Tf. oo BL0F DE BESTE BAND VAN ZEELAND IN I996 noo t nieuwsblad voor de zeeuwse popmuziek, jaargang 8, nummer 1, maart 1997 DE BESTE CD's. DE BESTE DEMO DE BESTE BAND pagina I 4 5 door Bert van Leerdam In het Arsenaaltheater in Vlissingen werden op zaterdag 28 december de Zeeuwse popprijzen van de Stichting Popmuziek Zeeland uitgereikt. Er waren prijzen voor 'De Beste CD', 'De Beste Demo' en 'De Beste Band'. Alle deel nemers werden genomineerd door een speciale groep pop kenners uit Zeeland onder voorzitterschap van Collin Hoondert (van de Die Hard- sessie). Die commissie had in vier avonden een enorme sta pel geluidsdragers doorgeno men, singletjes zoals die van bijvoordeeld punkgroep 'Swindle' werden voor deze gelegenheid meegenomen als demo. De nominatie commissie maakte in iedere categorie een top 3 en daaruit koos het bestuur de beste. De beste CD van I996 was 'Soul Survivor' van de Bevelandse metalgroep Gorefest. In het juryrapport werd deze CD een over weldigende brok pure energie genoemd, waarmee Gorefest met kop en schouders boven andere bands uitsteekt. Met deze nieuwe CD laat Gorefest horen dat er in dit genre nog heel wat vernieu wingen mogelijk zijn: 'Onver mijdelijk het beste wat Zee land te bieden heeft', mannen van Gorefest Gorefest-frontman Jan Chris de Koeijer en die vertelde enorm in zijn nopjes te zijn met deze prijs. Omdat Gorefest een professio nele band is en de Stichting Pop muziek eigenlijk bedoeld is voor amateurs in de popmuziek vond het bestuur het redelijk dat er ook nog een andere band eervolle vermelding kreeg. Terecht want de doeld als lekkermakertje voor de CD die Plan Bee in I997 af wil leveren en belooft een dy namisch produkt De songs zijn pakkend en hebben zelfs konden helaas niet lijfelijk aanwezig zijn om de prijs in ontvangst te nemen, ze hadden een optreden. Hubert Leenman kreeg op de uitreikingsavond nog wel even telefonisch kontakt met juke Joints hebben in I996 een uiterst Verdienstelijke live CD gemaakt 'l,2,5..live'. Opgenomen in De Piek in Vlissingen en absoluut ook een paradepaardje voor de Zeeuwse popmuziek. 'Preview', de demo van de Vlissingse band Plan Bee, werd verkozen tot de beste demo van I996. 'Previeuw' is be- hrt-potentie. Dit is een demo zoals het hoort een goede smaakmaker voor een muzikale band. De Zeeuwse rockband Bbf werd uitgeroepen tot de beste Zeeuwse band van I996. Deze groep heeft, zo oordeelde de jury, op alle Zeeuwse podia een belofte ingelost. De band bespeelt zo wel een kleine als een grote zaal met plezier en passie. vervolg op pag. 2)

Tijdschriftenbank Zeeland

Noot | 1997 | | pagina 1