De Bresjesse boot ft B As ik mee de boot naè de aore kant wil, 'k noga 's geluk. Agauw zonder nae te dienken kiek ik aol-an op m'n 'arlozie, 'k maeke te ruugsten een schattieng van de reistied en 'k wèrke daè dan naè toe. Alleên deze keer was ik te laete. 'k Ao net angenaem zitte praote en vee 'aest om thuus te kommen was t'r nie bie. As ik bie de slagboom ankwam, vaerde de boot net weg. Okee - dan wach- te 'k wè. 'k Stoeng een stuitje alleên in baen eên te kieken naè de lichtbak mee de afvaerttieden en rocht an 't dienken over 't kommende verdwienen van deze naevelstreng tussen Walcheren en 't Zeêuws- Vlaomse land. De tunnel was een hot item op dat moment. De nieuwsredacties smulde van de financiële tegenvallers, de onge lukken en de problemen die at deur 't tunnelgebeuren over de provincie gestrooid wiere. Provinciale bestuurders laege krom van 't sussen en 't kalmeren en beloofde dat budget en planning van 't project nie te buten gegae zoue 'ore. Mee een paer jaer zou 't geval gereêd weze - 'oe dan ook. Dat wist ook iedereên. Je kan 't graeven van een tunnel nie stoppe, want dan ao je net zö goed gliek je geld in 't waeter kunne mietere. Dus deurgraeve zonder pardon, want den anouwer wint. Luctor et emergo donders-nog- toe. Mae vö de beweuners van West-Zeêuws-Vlaenderen zou d'r nog een taoie tied komme, ao 'k zö 't idee. Bresjes ao mee de boot vele jaeren een belangrieke strategische troef in 'anden en de Bresjese gemeênschap ao daè d'r voordeêl mee gedae. Mee 't weg- w

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 6