inhoud bon kolofon Uitgave: Abonnementen Cadeau- abonnementen Advertenties Sluitingsdatum ft* I UJ N Hij zou de stem van zijn onderdanen moeten zijn, maar ook in z' n laatste STATE OF THE UNION kwam Carel Ockeloen niet veel verder dan een patriarchaal zeurtoontje. Een kritische beschouwing op pag. 4. Vergeleken met Duitsland zijn onze eisen lang niet streng genoeg. Maar zelfs als je die slappe richtlijn hanteert is VIJFDUIZEND HECTARE ZEEUWSE GROND TE GIFTIG VOOR VOEDSELPRODUCTIE. Pag. 5. Op 8 maart wordt ook in Zeeland de Internationale Vrouwendag gevierd. In Nieuw Zeeland een uitgebreide agenda. Plus een interview met ELS VERDURMEN: Eigenlijk ben ik getrouwd om zelfstandig te kunnen zijn.' Pag. 3. Dat de Zeeuwse PvdA-voorman WIM DON wel eens schijnt te vergeten dat hij z'n dikbetaalde baan behoort te gebruiken om de belangen van de gewone man te behartigen, is bekend. Hoe hij de laatste keer in de fout ging staat zwart op wit in de GEHEIME NOTULEN van de SEP. Pag. 1 en 2. Scheepswerf DE SCHELDE moet onafhankelijk worden van de oorlogsopdrachten, vindt FNV - bestuurder Wil Waumans. Ze moeten civiele produkten gaan maken 'al zijn het vierkante fluitketels.' Pag. De LINKSE PERS stelt al jaren niets meer voor in Zeeland. Maar eens was dat anders. Nieuw Zeeland start een serie op pag. 6. Zeeland krijgt een nieuwe traditie: elk jaar een fotojaarboek-met-kort-geding. HET SMERIG GEZICHT: DUUR MAAR AFTREKBAAR. Pag. 7. PvdA-kamerlid Jaap van der Doef beklaagt zich over DE KONSERVATIEVE KOERS VAN DE PZC. Hoelang kan van der Maas de sociaaldemocraten nog frusteren? Pag. 9. 25 februari was het zover! DE HOOFDPRIJS van Readers Sport Prijzenfestijn werd uitgereikt. Kijk snel op pag. 10. Krisistip voor welgestelden: op de Bevelanden wordt GRATIS KUNST uitgedeeld. Pag. 7. EN OOK NOG: Druit, februari, Sienkel, Ko de Jonge, brieven, aktieagenda, het PZEM-honderdje, en niet te vergeten: de bon hieronder. Vul hem in en verzeker je van'n maandelijks weerkerende bron van vreugde, ergernis en informatie. Nieuwe abonnee Naam Adres Postcode en plaats Dit abonnement betreft mijzelf/ wordt cadeau gegeven door: Néam Adres Postcode en woonplaats Betalingswijze: 0 per bijgevoegde girokaart/cheque 0 ik wacht op uw accept-girokaart. Datum: Handtekening: Deze bon opsturen aan: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 AG Middelburg. Stichting Nieuw Zeeland postbus 276 4330 AG Middelburg Tel: 01180-26043 27044 27800 36557 33193. 01105-2478 Een jaarabonnement kan op ieder gewenst moment ingaan en kost f 25,Opgave abonnementen tele fonisch of door overmaking van f 25,- op postgiro 5485269 t.n.v. Stichting Nieuw Zeeland te Mid delburg. Men kan ook gebruik maken van de hiernaast afgedruk te bon. Losse nummers f 2,50. Verkrijg baar bij de boekhandel. Voor dit doel hebben wij fraaie geschenkbonnen. Op de bon hier naast kunt u invullen voor wie het cadeau- abonnement bestemd is. Wanneer uw overschrijving van f 25,- bij ons binnen is noteren we de nieuwe abonnee en sturen u als gever de geschenkbon. Een eenmalige -simpele- adver tentie in Nieuw Zeeland kost f25,- bij een afmeting van 6,5 x 6,5 cm. Jaarcontracten zijn voordeliger. Opgave: schriftelijk of telefonisch (zie boven). Het volgend nummer van Nieuw Zeeland verschijnt op 4 april. Ingezonden brieven, opgave ad vertenties en bijdragen inzenden vóór: 19 maart a.s. Aan dit nummer werkten mee: Peter Verdurmen, Ad de Jong, Janna van Veen, Kees Slager, Toine Huijsmans, Bert Altena, Cor Schuilwerve, Benno Vranken, Joop Dam, Hein Verwer, Willem de Rijck, Theo Raats, Sienkel, Dick Ambeek, Frans van Dixhoorn, Dick Snippe, Han van der Kop, Ko de Jonge, Siem de Schaatser, Jan Koole, Marrit van der Heijden, Connie van Grimbergen. Lay-out: Inge van de Kooy Zetwerk: Trudi Warns, knor. Een jaar Nieuw Zeeland lezen kost maar 25,-

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 12