DE HARDCORE-SCENE IN ZEELAND 'There's no such thing as wasted time when we're all together!' nieuwsblad voor de zeeuwse popmuziek, jaargang 11, nummer 5, November 2000 noot ^NSE BIBL/Ofy s, BEW. EX. Z Zeeland pagina door Bert Hoogerheijde Een onderbelichte stroming in de popmuziek (ook in Zeeland) is zonder meer de hardcore-scene te noemen. Onterecht, want er gaat nogal wat om in deze 'scene'Er is tegenwoordig een aantal bands dat zich behoorlijk profileert. De band Anchor heeft zich het afgelo pen jaar behoorlijk in the picture gespeeld en NOOT heeft hier te recht verslag van uitgebracht. Maar we hebben nergens kunnen lezen dat de Zeeuwse band Uppercut een Londens avontuurtje meemaakte. Kwestie van bescheidenheid? NOOT vond het de hoogste tijd wat hardcore bands aan de tand te voe len. De geïnterviewden zijn Donnie Mulder van Counterpart, Pascal Wondergem (ook wel Henk ge noemd) van RuthlesS, Robin Hancock van Uppercut, Lennert Oosterling van Upside Down en And ré Weststrate van Puke. Is hardcore een levensstijl? Donnie: 'Do it yourself is eigenlijk het credo van de hardcore scene. Het is leuk elkaar te helpen en vrien den te maken. Je hebt binnen de scene ook weer onderverdelingen. Zo zijn er bijvoorbeeld straight- edgers, die geen vlees eten, geen al cohol en drugs gebruiken en dan zijn er zelfs bij die zeggen geen sex te hebben. Wij vinden het allemaal o.k., maar men moet geen menin gen op gaan dringen. Dat is ook het hele gevoel bij hardcore.' André: 'Het is voor mij meer een bepaald gevoel, de emotie die ik voel bij de muziek, de vriendschap en het respect voor elkaar.' Is de juiste kleding voor jullie erg belangrijk? Pascal: 'Nee, draag gewoon wat lek ker zit. Een bandlid van ons is metal en de ander draagt weer skate-kle- ren.' Robin: 'Nou, wij van Uppercut vallen overal tussen, we zijn gewoon een samengeraapt zootje. Ik draag persoonlijk wat grotere broeken om dat ik dat gewoon lekker vind. Maar soms zie je tijdens hardcore party's echt mensen die zich helemaal in het nieuw hebben gestoken.' Donnie: 'Kledingkode? Nou euhh nee, hoewel, bandshirts zijn zeer in trek en wijde (skate) broeken. Er is ook een bekend merk Londsdale maar om nu te zeg gen dat ik elke dag denk, die kleren moet ik aan, nou nee.' Is er nog een onderverdeling in de muziek? Lennert: 'Wij zitten in de stijl van de Youth-Crew waartoe vroeger wel straight-edgers behoorden, niet dat wij dat zijn overigens. De muziek van ons is uiterst opgefokt en snel maar wel met een boodschap. We vinden Foto:Michielt Uppercut

Tijdschriftenbank Zeeland

Noot | 2000 | | pagina 1