De klompen Lou Vleugelhof Ze stoenge aoltied in 't klompekot voe d' achterdeure tussen aol d' are klompen. Daè stoenge d'r we acht paer. Van aol de guus, zes kinders, en die van z'n vaoder en moeder. Die most n ielken aèvend mooi in een reeke zetten, want in den loop van den dag kwaème aol die klompen kop over kont te liggen. Z'n moeder zei dan: "t Liekt 'ier we den óle van Siemes merrie'. Laurus vond dat zón mooie uutdrukkienge dat n ielken aèvend tegen z'n eigen zei: "k Za den óle mae wee 's oprumen.' Wat d'n óle persies was, wist n nie. Laèter toen at n gróter was, zei z'n moeder dat een óle de naègeboorte van een merrie was en dat die d'r nog a 's mie stik ken en brokken uut kwaèm. Dat was dan zeker ebeurd bie een merrie van een boer die Simon 'eêtten. Daerom dus: 'Siemes mer rie'. Waè ei jie die klompen van je vaoder 'ezet?' vroeg z'n moeder. 'Gisterenaèvend waere ze d'r nog! En vandaège 'k ze nie ml 'eziee. 'Oe kan dat noe? Jie mot ze in j'n 'annen ehad 't Bin nieuwe klompen. Je vaoder ei ze flieweeke nog ekocht bie de klompemaèker op 't durp.' "k Weet zeker da 'k ze ezieen zei Laurus.'k E ze rechtoverende ezet nessen die van joe.' 'Dan kunnen ze nie wig wezen', zei z'n moeder, 'of't mot 'ier spoken. Je zoekt ze mae, net zó lange tot a je z' eit. En anders 'aèl je mae centen voe nieuwe uut je spaerpot. Je mot mae voe je zaè- ken zurgen, anders kost 't je stuvers en duiten.' 'Ik betaèle niks,' zei Laurus kwaèd. 'Ik die klompen nie kwiet emaèkt.' An z'n spaerpot mosten ze nie kommen. Ie was mee centen en stuvertjes an 't spaeren voe een nieuwe fiets. At n voe nieuwe klompen een paer gulden uut z'n spaervaerke most 'aèlen, dan kon n die fiets voorlopig wè vergeten. Ie zocht as een raèzenden 't 'êle 'uus of. Op de zolder, in 't achteruus in de schuure. Nerges klompen te zieen. Twint dat n zó in aolle 'oeken en gaèten an 't zoeken was, kwaèm z'n nom Ko binnen. Die weunde nessen ulder mie z'n 'uusouwen en ze ao de loop bie mekaore. Ze liepen in en uut bie mekaore, 't

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 37