brieven gevraagd geboden De donderrite agenda De Boekenbeurs" 1 MEI BIJEENKOMSTEN NIEUW ZEELAND Otto Visser Sports Associated, Yalentijnkade §1-1, 1095 JK Amsterdam. Amsterdam, 12 maart 1984, Geachte redaktie. Hierbij breng ik u de dank van mijn broer en diens schoonouders over voor de prachtige prijs die mijn broer mocht ontvangen in het READER'S SPORT PRIJZENFESTIVAL. Wat een geweldig idee van Nieuw Zeeland. Een nieuw sporttheater in Middelburg. Want daar gaat hij (mijn broer, maar voornamelijk ik) het gebouw zetten. Het sporttheater dient z.i. centraal in Middelburg geplaatst te worden. Na een moment van helder denken kwam hij tot de konklusie dat de omgeving Nieuwe Burg Walplein Markt het meest in aanmerking komt als lokatie voor het nieuw te bouwen Otto Visser Sporttheater. Logisch, want Walplein en Markt zijn immers onbebouwd en op de Nieuwe Burg zitten slechts enkele onbeduidende middenstanders. Deze dienen weggesaneerd te worden. Misschien kunnen ze nog als parttimer aan de slag in het OV-sporttheater. Dit wat betreft de plaats waar het OV- sporttheater zal verrijzen. Vervolgens zal de vraag opkomen, wat is de funktie van het nieuwe sporttheater? Welaan, het antwoord is het volgende: Olympische Spelen 1992 in Zeeland, met als sportief centrum het OV-sporttheater. Wat een voordelen boven Amsterdam en Rotterdam. Nagenoeg alle faciliteiten zijn in ruime mate aanwezig, of verrijzen binnenkort (het OV-sporttheater). Ik noem wat voorzieningen: -Vliegveld Midden-Zeeland als hèt verkeerscentrum bij uitstek. Onder het motto 'Midden-Zeeland voor Nationale Luchthaven' leggen we in de Piet nog een bulderbaantje aan en weg is Schiphol. -Intercity-stations Kruiningen, Goes, Middelburg en Vlissingen. -Het V.B en A-bos als olympisch dorp. -Het Veerse meer als surf-, roei-, kano-, zwem-, polo-, waterfiets-, en officialdumpcentrum. -Grijpskerke waar het rinkrieën als nieuwe olympische discipline wordt gëintroduceerd. -Westkapelle, waar op de velden van de Noormannen het olympisch voetbal en hockeytoernooi kan worden afgewerkt. -Het strand van Walcheren. De olympische marathon begint in het Bellamypark, over de boulevard, via de Nolledijk het strand op dat weer wordt verlaten bij Vrouwenpolder (ongeveer 35 kilometer verder), via Veere naar het OV-sporttheater waar de finish ligt (op een kilometertje kijken we niet). -Het OV-sporttheater waar alle andere sporten beoefend kunnen worden. Nu heb ik voor het blad Nieuw Zeeland het volgende interessante voorstel. De direktie van het OV-sporttheater (heer Visser zelf en ik, zijn broer dus) organiseren de gehele spelen, alles natuurlijk in goed overleg met het N. en i.O.C. Ons voorstel is nu dat het blad Nieuw Zeeland hoofdsponsor wordt van de Olympische Spelen 1992 en zich verantwoordelijk stelt voorde gehele organisatie, waar u geen omkijken naar heeft, omdat mijn broer en ik.. Inderdaad. U verbindt dus uw naam aan de spelen en de abonnees stromen binnen. Als lokkertje zou u bovendien elke nieuwe abonnee gratis 3 weken lang een atleet in de kost kunnen geven in de zomer van 1992. Financieel zit u altijd goed, want u koopt gewoon een televisie kanaal en u biedt uw abonnees