READER S SPORT PRIJZENFESTIJN februari UITREIKING HOOFDPRIJS Orwellania 25 februari was het zover. 10 Schat, ik ben bij meneer Jansen Zedenmeester fcrfI-O-»- Ziek Hup Huib Bloed Rechtsorde NIEUW ZEELAND vfasmarkt 41 middelburg M.0 TMO-33M1 Reigerstraat 2 Middelburg Ik kwam hem tegen op weg van mijn werk naar huis. De Grote Groengordel lag er kaal en verlaten bij. Het was elf uur s avonds. In de verte dansten de vlammen van de Hoechst en een felle gloed naast de fabriek gaf aan dat er weer ongezonde dingen gebeurden. De blauwe walm boven Pechiney beduidde dat het bedrijf binnen de gestelde normen bleef en de zware olielucht was afkomstig van Total. Enkel de kerncentrale verried zich niet. Loerend op het moment dat hij ook iets kon bijdragen aan de verloedering van het milieu. Zwijgend, in gedachten, verbasterde ik de eerste regel uit een gedicht van Marsman: 'Denkend aan Holland zie ik gifgroene blubber traag door oneindig laagland gaan.' In het licht van de autolampen zag ik hem staan aan de kant van de weg. Een nette vijftiger. Een meneer. Ik stopte en hij stapte in. 'Middelburg', zei hij, zijn jas losmakend. Hij stak zijn hand uit. 'Aangenaam. Ik ben de duivel.' Ik tuitte de lippen. Ik wéét dat we een psychiatries ziekenhuis hebben waarvan de beveiliging niet optimaal is. Bovendien ziet mijn auto er niet zo mercedes uit, dat die een dergelijke taxi-achtige manier van optreden rechtvaardigt. 'Interessant', mompelde ik;'Met de duivel op stap. Rookt u?' 'Je neemt me niet serieus', zei de man. Hij haa'de zijn paspoort tevoorschijn en sloeg het open. Inderdaad. Daar stond het: Duivel o/g. Dat o/g vond ik wel leuk. Makelaars hebben dat ook en ik voel wel enige verwantschap. Bovendien moet je met je tijd meegaan. Met een onzeker gebaar probeerde hij zijn paspoort weer in een binnenzak te proppen. Ik vond hem plotseling een beetje zielig. De duivel die zich tracht te bewijzen door met een persoonsbewijs te zwaaien. Hij gromde wat in zich zelf. Ik verstond het woord 'shit'. 'Bijdetijds', merkte ik op. 'U ziet eruit als iemand die het niet meer ^Natuurlijk koos bruggetje vonze fotograaf voor in het deze reportage het noiioKr» nollebos. links: Willy Bakker- Cysouw, rechts Otto Visser Willy Bakker-Cijsouw overhandigt namens Reader s Sport Prijzenfestijn de hoofdprijs aan Otto Visser: het 'OTTO VISSER SPORTTHEATER' (vgl. sponsorwaarde fl 60.000,00). Reaktie Otto: 'Ik was toevallig een weekend bij m 'n schoonouders in Koudekerke en rijd s zomers regelmatig m 'n rondje over de Walcherse binnenwegen. Waarom dan niet? Ik vond het filmfestival trouwens ook zeer geslaagd! Cultureel-Café IN DE VERKEERDE WEREID Avondje stappen? op een zon overgoten terrasje aan het strand kijken naar een eindeloze zee. Openingstijden Dinsdag t/m woensdag v. 16.00 tot 24.00 uur donderdag t/m zaterdag v.1600 tot 01.00 uur zondags v. 16.00 tot 21.00 uur Behalve Oostburg hebben alle Zeeuwse kust-gemeenten besloten geen ruimte te maken op de stranden voor blootzon- ners. Oostburg is wel bereid de Algeme ne Politie Verordening zo aan te passen dat er op een bepaald stukje strand niet langer verbaliserend wordt opgetreden bij naaktrecreatie. 'En alleen wanneer er sprake is van aanstootgevend gedrag zal worden opgetreden buiten het vastge stelde strandgedeelte', liet burgermees ter Spijkerboer weten. Natuurlijk waren niet alle raadsleden blij met het college-voorstel. Fractie voorzitter Verhage (Dorpsbelangen en Toerisme): 'De overheid moet zich als zedenmeester opstellen. Gebeurt dat niet, dan verwildert het volk. Wanneer de ouders en leerkrachten van leerlingen van de openbare kleuter- en lagere scholen in Aardenburg geen bezwaar hadden tegen een 'onkruidje meer of minder', zou er onmiddelijk worden gestopt met