TOCI hl G El Z IWS BAND IN I I FINALE GP nieuwsblad voor de zeeuwse popmuziek, jaargang 11nummer 4, Oktober2000 noot pagina I door Martijn Oosterling Het was een schok voor de meegereisde fans. Na een spet terend optreden in de W2 in Den Bosch is het Middelburgse Till Dawn toch niet uitverkozen om mee te doen aan de finale van de Grote Prijs van Nederland. Voor het eerst sinds jaren staat er dus geen één Zeeuwse band op de bühne in Paradiso. Het ge volg van een nieuwe opzet van de Grote Prijs, waar de Stichting Popmuziek Zee land (SPZ) dan ook erg ontevre den over is. De W2 (eerst ge woon de Willem 2) was de arena waar zes bands zouden optreden in de regiofinale. Till Dawn mocht als laatste de zaal veroveren. Tenk, Dead Punk Society, Reveal, Zomota en Shirtlifter waren de andere deelnemende bands. Om 20.00 uur was de zaal nog bijna leeg. Zomota had dus de lastige taak om het publiek dat er wel was op te warmen. Dat lukte nauwe lijks, want de band straalde niets uit en de muzikale kwa liteiten waren ver onder de Zeeuwse maat. Het was dan ook de vraag of de groep een voor ronde had gewon nen of direct was geselecteerd voor Den Bosch (voor beide gevallen geldt wel: aiaiai). Het was een avondje harde mu ziek in de W2. De andere bands die door presentator Bob Fosko het po dium op werden geragd, konden de zaal niet echt op vrolijken. Dat ver anderde toen Dead Punk So ciety (DPS voor de kenner) het eerste

Tijdschriftenbank Zeeland

Noot | 2000 | | pagina 1