RUZIE IN G.S. OM GOUDEN KALF Waar moet de PZEM-winst naar toe? Wilde artsen Idee Woonlasten Oncollegiaal gedrag UTRECHT Bij de gewes telijke arbeidsbureau's in Ne derland staan ongeveer 1300 artsen als werkzoekenden in geschreven. De artsenorgani satie KNMG schat het aantal werkelijk werkzoekenden op 1500, omdat niet iedere arts zich laat inschrijven. n Echte idealist Fanoy Boeken Cultureel - Café IN DE VERKEERDE WERELD" Opnieuw is er grote onenigheid ontstaan in het college van Gedeputeerde Staten en opnieuw is de PZEM het onderwerp waarover de heren elkaar in de haren dreigen te vliegen. Amper heeft PZEM- gedeputeerde Wim Don z'n strijd tegen een volledige rookgasontzwaveling van de Bors- selse-centrale gewonnen, of hij heeft voor nieuweopwinding in de Middelburgse Abdij gezorgd. En deze keer is zijn grootste tegenstander de VVD-gedeputeerde Barbé. Samen hebben ze de eerste passen gezet in een dans om ons Zeeuwse gouden kalf, de PZEM. Want wat is er aan de hand? Al enkele jaren verkondigen de gezamelijke Kamers van Koop handel, dat de PZEM de afgelopen jaren een veel te groot eigen vermogen heeft opgebouwd. Dat kon doordat de tarieven hoger waren dan nodig was. In 1980 al lieten de KvK'seen onderzoek doen door een accountantsbureau. Dat onderzoek kwam tot de slotsom, dat het Zeeuwse energiebedrijf 636 miljoen gulden eigen vermo gen had opgebouwd. Daarbij had men de bezittingen van de PZEM gewaardeerd op vervangingswaarde, dat wil zeggen, dat men er de waarde aan had toegekend, die er voor betaald zou moeten worden bij vernieuwing. Op basis daarvan reserveert de PZEM ook. Volgens de jongste becijferingen van de KvK heeft de PZEM nu een vermogen van rond de 700 miljoen gulden. De konklusie, die zij eraan verbinden is, dat de gas- en lichttarieven dus te hoog waren en nog steeds zijn. Die tarieven kunnen niet alleen omlaag, ze móeten zelfs omlaag want een nutsbedrijf behoort helemaal niet zoveel winst te maken. Dat moet kostendek kend werken, aldus de Kamers van Koophandel. Nu bestaat het eigen vermogen van de PZEM officieel uit twee delen: ten eerste het aandelen kapitaal en daarnaast de zogenaamde reserves. Het aandelenkapitaal bedraagt echter slechts 2,9 miljoen gulden. En dat heeft Wim Don op een idee gebracht. Hij -en hij niet alleen, overigens- vindt dat het aandelenkapitaal in geen verhouding staat tot het totale eigen vermogen. Als je nou die aandelen zou herkapitaliseren, zouden de aandeelhouders (en dat zijn: de provincie en de Zeeuwse gemeenten) plotseling véél meer dividend kunnen vangen op hun aandelen. Statutair is vastgelegd, dat er elk jaar 13% dividend wordt uitgekeerd. Dat betekent op een vermogen van 2,9 miljoen slechts 4 ton. Die gaan elk jaar naar gemeenten en provincie. Maar als je de aandelen herkapitaliseert en (bijvoorbeeld) tien keer zoveel waard maakt, dan zou de PZEM dus 13% van 29 miljoen gulden, ofwel 4 miljoen per jaar, moeten uitbetalen aan de provincie plus de gezamenlijke gemeenten. Op een moment, dat door politiek van het kabinet de lagere overheden steeds minder financiële armslag krijgen, is dat natuurlijk een zeer aantrekkelijke gedachte. Althans voor de gemeenten en de provincies. Hoewel er op dit moment nog geen officieel voorstel bestaat, is de diskussie binnen GS intussen al opgelaaid. Waarschijnlijk zal ze op 16 april voor het eerst naar buiten komen tijdens een vergadering van de (staten-)commissie voor Ekonomische Zaken Binnen GS is de VVD'er Barbé in elk geval fel tegen het plan van Don. Hij staat op hetzelfde standpunt als de Zeeuwse werkgevers en dat is, dat een operatie zoals Don voorstaat, betekent, dat gemeenten en provincie via de PZEM-nota bezig zijn om belastingen te heffen. Barbé vindt, dat de PZEM gewoon minder winst moet maken en dat kan door de tarieven te verlagen. Bij het FNV is intussen ook het gerucht doorgedrongen van de op handen zijnde herkapitalisatie-operatie. En eigenlijk zit men er aardig mee in de maag. Want aan de ene kant is de vakbond voor lagere tarieven, waardoor de woonlasten wat minder drukkend zouden kunnen worden. 'Maar aan de andere kant',zegt distriktsbestuurder Tjeu Strous, 'vragen wij ons af of je het geld, dat in het verleden door de gezamenlijke Zeeuwse verbruikers is opgebracht door de (te) hoge tarieven, in één klap moet worden teruggegeven aan de tegenwoordige verbruikers. Want dat betekent wél dat het overgrote deel van het geld dan via de multinationale grootverbruikers naar het buiten land verdwijnt. Dan wordt het geld, dat we (via de PZEM) hebben opgespaard dus grotendeels niet in Zeeland besteed. En daar hebben we ook grote moeite mee.' Het is duidelijk: de dans om het Zeeuwse gouden kalf is begonnen. Foto: Iris de Leeuw Vervolg van pag. 1 en toen heb ik niks betaald. NZ: Maar wij zijn als patient dus geld waard! Jan: Dat weten