het komplete Olympische programma aan. Goed voor 750 miljoen kijkers en dus nieuwe abonnees (weliswaar voor slechts 3 weken, maar toch leuk meegenomen). Zo ziet u maaF wat voor grote gevolgen de reader's-prijsvraagnogkan hebben. Bijgaand doe ik u enkele vignetten toekomen die ik heb ontworpen met het oog op de Olympische Spelen 1992 in Zeeland. Met Olympische groet. Wannes Visser. P.R. manager 'Otto Visser sports associated'. P.S. De te verwachten baten van een eventuele plaatsing komen ten goede aan het steunkomitee 'Zeeland met de ringen bloot'. De advertenties in deze rubriek zijn gratis voor abonnees van Nieuw Zeeland. Opgave:postbus276, 4330 AG Middelburg. Goed tehuis gezocht voor mooie lieve witte GEIT. Vanaf mei hebben wij ook weer lekkere en gezonde GEITE- KAAS en MELK. Jaap en Liesbeth Kwekkeboom, Oude Zanddijk 11, Heinkenszand. 01195-746. WOONRUIMTE gezocht in Middel- burg. Etage of i.d. met slaapkamertje voor kind. Brieven onder no 7 naar Postbus 276, Middelburg. Wie wil -tegen beloning- NIEUW ZEE LAND COLPORTEREN? Bijvoor beeld lx per maand bij de stations van Goes en Vlissingen. Ook andere sugges ties zijn welkom. Aanmeldingen bij de redactie (zie achterzijde van dit nummer). Adam en the Blue Sounds vlak voor de gebeurtenissen rond de vier oereiememen vuur. lucht, water en aarde op zaterdag 24 maart in 't Beest in Goes. Teaalj uur lang trommelden Adam en de Blue Sounds, aldus de cyclus dag en nacht, leven en dood doorlopend: Donderrite. om de nieuwe lente in te wijdenen het verleden los te werken uit je donder. Bijdragen voor deze rubriek inzenden vóór 17 april a.s. 4 april: VOORJAARSVERGADE RING FNV afdeling Terneuz.en over de eenheid en solidariteit binnen de vakbeweging.Bestuurders Jaap van der Scheur en Geertje Lubbi zijn aanwezig Het begint om 2().()()uur in Terneuz.en. Zaterdag 7april: INFOMARKT VAN DE VARA district Zeeland in De Zwaan aan de Kromwegesingel IA in Oost-Souburg. De markt, die mede is georganiseerd door een serie Zeeuwse progressieve groepen, kreeg het motto mee: Op weg naar een leefbare wereld. Na de opening door VAR A-voorzitter Albert van de Heuvel om twee uur's middags treden achtereenvolgens op het Links Collectief Walcheren en de straattoneelgroep WALG. Zo'n beetje alle groepen die op Walcheren naar een leefbaarder wereld streven, zijn met een informatiekraam in de Zwaan aanwezig. Ook programmamakers van radio en t.v. (VARA) kunnen er direct op hun slechte programma' s (of goede) worden aangesproken. 's Middags is de toegang gratis. Het avondprogramma begint om acht uur en kost vijf gulden. Achtereenvolgens treden op de Zeeuwse troubadour Engel Reinhoudt de disco dansgroep Silver, de cabaretgroep Vrouwen voor Vrede, de Zeeuwse meidengroep Deux Pièce en de Popgroep Ex-Q's. Donderdag 12 april: informatie-avond BETAAL NIET MEE AAN DEFEN- SIELASTEN in De Schakel, Bachten- steene Middelburg. Walcherse vredes activisten hebben een eerste stap gezet bij het weigeren van betalingen voor defensie. Dat wil zeggen: zij betalen gas en electriciteit gescheiden. Moch ten er toch kruisraketten komen dan betalen zij een deel van de BTW bij de energierekening niet. Dit is overigens