zolange a 'k er kwam, ao 'k er nooit iets positiefs geziee. De inrichtienge was toetaol sfeerloos en glad 'êlemaele achteraeld. Ze anticipeerde d'r avast op 't teruglopen van de klandizie en daerom was 't assortiment mae toet 't uuterste bepèrkt. 't Enigste bedriefsaspect daè as 't personeêl wezenlijk moeite vo dee, was de argeloze bezoeker dudelijk maeke dat 't er nie zömae een klote tent was; neê, 't was a twintig jaer een klótetent. 'k Sleepte een lange friet deur de mayonaise, de curry en de juun- tjes, as de deure van 't frietkot opengoeng. A'k opkeek zag ik een fuuftiger binnenstappe. Doenkere krullen mee grieze strepen d r deur, boven een bezurgd gezicht. Z'n flodderige blauwe trui ao een onherkenbaer merklogo op de lienkse bost. Een smoezelige spiekerbroek rond z'n maegere billen. 'Verkoopt u misschien rookwaar?' vroog de man an 't ventje ach ter de frietpanne. Nae een stilte van lange seconden zeide die 'Nee' en draoide z'n eige wlr om. Twufelend keek de man in de rondte asof 'n iemand zocht om raed an te vraegen - toen stapte 'n de deure wlr uut. Charmant, docht ik bie m'n eige, de frietbakker ao zeker vroeger in 't restaurant an de aore kant gewérkt en was t'r ontsloge omdat 'n nie bot genoeg was. 'k Keek de man achteran die noe op pad was naè 't aore frietkot, draoide m'n eige om en zag de boot uut Vlissienge naè de kant komme. 'k Gooide 't plas- tieke bakje in de vuulnisbak en 'k stapte naè m'n auto toe. Vroeger bleef ik wè 's zitten onder 't vaeren. Twintig minuten ao je dan om nuttig deur te briengen mee 't maeken van antêkenien- gen of een inventarisatie van je geêstelijke wanorde. Tegenwoordig eit de ongriepbaere sfeer in 't restaurant een onweerstaenbaere antrekkiengskracht op me. Nie dat de kwaliteit die at er geboó wier, noe zö biezonder was. De slappe koffie en de broodjes taoie kroket aodde iets van traditie. De bedienienge was op z'n besten ongeïnteresseerd. Meêstentieds stoeng d'r een klusje te ouwoeren en te roken en eên van 't spul bediende de kassa van 't buffet. Maer overaol zaete reizigers. Een prachtig kabinet van ménselijke portretten - aoltied anders van saemenstellieng. Aoltoós wi een lust vb 't ooge. Behalve an 't barretje daè as de beroepschauffeurs bie mekaore kwaeme, zat iedereen zo vérre meugelijk van de ande re vandaen. Liefst rik an rik, gezicht naè de zeê. Alleêne an een formica zespersoónstaefel. in't ruum van de Beatrix

Tijdschriftenbank Zeeland

Noe. 'n bitje uut 't zuudwesten | 2000 | | pagina 8