SPORTAANZIEN 1984 OTTO VISSER SPORTTHEATER ZOMERPROGRAMMA 'GEEN VLAGGEN VOOR ANDRÉ' TABULA RASA (DE GRASMAT) KLANK- EN LICHTSPEL VINGERS KORT GESCHOREN 1984 -GOUDEN s HEISA IN s-HEERENHOEK 'BEIM FUSSBALL JUCKT DIE LEDER- HOSE' 'HET GRAS IS GEEL WAAR WE ZWOMMEN' regie: J. Wisse Hasjagent Péchiney Gedenksteen Xolenstook (1) Xolenstook (2) Remedie 10 NIEUW ZEELAND ZONDAG 27 MEI, 14.30 UUR Entree: fl. 2,50 regie: Leo van Halen met: André Wurth, Leo van Halen, Nico Koster en Buijs. Zelden wordt menselijk falen met zoveel repect getoond als in deze laatste Leo van Halen produktie. Diverse conflicten met de selectie van de M.V. en A.V. Middelburg (gepersonifieerd door Nico Koster) dwingen de aluminiumsmel ter Wurth tot afscheid. Niet voor niets koos Van Halen als locatie het drassige achterland ten zuiden van het historische vestingstadje Veere, waar, volgens de overlevering, Napoleon Bonaparte zijn Engelse tegenstrevers langdurig testte op hun conditie. Het verhaal wordt door Van Halen maar half verteld. Herhaaldelijk worden scenes niet helemaal uitgespeeld en richten de spots zich alwer op een volgende situatie, alsof hij vindt dat het ons verder niet aangaat en we het fijne er verder niet van horen te weten. Merkwaardig de aandacht die het scorebord krijgt. Komisch: de hoog oplopende score: Buijs komt in conflict met z' n ladder. De chrysanten die in de vaas op het scorebord staan, zijn niet de chrysanten die in de vaas op de bank van de dug-out staan. ZONDAG 24 JUNI, 20.00 UUR Entree: gratis Produktie: Reader 's Sport Instructietoneel.Met het oog op de Olympische Spelen 1992 te Amsterdam, waarin Nederland cricket als nieuwe Olympische sport introduceert, denkt het Otto Visser Sporttheater een goede greep te doen met TABULA RASA. Waarom kijkt een wicketkeeper eerst naar links en dan naar rechts?* 'De kort geschoren grasmat' legt termen uit als: Wegguards, Bails, Stumpsen Popping Crease. ua>|f!>| >|f!|06ai ua}ue>) 00MJ jeeu jam ue>| jadaa^a^OjM uaa :pjooM}ue, (onder voorbehoud) WOENSDAG 25 JULI, 20.00 UUR Entree: fl. 3,00 Een V.V.V. -produktie décor: W.Buijs duur: circa 11/2 uur met: Cees en Michael Toch gebeurt er heel wat op deze aarde dat onze ratio niet verklaren kan en dat wij evenzeer als noodzakelijk ervaren; het absurdistisch toneel wil deze dwingende relatie tussen in schijn niets met elkaar te maken hebbende elementen tonen, wil laten zien hoe er een onderbewuste causaliteit kan bestaan en hoe deze waargemaakt kan worden in de suggestief op elkaar volgende scenes van deze theaterproduktie. Voor een avond superieur toneel zijn de mensen best bereid vele kilometers te rijden. Dat blijkt iedere zomer in Middelburg. De aantrekkingskracht van de Abdij wordt meer dan gevuld met naast Duitsers uit vele steden ook Nederlanders en Belgen die kennis willen nemen van de Duitse voorstelling van 'Der Schein trügt' ('Gouden vingers'). Cees en Michael hebben een door Bernhard voorgeschreven leeftijd. Als de spots aangaan, wordt een levensgroot schaakbord zichtbaar. Hieronder een sobere tafel met twee stoelen. Meer naar achteren een groot tweepersoons bed, waarvan slechts één helft beslapen is. Boven tafel wordt steeds slechts één hand zichtbaar. Het spel behelst boven tafel 26 gebaren zetten (beide spelers 13), waarna steeds 1 minuut stilte in acht wordt genomen (tableau vivant). De opeenvolging van deze tableau vivants vormt een zgn. stripdrama. Aan de voorkant van de tafel een gespannen laken, waarop de spots zich richten. Speelt het spel zich niet onder tafel af? ledereen heeft wel eens geprobeerd met zijn handen een silhouet op een laken te toveren. Er zijn mensen die op deze manier een duif, een zwaan, een konijn of een cowboy weten te maken. Het woord ligt in de handen van Cees en Michael. Het carillon, zijn monologen worden zachtjes, langzaam, en mompelend gesproken, zoals een oude man dat, alleen thuis, doet. ZONDAG 12 AUGUSTUS, 16.00 UUR Entree: fl. 10,00 De 37e internationale ronde regie: Kop, Schaatser, Snippe met: Mevrouw de Roo, Jan Raas, Pedro Delgado, Bert Wekema, Perry Pijpelinkx, Verloofde Lub, Willy Bakker-Cysouw Hedendaagse verwerking van een klassieker. Ook dit jaar wordt bewust het cnalet (type Kwantum) centraal gesteld. Gedurfd is de rol die youngster Bert Wekema krijgt toebedeeld. Fragment: Mevrouw de Roo (geeuwt): oehoe, oehoe, oehoe Wekema (Bert): Ik weet het niet. Jij kunt er ook niets aan doen. Maar je doet me nu eenmaal vaak aan haar denken Mevrouw de Roo: de gebroeders Van Houwelingen zijn anders allang binnen Wekema: IsJod'rook? Mevrouw de Roo: die