ZEE UWS E O, nieuwsblad voor de zeeuwse popmuziek, jaargang 10, nummer 2, juni 1999 noot a> o pagina I ok dit jaar organiseert de Stichting Popmuziek Zeeland weer de 'Zeeuwse Belofte', de creatieve competitie voor Zeeuwse popgroepen. De voorronden zullen plaats vinden in september en finale op 15 oktober in Het Arsenaal in Vlissingen. Afhankelijk van het aanbod van bands wordt gepro beerd een voorronde te hou den in Kalashnikov, Brogum en Het Beest in de vorm van een avondvullend programma. Zeker de Finale moet dit jaar een groot feest worden want meer dan ooit moeten niet-mu- zikanten (dus gewone muziek liefhebbers) kennis kunnen ma ken en plezier kunnen beleven aan de Zeeuwse Bands.Als uit smijter is bijvoorbeeld een spe ciaal optreden gepland van de Juke Joints met de Projekt I Big Band. Dat wordt een optreden in de sfeer van de Brian Setzer Or chestra, de voormalige Stray Cat die met zijn nieuwe CD een bijna vergeten vorm van 'dirty boogie' weer op de kaart heeft gezet. Wellicht ten overvloede: 'Zeeuwse Belofte' doet ver moeden dat het alleen om beginnende bands gaat, maar dat klopt niet. Iedere band die kans denkt te maken op de Grote Prijs van Nederland kan meedoen. Dat is namelijk de hoofdprijs van 'De Zeeuwse Belofte': deelname aan deze'Grote Prijs' en dus kans op eeuwige roem! Wil je meedoen aan 'De Zeeuwse Belofte'? Stuur dan een recente demo en biogra fie (een duidelijk verhaaltje over jezelf) aan: St Popmuziek Zeeland, Postbus 108, 4330 AC Middelburg. Het kan ook middels de 'BON'op pagina 7 in dit blad. Zet op de envelop even dat het om de Zeeuwse Belofte gaat. Op 15 juni 1999 sluit de inzendingstermijn.

Tijdschriftenbank Zeeland

Noot | 1999 | | pagina 1