*L "tzshssz*-" I \0 "iaar noot i tetoo-e b utecwe y/eer hard°Ir c* t Eo SelukWê te <sers met door®*""* poPoo>»ek pagina^ I door Bert van Leerdam iaterdag 16 oktober 1999 De nasmaak van de finale van de Zeeuwse Belofte is een goeie. Het Arsenaal in Vlissingen heeft gisteravond een hoogtepunt in de Zeeuwse Muziek goed doorstaan: eerst een optreden van de vier beste Zeeuwse bands van dit moment en daarna een optreden van de Juke Joints met de Projekt-1 Big Band dat absoluut de ge schiedenis in gaat. Enkele Vlaamse gasten informeerden luchtigjes waar wij deze band hadden geboekt en toen zij hoorden dat het in principe om een eenmalige Zeeuwse gebeurtenis ging (wij na tuurlijk op een toon van 'Dat doen wij effe hier in Zeeland') ston den ze hoofdschuddend met hun oren te klapperen •pt ■tOK0'&* e oPéeXet a S t \0 vve \z f v\ubert \n die W* Tnüsseint De zaal was vol en dat maakte het vertoeven in de wandelgangen ook zeer aangenaam. Uitgebreid praten met andere muzikanten en popliefhebbers. En voor degenen die het feest moesten missen was Omroep Zeeland TV aanwezig en werd alles enkele dagen la ter aan huis op de buis bezorgd. H Toch viel er hier en daar ook een moppertje te beluis teren want een groot deel van de bezoekers was het eens met Nimbus-zanger Marien Dorleijn: Niet zijn band had moeten winnen, maar hetTerneuzenseTrippin'.Tja, de beslissing van een jury kan hard zijn en het niveau van de bands van die avond was zeer hoog. Fiction De- fenc/se, Orange Bud en Trippin' hadden in eigenlijk veel te korte sets bewezen dat Zeeland voor wat de popmu ziek betreft op de kaart staat.'En..', zo werd er in de zaal genoeglijk vastgesteld,'.. Blof heeft ook nooit een finale van een Zeeuwse Belofte gehaald...', ledereen was het er trouwens wel over eens dat de jury een huzarenstukje had uitgehaald. Orange Bud beet de kop eraf met een venijnig stukje muziek. Enerzijds liefe lijk, maar het naarmate een song vorderde beet front man Caspar van Eijk flink van zich af. Fiction Defence/se wordt ook steeds beter en met hun nieuwe, hoorbaar gemotiveerde drummer moet deze band beslist ook zonder een Grote Prijs-optreden kunnen doorbreken. Volgens deskundigen (whoever that may be) was Trippin' er gekomen als ze de kwaliteit van het eerste nummer hadden weten vast te houden. Aan het swingende pub liek lag het niet (maar dat was ook ruimschoots per bus meegekomen uitTerneuzen) maar halverwege de set 'zakte het een beetje in'. Het werden uiteindelijk dus de breekbare, met verve ge brachte liedjes van het Middelburgse Nimbus die Zee land in Amsterdam zouden gaan vertegenwoordigen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Noot | 1999 | | pagina 1