inhoud bon kolofon oen Uitgave: Abonnementen Cadeau- abonnementen Advertenties Sluitingsdatum Patiënten, alle zeeuwen in beginsel, weten het niet, maar ze zijn geld waard: 90 gulden per stuk. DE HUISARTS EN DE HANDEL, pag. I. Zeeuwse verbruikers bezorgden de PZEIV1 een vette bankrekening van 700 miljoen gulden. Wat doen we ermee? De dans om het GOUDEN KALF is begonnen, pag. 2. "Onze handel wordt bedorven door het odium van Deutschfeindlichkeit.' Ds. G.H. Kersten hield van geld en Hitier. Toch lijkt de oprichter van de SGP als de GROTE ROERGANGER van de zware gereformeerden de geschiedenis in te moeten gaan. pag. 3. De appelbladmineermot, vruchtbladroller en andere soortgenoten nopen de fruitteler vrijwel wekelijks vanaf maart tot enkele weken voor de oogst MEI DE SPUIT DOOR DE BOOMGAARD te gaan. Maar een gaaf appeltje krijg je ook met biologische bestrijding: het sexferomoon. Boeren in Zeeland (3) pag. 5. Lodewijk Mieremet, F.P. Oudens, A.J. Lansen, Quinten Brand. Janus de Witteen Jan van Hoepen kwamen op 6 maart 1887 bijeen voor de oprichting van DE ZEEUWSCHE PROPAGANDAC I.l B. Uit de/e club zou het eerste Zeeuwse socialistische blad ontstaan. De Socialistische Pers in Zeeland (2). pag. 6. 'De kerkelijke vredesbeweging zou niet HET KERNWAPEN, MAAR DE ZONDIGE MENS daarachter moeten veroordelen.' Een discussie over de vredesbeweging in de kerk. De SGP-jongeren waren er met gods hulp snel uit. pag. 7. Een 70-jarige ex-Zeeuw kan Zeeland niet meer aanzien. Hij komt niet meer terug. RINl'S FERDINANDUSSE wel, om commissaris van de koningin te worden, pag. 7. 'Beim Fussball juckt die I.ederhose.' Een van de programrpa-onderdelen van het zomerprogramma van het OTTO VISSER SPORTTHEATER 1984, /oals ook: Geen vlaggen voor André. pag. 10. De beurzen worden dunner, maar W AT DOET DE V AKBOND? Een gesprek in de keuken van De Donkere Wolk in Axel. pag. 11. EN OOK NOG: Ko de Jonge, Sienkel, Joop Dam, Le Riche, Raats, Druit, maart, agenda, kortom genoeg om de bon hieronder in te vullen, want hoe meer abonnees zich aanmelden, hoe leuker het wordt. Nieuwe abonnee Naam Adres Postcode en plaats Dit abonnement betreft mijzelf/ wordt cadeau gegeven door: Naam Adres i Postcode en woonplaats Betalingswijze: 0 per bijgevoegde girokaart/cheque 0 ik wacht op uw accept-girokaart. Datum: Handtekening: Deze bon opsturen aan: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 AG Middelburg Stichting Nieuw Zeeland postbus 276 4330 AG Middelburg Tel: 01180-26043 27044 27800 36557 33193. 01105-2478 Een jaarabonnement kan op ieder gewenst moment ingaan en kost f 25,Opgave abonnementen tele fonisch of door overmaking van f 25,- op postgiro 5485269 t.n.v. Stichting Nieuw Zeeland te Mid delburg. Men kan ook gebruik maken van de hiernaastafgedruk- te bon. Losse nummers f 2,50. Verkrijg baar bij de boekhandel. Voor dit doel hebben wij fraaie geschenkbonnen. Op de bon hier naast kunt u invulien voor wie het cadeau- abonnement bestemd is. Wanneer uw overschrijving van f 25,- bij ons binnen is noteren we de nieuwe abonneeen sturen u als gever de geschenkbon. Een eenmalige -simpele- adver tentie in Nieuw Zeeland kost f25,- bij een afmeting van 6,5 x 6,5 cm. Jaarcontracten zijn voordeliger. Opgave: schriftelijk of telefonisch (zie boven). Het volgend nummer van Nieuw Zeeland verschijnt op 1 mei. Ingezonden brieven, op gave advertenties en bijdragen inzenden vóór: 17 april a.s. Aan dit nummer werkten mee: Kees Slager, Ad de Jong, Janna van Veen, Toine Huijsmans, Bert Altena, Benno Vranken, Joop Dam, Hein Verwer, Theo Raats Dick Ambeek, Frans van Dixhoorn, Ko de Jonge, Jan Koole, Marrit van der Heijden, Conny van Gremberghe, Engel Reinhoudt, Iris de Leeuw, André Geertse, Le Riche, Rinus Ferdinandusse, Charles Strijd Foto omslag: Iris de Leeuw Lay-out: Inge van der Kooij Zetwerk: Trudi Warns Een jaar Nieuw Zeeland lezen kost maar 25,-

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 12