het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen op school pleinen in de Zeeuws-Vlaamse gemeen te. De ouders mochten kiezen tussen zieke kinderen nadat er gespoten was met gif of hier en daar een paardebloem tussen de tegels. Er wordt dus niet meer gespoten op die speelpleinen in Aarden burg. De ZLM lijkt de PvdA wel, of de vakbond. Want ook binnen de Zeeuwse boeren-organisatie is de diskussie opge laaid over de vraag of ze wel of niet mogen overgaan tot burgerlijke onge hoorzaamheid. Het gaat over de drei gende instelling van onroerendgoed- belasting op landbouwgrond. Hoofdbe stuurder Huib van der Maas heeft al opgeroepen tot burgelijke ongehoor zaamheid, maar secretaris Oggel liet op n vergadering in Zaamslag weten, dat 'lijdzaam verzet' de uiterste grens is. 'Wij zijn geen aktiegroep', zo verduidelijkte hij. Donderdag 2 februari was zon dag om je weer eens trots te voelen Zeeuw te zijn. Toen werd namelijk bekend dat Zeeland de enige provincie is, waar verleden jaar ruim 10% méér bloed werd afgestaan op bloedplasma-avonden van het Rode Kruis dan het jaar ervoor. In alle andere provincies werd juist 10% minder bloed afgestaan. Eén ding is zeker: als ooit nog eens revolutionairen de macht willen grijpen in Zeeland dan krijgen ze op St. Philipsland een zware dobber. Want daar beschikken ze over een goed getrainde én gemotiveerde ploeg reserve-politiemannen: mannen, die geheel belangeloos de politie helpen in tijden van nood. Burgermeester Vogel (sgp) huldigde een aantal van hen wegens langdurige trouwe dienst en noemde hen: 'een reservoir van getrouwe burgerzin'. Hij vond het van groot belang, dat de overheid 'in tijden van nood kan beschikken over vrijwilli gers, die de bestaande rechtsorde in stand houden.' ziet zitten. Zijn uw ambities verdwenen? Bent u niet meer gevaarlijk? 'Gevaarlijk?' Laat me niet lachen. Jouw baas is gevaarlijk. Politici zijn gevaarlijk met hun domme ideeën over macht en maatschappij. Bedrijfsdirekties zijn gevaarlijk met hun nietsontziende po gingen tot produktie-vermeerdering. Politie apparaten zijn gevaarlijk in hun streven de massa te intimideren. Alles is tegenwoordig gevaarlijk voor het indivi du. En het wordt allemaal door mensen geregeld. Waar blijf je dan nog als duivel?' Hij niesde, en een blauwe steekvlam kwam uit zijn linker neusgat. Een zwavel geur vulde de auto. Een bekend luchtje voor iemand die in het sloegebied werkt. 'De duivel gekastreerd', zei ik, terwijl ik een raampje opendraaide. 'Wat gaat u nu doen? Naar de bijstand?' Hij glimlachte even en wreef met z'n hand onder de kin alsof het idee hem wel aanstond. 'Er is nog hoop', zei hij spottend. 'Ik ga naar Middelburg. Als ik hoor wat voor dingen daar allemaal uitgebroed worden heb ik het idee dat ze best nog iemand kunnen gebruiken. Ik heb daar een goede vriend die mijn stijl wel weet te waarderen. In het bedenken van dirty tricks ben ik de slechtste niet'. Op zijn aanwijzingen reed ik de stad door tot aan de plaats waar hij eruit wilde. Ik stopte en las het naambordje: Wolters. 'Moge je wegen geplaveid zijn met zon den', zei hij, terwijl hij uitstapte. 'De groe ten en je hoort nog wel van me.' In gedachten reed ik naar huis. Toen ik binnen stapte zei ik tegen mijn vrouw: Ik heb vanavond de duivel een lift gegeven en bij de burgemeester voor de deur afge zet'. Ze keek me aan en zei hoofdschud dend: 'Drink jij tegenwoordig ook al op je werk?' Ik zei niks, maar liep naar de voor deur om de vuilniszakken buiten te zetten. Toen ik de deur opendeed zag ik nog net hoe een agent het nummer van mijn auto in een boekje noteerde en achteloos doorliep. Ik bleef even stokstijf staan en realiseerde me toen langzaam wat er aan de hand was. HET WAS AL BEGONNEN.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 10