Emancipatie 0, Ja ménsen, je gelove 't nie, mae 't is zö: E ons bin a wl an 't werk om Noe nummer 5 tiene gereêd te maeken en bie j ulder lei M nummer negene in de busse. Vor ons is 't vornaemste dat er elke keer wi schrievers bin vö Noe. Nieuwe dialectschrievers me 't liefste van aol, dus as je j'n eige geroepe voelt... 'Probere is 't naeste', zeide Jewannes, en ie goeng visse mee z'n dub belloops. In nummer negene me avast drie schriefsters d'r bie die as vö 't eerst in 't Zeeuws schrieve: Anne van Adrichem (in 't Axels), Riet Boone (Walchers) en Cindy Buteijn (West-Zuud-Bevelands) Fotograaf Jaap van Wallenburg ei bie z'n foto's gedichtjes gemaekt in 't Middel burgs, Leen Joosse uut Aegtekerke maekt z'n debuut en in Noe negene is vö 't eerst ook een gedicht van Frank Tazelaar in 't Kezands te lezen. Verder bin d'r ouwe bekende zöas Lou Vleugelhof (West- Zuud-Beveland), Albert Goeman (Yesse), Eric Rotte (Oöskappel), Maartje Stuut (Zierikzeê) en Bram Willeboordse (Middelburg). Zelf pakke 'k de draed op uut nummer achte en kieke 'k terug op m'n Amsterdamse jaeren. 'Eêl verschillende biedraegen dus, mae 't thema van de terugblik, 't filosoferen over noe en toen, kom toch dikkels terug. Zou dat noe 't eerste weze waer as ménsen an dienke die as de penne oppakke om in ulder moerstaele te schrieven? 't Kan weze - maer ik gelove nie da 't per se nódig is. Dialect is vö mien de taele daè a 'k in dienke en die a 'k daegelijks spreeke. Vandaer ook dat 't weergeven van 't wezenlijke van de diengen of gewoon 't spel mee woorden bie mien in 't Zeêuws gebeurt - en das dan meestal in de vurm van gedichten. Da bin over 't algemeen tiedlóze stikjes leesvoer - een goed tegen wicht tegen 't terugkieken van aol die andere schrievers. Zömaè zonder biebe- doeliengen een bitje spele mee de klanken van je taele: as dat geaccepteerd 'oort deur andere, dan is volgens mien de emancipa tie van die taele of dat dialect een 'eêl ènde gevorderd, 't Beste voorbeeld daèvan vinde 'k nog aoltied de Thoolse rap van Arie de Viet uut Noe nummer zesse. Ik trouwens 'ore waoie dat Arie doende is om nog meer van dat soort gaeve diengen op papier te zetten. Da gaet de goeie kant op, ménsen. Over emancipatie van 't Zeêuws gesproke - d'r schiene nog aoltied ménsen te wezen die as daè vierkant tegen bin. En waerom? Ik dat nooit begrepe. 't Zeêuws is toch nie tegei 't Nederlands of zö? Ik moe bie zukke com mentaren aoltied dienke an de geliekenis van de profeet Natan uut 't Biebelboek II Samuël. Dat gaet over een rieke man, die as een aerme man 't weinige dat 'n eit, nog afpakt. Zeker wanneer de waereid geweld oort ange- dae, vraege 'k m'n eige af, of t'r nie méér steekt achter dat zwart maeken van 't eman cipatiestreven van de dialecten. Psycholo gische diengen of zö, misschien persoonlijke frustratie van de man of vrouwe in kwestie. Eên van die ménsen die de waereid geweld andoet is Paul van der Velde, eindredacteur van 't succesvolle Zeeuws Tijdschrift. Die 'ouwt een 'êle tirade tegen de erkennienge van 't Zeêuws en 't draoit er uuteindelijk op uut dat n meênt dat 't gaet om de invoerien

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 4