noo t ^/ODELBO^ nieuwsblad voor de zeeuwse popmuziek, jaargang 8, nummer 2, april 1997 pagina I door Peter Toussaint De zenuwen gieren door je keel. Nu moet het gebeuren. In drie kwartier moet je alles geven. Hier moet al je erva ring, speeltechniek en performance er in geconcen treerde vorm zijn. Zou die lange vent daar van de jury zijn? Zijn al mijn bekenden er wel? Dit waren de gedachten die zaterdag 12 april om half ne gen zo uit de lucht konden worden geplukt. Afkomstig van de drie finalisten van de Zeeuwse Belofte. Drie voor rondes waren er geweest, waarin vijftien van de beste Zeeuwse bands twintig minu ten van hun beste kunnen lie ten horen. Verslagen hiervan kon je overigens vinden in de digiNOOT op onze website. In 't Beest in Goes kon er echter maar één band de titel Zeeuwse Belofte I997 verove ren, samen met een cheque van I500,- en een ticket naar de finale van de Grote Prijs van Nederland. De finalisten waren Name- dropper uit Goes, MindLink uit Terneuzen en ScaleModels uit Goes. Ze speelden trou wens ook in die volgorde. De sfeer in 't Beest was erg goed. Namedropper had het podium bezaaid met waxinelichtjes en Bart DE FINALE Dietvorst en Kaat van der Weide klommen op hun kruk. Akoestische liedjes, een warme stem, Janis Joplin. De laatste nummers aangevuld met Paul Bukkens op drums en Maarten Verkamman op bas. Drie kwartier zo voorbij en voor mij een potentiële winnaar. MindLink had een bus vol fans meegenomen. Het publiek kon meestemmen, dus geen slechte zet. Bovendien kwam de tent gelijk in de juiste stemming. Zodra de band be gon zetten de fans kop- schuddend een vrolijke polka in. Uit de PA werd een zeer aanzienlijk decibellen geperst. Strakke riffs, een spetterende show, een stem van pas gego ten gietijzer. Drie kwartier zo voorbij en voor mij een po tentiële winnaar. ScaleModels speelde een thuiswedstrijd. Het logo hing boven het podium voor de minder begaafden onder ons. Uh... welk bandje speelt er nu? Britpop met een perfect Britse zang, gitaarmuren die bij breaks abrupt afbraken. En vooral een podiumact waarin ik David Bowie in zijn jongere jaren, new and improved, kilo meters boven het publiek zag staan. Het nummer over het sexueel misbruiken en ver moorden van kinderen, vanuit de visie van de dader liet mijn nekharen me er als een stekelvarken uit zien. Drie kwar tier zo voorbij en voor mij een potentiële winnaar. Na het verzamelen van de stem men hielp ik effe mee met het tellen. Er waren I42 stern formulieren geldig ingevuld. Blijk baar had een grote groep geen formulier ingevuld. Of niet goed. Er was toch wel een keer of veel omgeroepen dat alle bands een cijfer moesten krijgen tussen I en 10. En dat er geen cijfers ach ter de komma mochten staan. Maar ja, niet iedereen kan dat al lemaal bevatten. De einduitslag van het publiek was dezelfde als van de jury. Snel naar beneden om de vorige Zeeuwse Belofte aan het werkte zien. Sure speelde alsof ze de titel nog een keer wilde winnen. Wat een band. Maar intussen zat iedereen wel vol spanning uit te kijken naar Herbert Dettingmeijer, nor maal voorzitter van de Stichting Popmuziek Zeeland, nu ook voorzitter van de jury: 'En de winnaar is: SCALEMODELS!'. Tent op zijn kop. Champagne door de zaal. Snel zoeken naar instrumenten en nog een num mertje spelen. Ik ben tevreden. Van mij hadden alle drie de bands mogen winnen, het niveau was hoog. En dat is pas de echte belofte. Niet die ene band die hem won (trouwens nog gefelici teerd, ik zal erbij zijn in Amster dam), maar het gestaag steeds beter worden van de Zeeuwse popmuziek.

Tijdschriftenbank Zeeland

Noot | 1997 | | pagina 1