. A je mie j'n auto over de gróte weg riedt, naè Rotterdam of zö, zit je toch telkens in de file. Ik gaè daèr een een oplossing voe maèken. Ik montere een 'oógteroer an den auto en mie een file vlieg je d'r gewoon overeene. Zö simpel is dat.' Op een sloperie kocht n een ouwen auto en sleuteldn d'r net zö lank an toet at n ree. Daèr onder monteern ie een soort stofzuger die a omekeerd werktn. Deur de lucht die dan tegen 't wegdek blies, zou den auto naè boven gaèn en vliegen. Wieken net as mie een helikopter von ie nie nódig: de luchtdruk zou krachtig genoeg zien. In de polder gaf Gillis uuteindelijk een demonstra tie. 'Kiek maer 's goed, want mie een vaert van zeker 'onderd kilometer per uure gaè 'k de lucht in.' Ie starttn, de auto kreeg vaert, Gillis schakeln mie z'n 'oógteroer, mae wat at n ok pre- beern, ie kreeg z'n auto nie de lucht in. Toen ree ie maer naèr 'uus en zei: 'An julder noe vandaège of mergen een auto deur de lucht zien vliegen, weten je dat dat Gillis is...' Toen was t'r eên die zei: 'Ik dienke a me 'r even op kunnen wachtn, want Gillis za t'r eerst nog wè wat an motten verbete ren...'

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 27