patiënten niet, maar ze worden gewoon verhandeld, 't Is' n koe-handel; je koopt de schuur op, mét de beesten die erin staan. NZ: Goed, je hebt je vrij gevestigd. En toen? Jan: Toen zijn de collega s vervelend gaan doen. Die hebben'n brief gestuurd naar de Genees kundige Inspecteur in Middelburg, waarin ze niet alleen m 'n vestiging met klem afwijzen, maar hem ook vragen om mijn vestiging ongedaan te maken. Nou, dat kan juridies helemaal niet, maar het windt je wel op als je dat meemaakt. Verder ben ik voor de distriktsraad van de Kon. Mij. ter bevordering der Geneeskunst geroepen wegens oncollegiaal gedrag. Maar dat heb ik gewonnen. Ach, ik heb uiteindelijk alles gewonnen. NZ: Je zit hier nu drie jaar en je wordt nog steeds gedwarsboomd door je collega 's? Jan: Ach, de meesten negeren me. Die zeggen je geen gedag, maar ze geven je ook geen stomp in je maag. Conny: Sommigen draaien hun hoofd om. NZ: Jullie draaien nu 'n half jaar samen de praktijk. Maar vóór die tijd deed je alles alleen. Want je weekeind-diensten werden ook niet waargenomen door de boze collega 's? Conny: De collega 's zijn verplicht om je -na 'n half jaar- op te nemen in de waarnemingsrege ling. Dat kun je afdwingen. Jan: Maar dat zag ik helemaal niet zitten. Dus heb ik het altijd alleen gedaan. NZ: Dus 365 dagen per jaar in touw. Werd je nooit ziek? Jan: Je moet er voor zorgen, dat je vrienden of vriendinnen hebt, die voor je kunnen invallen, als je ziek wordt. Dat is wels gebeurd en het liep prima. Maar verder was het in t begin nog niet zo zwaar hoor; als je met nul patiënten begint valt't wel mee. Soms stond ik om tien uur' s morgens al in de tuin te schoffelen. Maar natuurlijk is de druk van 365 dagen per jaar en 24 uur per dag gebonden zijn erg zwaar. NZ: Maart is zo goed gegaan, dat je nu met z 'n tweeën kunt bestaan van de praktijk? Jan: Ja, ze hebben gedacht: hij breekt z' n nek wel, maar nu beginnen ze in te zien, dat het niet meer kapot te krijgen is. NZ: Je loopt kans straks meer patiënten te krijgen dan je lief is Jan: Nee, ik wil tijd overhouden voor m'n gezin, dus ik blijf nu parttime werken. Als er meer patiënten komen, dan kan er 'n werkloze collega bij, hé. Voor mezelf hoef ik niet zoveel te verdienen. Conny: Ik wil tijd hebben voor dingen, die raar zijn in de ogen van de gevestigde orde: het opzetten van 'n praatgroep of een patienten- kollektief, ofzo NZ: Jullie verdienen dus niet meer dan Jan Modaal en je wil ook niet meer!? Conny: Precies, en dat vinden de mensen gek. Toen ik hier begon, waren er mensen die zeiden: wat lekker, meid dan heb je het financieel ook wat breder, terwijl (lachend) ik het nog nooit zo smal heb gehad als die eerste maanden. Ze denken echt: je bent arts, dus je verdient tonnen. Jan Fortrie en Conny Miermans: ze denken echt; je bent arts, dus je verdient tonnen. NZ: En als je ze dan jouw verhaal vertelt Conny: Ja, dan denken ze: dat is'n echte idealist! NZ: Nog dit jaar treedt de nieuwe wet Voorzieningen Gezondheidszorg in werking. Dan kunnen ze' n vrije vestiging als die van jullie verbieden. Conny: Ja, ze gaan werken met norm-praktijken van 2600 patiënten. Zolang het gemiddelde in 'n regio daar onder zit, kan er geen arts bijkomen. NZ: De gemiddelde praktijk in Zeeland ligt nu op circa 2400 patiënten. Dat betekent, dat er in Zeeland geen plaats zou zijn voor meer huisartsen? Jan: Die norm ligt veel te hoog. Zeker als je er nog n apotheek bij hebt (en die zijn er veel in Zeeland) zou je met veel kleinere praktijken moeten werken. Die huisartsen doen hier ook veel andere dingen; als er 'n verkeersongeluk gebeurt, wordt ik ook opgeroepen bijvoorbeeld. Dat is in de stad wel anders. Ik vind voor een Zeeuwse praktijk 1500 patiënten eigenlijk het maximum; voor een solistenpraktijk dus. En misschien zou ik dan nóg in de knoei komen als ik m 'n dokterswerk zou willen blijven doen zoals ik het nu doe. NZ: Die nieuwe wet is dus geen vooruitgang. Nieuwe Burg 26-28/ Walplein Middelburg KOFFIE- EN THEESCHENKERIJ Ook voor belegde broodjes en voor andere tussendoortjes. ALTIJD VERS GEBAK!!! LANGE NOORDSTRAAT 52 MIDDELBURG Herenstraat 6a Middelburg Uit Steengoedklei met de hand gedraaide produkten. Steengoed (grès) wordt op hoge temperatuur gebakken en geglazuurd. Dus gedegen en zonder chemische resten. Zowel uit voorraad als op bestelling. Conny: Die wet is een achteruitgang. Met de Initiatiefgroep Progressieve Huisartsen hebben we er ook fel tegen geprotesteerd, maar de gevestigde machten blijken het toch weer te winnen. KEES SLAGER Avondje stappen? op een zon overgoten terrasje aan het strand kijken naar een eindeloze zee. Openingstijden Dinsdag t/m woensdag v.16.00 tot 24.00 uur donderdag t/m zaterdag v.1600 tot 01.00 uur zondags v. 16.00 tot 21.00 uur vtasmarfcf 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 2