een landelijke actie. Op de informatie- De Halle Axel: DISCUSSIES over twee thema 's, de KRUISRAKKET- TEN en het VERZET TEGEN DE AFBRAAK VAN SOCIALE VOOR ZIENINGEN. Sprekers zijn waar schijnlijk Herman Bleich en Jean Huygen. Verder is er: muziek, zangen informatiekramen. Axel is de plaats van samenkomst van heel Zeeuws Vlaanderen. Het begint om 19.00 uur. Prins van Oranje Goes: spreekster is het tweede kamerlid Wijnie Jabaaij van de PvdA. Verder staan er optredens op het programma van het SOL1DARITE1TSKOOR de Beve- landen, THEATER DE KUIL en het PVDA HUIS ORKEST. En natuur lijk informatiekramen. Het begint om 20.00 uur. De Zwaan Oost-Souburg: forumdis cussie over WERK voor BAANLO- ZEN EN VRIJWILLIGERSWERK c.q. werklozenprojecten. Die begint om 14.00 uur. Daarnaast is er 's middags muziek en een informatie markt over werklozenwerk en werlo- zen-activiteiten. Het avondprogramma begint met een demonstratieve optocht door Souburg om 19.00 uur. Om 20.00 uur eerst nog een DISCUSSIE over het thema LINKSE SAMENWERKING NOODZAAK. Er zijn een aantal sprekers voor uitgenodigd. Enkele arbeiders die de staking bij de Schelde in 1928 meemaakten, krijgen een boek over de staking aangeboden. Het programma meldt vervolgens een toneelstuk van toneelgroep Alarm over een tamilie in crisistijd, spreekster Greetje Lubbi (voorzitster in wording van de voedingsbond FNV) en het Links Kollektief Walcheren. NEE ZEGGEN ALLÉÉN IS NIET VOLDOENDE C*üfSE EN PO avond hoort men er meer over. Het begint om 20.00 uur. Vrijdag 13 april: thema-avond over de ZIEKENHUIS-SITUATIE in ZEEUWS-VLAANDEREN met on der meer districtsbestuurder Tjeu Strous. Het begint om acht uur. Zaterdag 14 april: DISTRICTS VOORJAARSVERGADERING van de FNV in de Prins van Oranje in Goes. Leden van verschillende politie ke partijen doen mee aan een forum discussie over sociale zekerheid. Aan vang 10.15 uur. Woensdag 18 april: JAARVERGA DERING FNV-VLISSINGEN in het Anker aan de Bonedijkestraat 163. Voorzitter Jaap van der Scheur van de ambtenarenbond ABVA KABO houdt een inleiding. Het begint om 20.00 uur. Zondag 15 tot en met vrijdag 20 april: TENTOONSTELLING DE BUN KERBUIT van Onkruid in de infor matiewinkel, Simpelhuisstraat 5 mid delburg. Vrijdag 20 april zijn daar ook de films te zien The atomic café en The day after. Zaterdag 21 tot en met dinsdag 24 april: BUNKERBUIT IN T BEEST aan de Beestenmarkt in Goes. Ook tijdens deze tentoonstelling zijn The atomic café en The day after te zien en wel op zaterdag 21 april. Zaterdag avond treedt eveneens het Vlissings Rock Theater op. Voor een onbespoten en kleinschaliger Zeeland. De Tuin, Lange Noordstraat 58 4331 CE Middelburg Tel: 01180-26011 De Schepel, scheldestraat 18 Vlissingen 01184-10050 Geopend: 10.00 tot 1.00 uur Keuze uit 30 bieren. Blaauwe Steen 1 - GOES - Tel. 16156 2 Zeeuwse bloesen, broeken, vesten en jassen h v kinderkleding in opdracht te maken ^7/ j hansclarijs j vlissingsestr. 14 i 4331 kv middelburg j geopend di10-12. 2-5 u. j j WO: 10-12, 2-5 u. j I dO: 2-5 u In en verkoop van 2e hands boeken Turfkaai 33, 4431 JV Middelburg Telefoon 01180-33531

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 4