zal er eens niet zijn. (even stilte), (daarna vlot) binnenkort staan we in de Scheldebode. De winkel is verbouwd. ZATERDAG 1 SEPTEMBER, 13.30 UUR Entree: fl. 2,50 regie: Barend Midavaine met: Cas Hubrechtse en Barend Midavaine Monoloog van een vrijgezelle toptrainer, of, de invloed van drank op een levensverhaal? In een café, tussen alle visuele rumoerigheid van een braderie in, reconstrueert Cas zijn carrière van provinciaal tot en met de tegenwoordige tijd. De losse scenes zonder onderlinge structuering zijn spectaculair en fantasierijk te noemen. Te noemen zijn: een verloving, verblijf in Zwitserland (heeft het over Fussball- Universitat in Tirol), de periode bij de kustploeg De Meeuwen en bij de Feijenoord-jeugd. Zijn ontboezemingen brengen hem tegen sluitingstijd in conflict met de uitbater (Barend). Barend mikt duidelijk zichtbaar op een eigen publiek. Het niveau van de oude Bardoux wordt echter niet gehaald. In elk geval een handig verhaal dat soms een vervelende smaak geeft. ZONDAG 2 SEPTEMBER, 14.00 UUR Entree: gratis regie: J. Wisse Een amateurtoneelstuk van de Souburgse onderwijzer J. Wisse. Muziek: Daan Manneke. Oost en West, gescheiden door een kanaal. Een documentaire. De verwording van het Kanaal wordt gesymboliseerd door de ondergang van een zwemschool vanaf 1873 tot heden. Zondag. Zwijgende kerkgangers over de brug. Het is of ze peinzen. Wellicht komt er een lief gelaat in hun gedachten rijzen. En rits lend over die brug heb ik daar straks een vrouw zien gaan, haar armen vol chrysanten. maart feest \joor boy) Een groepje Terneuzenaars had het prima geregeld. Al vanaf vorig jaar zomer verdienden zij een flinke cent aan het smokkelen van hasj naar een plek in de buurt van de Frans- Zwitserse grens. Een politieman uit Dordrecht had de leiding. Niettemin werd de hasjlijn opgerold. De agent is voorlopig geschorst. Péchiney Vlissingen draait weer op volle capaciteit na anderhalf jaar op ongeveer 80 procent te hebben geze ten. Dat is verheugend. Maar voor hoelang zal dat zijn? De vraag naar aluminiumproducten die alleen Péchiney kan maken neemt toe, maar binnen niet al te lange tijd zijn nieuwe aluminiumfabrieken gereed in Frank rijk en Canada. Dan is de Franse multinational niet meer afhankelijk van de Vlissingse fabriek met zijn 'dure' stroom (Péchiney Vlissingen neemt vrijwel alle stroom van de kerncentrale af). De Vlissingse direk- tcur Casulli meldt dan ook dat al of niet sluiten van Péchiney hier afhangt van de besprekingen tussenhet bedrijf en de regering over de energieprijs. De gedenksteen die de redactie van de Gouden Delta op allerzielen vorigjaar zo plechtig in de dijk van de Oosterschelde plaatste, moet weg. Je mag niet zomaar in een dijk graven. Eerst dient er toestemming te worden gevraagd bij gedeputeerde staten. Dat deed de redactie ook, maar drie dagen later. Fout! vinden g.s. Voor half april moet de steen weg zijn. Met het waterschap is inmiddels overeenge komen de steen elders aan de Ooster- scheldedijk bij 't Goese Sas te leggen. De PZEM kan vast gaan sparen. In de jaren negentig zal de kolengestookte centrale bij Borsele toch voor honderd procent moeten worden ontzwaveld, alleen de kosten zijn dan veel hoger. Als de tweede kamer, waar een meerderheid voor volledig reinigen van de rook is, de beslissing een 50- procents ontzwaveling toe te staan niet ongedaan weet te maken, kun je de conclusie trekken dat iedereen voor'de chantagepolitiek' (PSP) van de SEP door de knieën is gegaan. Gedepu teerde staten hebben toestemming voor de bouw gegeven, onder meer op voorwaarde dat de PZEM geld opzij legt voor een latere 100 procents reinigingsinstallatie. 'Bestuurlijk on vermogen' noemen milieuclubs de beslissing. Milieu, natuur, landbouw, fruitteelt zullen er schade van onder vinden. Tegerlijkertijd besluit onze milieu minister in Canada dat in 1993 de vervuiling door zwaveldioxyde met dertig procent moet worden terugge- braccht. Het probleem van de zure regen moet opgelost. Winsemius gaat met de veroorzakers van dit onheil praten. Dat zijn olieraffinaderijen enelectriciteitscentrales. Het gaat vele honderden miljoenen kosten, aldus de minister. Borssele zal daar een flink deel van opsouperen. Een toepasselijke naam voor oliebe- strijdingsvaartuig dat sinds vorige maand operatiefis in het Deltagebied. Het is te hopen dat dit voormalige bunkerschip in de haven kan blijven en geen gebruik hoeft te maken van de chemische bestrijdingsmiddelen om een nog schadelijker olievervuiling op te ruimen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 10