RACOON VET, PLAKKERIG EN HEERLIJK ZOET noot nieuwsblad voor de zeeuwse popmuziek, jaargang 9, nummer 3, juli 1998 pagina I 1 Ij door Kaat van der Weide Als je aan Den nis Huige, de gitarist van Racoon, vraagt om een korte omschrijving van de muziekstijl van Racoon, trekt hij een naar gezicht en zegt hij: 'Eh...' Racoon is namelijk niet zo maar even te omschrijven. Een poging: poppy aan doende liedjes die onverbid delijk een grijns op je gezicht dwingen, vrolijke beuk- nummers die zo swingend zijn dat je minimaal je linker voet en je hoofd moet laten meebewegen. Maar ook acoustische composities met zo veel wijsheid en gevoel voor melancholie dat Simon Garfunkel met wijd opengesperde mond zouden luisteren. Racoon is vet, af en toe lekker plakkerig maar boven alles heerlijk zoet. De bands Sure (as Hell), the Gain, Eat Roadkill en ViCTeM heb ben weinig kanttekeningen meer nodig in Zeeland. Na de no dige miscommunicatie gingen de bands ViCT'eM en Eat Roadkill uit elkaar. Ondertussen hinkelde Sure zich ook naar een lang zame dood: de naamsverandering (- as Heil) mocht niet meer baten. Bart van der Weide (zanger van ViCT eM en Sure) en Dennis Huige (gitarist ViCT'eM) waren echter nog lang niet met elkaar uitgespeeld, al sinds hun band bestond, waren ze een acoustisch duo.Maar toen al waren de nummers die ze samen maakten pas echt helemaal 'af met de begeleiding van bas en drums. Dus werden Stefan de Kroon (bassist/zanger Eat Roadkill) en Paul Bukkens (drummer Sure en the Gain) geroe pen. En zo werd in november I997 Racoon geboren. Het Nationaal Popinstituut (NPI, voormalig Stichting popmuziek Nederland), een stichting voor de Neder landse popmuziek, ging een cd uitbrengen met daarop 10 singer/songwriters van Nederlandse bodem, een jaar eerder was hetzelfde gedaan met R&B/ hiphop, wat zeer positief werd ont vangen. Het doel van stich ting NPI was om door mid- aei van deze cd net Neder landse publiek attent te ma ken op het singer/ songwritertalent uit eigen land. Op deze cd, "Characters", staan 10 ver schillende artiesten, die elk 2 a 3 nummers hebben opge nomen. Racoon is niet de enige singer/songwriterformatie uit Zeeland; ook Reineke Wie man, die in I997 de derde prijs behaalde in de Grote Prijs van Nederland, staat met 2 nummers op de cd. Dennis: 'Toen we hoorden dat we daar voor waren uitgekozen, hebben we het meteen gedaan. Onze belangrijkste reden was dat we graag contacten wilden leggen voor 'later'. Die Characters-cd's komen toch op de bureaus van de grote bazen te liggen, het is altijd handig als zij je naam een keer hebben ge zien of gehoord. En ook de tour zorgde voor een beetje naam verspreiding: we speelden bijna elke week in een andere stad. Zo kwamen we in alle uithoeken van Nederland op het podium te staan. We hebben tijdens die tour veel geleerd over onszelf. We speelden wel eens voor een zowat lege zaal; dan word je al snel goed chagrijnig. Vooral als je er drieeneenhalf uur over hebt gedaan om er te komen. Maar daar moet je nooit je optreden door laten bepalen.'

Tijdschriftenbank Zeeland

Noot | 1998 | | pagina 1