brieven druit Bevrijding en verdraagzaamheid Wilde artsen Kennissen Zeeuws Vlaanderen Midden Zeeland 10 HIEUW ZEELAHD Naar aanleiding van het interview met ons in Nieuw Zeeland, nr.3 april j.l. willen wij onze verontwaardiging uitspreken over de manier waar we daarin in eerste instantie worden afgeschilderd. We hebben geprobeerd duidelijk te maken vanuit welke idealen en achter gronden we werken. We hoopten, dat een stuk over onze vrij gevestigde praktijk een stimulans zou zijn voor een wezelijke verande ring in de gezondheidszorg, ten bate van de patiënten. We voelen ons met name door de uit zijn verband gelichte tekst op de voorpagina en de aanhef van het stuk in het blad, gekwetst en vinden het vertrouwen dat wij hadden in de medewerker van N.Z. geschaad. Wij nemen met klem afstand van deze ons inziens tendentieuze aanhef boven het interview en de tekst op de voorpagina. Dit geeft ons verhaal tegen onze bedoeling in een negatieve strekking. De vrij gevestigde artsen, J. A.Fortrie C.T.M iermans (naschr. red.: Het gewraakte interview is een letterlijke weergave van een op de band opgenomen gesprek. Het is pas geplaatst nadat het door de betrokkenen is gelezen en akkoord bevonden. Er is daarna aan de tekst niets meer gewijzigd en zeker niet uit z 'n verband gelicht. Wij zijn dan ook stomverbaasd, dat nu beweerd wordt dat het vertrouwen door ons is geschaad. Het inleidende kader is duidelijk herkenbaar als redaktie-standpunt in de artsen-zaak. Dat het tendentieus zou zijn wordt op geen enkele wijze aangetoond. Ten slotte is het, zachtgezegd, merk waardig dat artsen, die dankbaar 50 gratis exemplaren van Nieuw Zeeland in ontvangst nemen om hun verhaal een wijdere verspreiding te geven, meteen daarop zo 'n pissig briefje schrijven.) Mijn reaktie bij het openslaan van het derde nummer van 'Nieuw Zeeland': Het is maar goed dat Kees Slager er zo'n uitgebreide, zo niet interessante, kennissenkring op na houdt, anders krijgen jullie 'Nieuw Zeeland' nooit vol. Op deze manier wordt het wel bijzonder voorspelbaar welke onder werpen mij als abonnee nog te wachten staan. Onderwerpen, die ik, op deze manier gebracht, ook terug kan vinden in de bekende huis-aan-huis verspreide ad vertentiebladen. Laat ik eens een gooi doen! Iets over de wederwaardigheden van een culturele raad, de bestuurssamen stelling van het R.E.C., ambulante geestelijke gezondheidszorg in het algemeen, de ongemakken van een nieuwe zetmachine, het algemeen maatschappelijkwerk in het bijzonder. Uit het 'nulnummer' heb ik begrepen, dat er in 'Nieuw Zeeland' een en ander gedaan zou worden aan het openleg gen van 'het politieke circuit' in Zeeland. Dat lijkt me een prima idee! A.M.Thiele, M.Smallegangesbuurt 62, 4461 AT Goes. (Naschr.red.: Het is nog véél erger dan je dacht, want ook de namen Ad de Jong, Toine Huijsmans, Bert Altena, Sienkel, enz. zijn pseudoniemen voor Kees Slager. En zelfs bedient hij zich van de schuilnamen Inge van der Kooij, Janna van Veen en Trudi Warns! Overigens: het voornemen dat je in ons 'nulnummer' hebt gelezen, heeft daar nooit ingestaan. Waar schijnlijk las je dat in een van je uitstekende huis-aan-huis bladen.) Bijdragen voor deze rubriek inzenden vóór 24 mei a.s. Theater IETS IN DE REGEN. Meisjesdromen en wat gebeurt er mee door THEATER GROEP CARROUSEL. ZUIDLAN D- THEATER TERNEUZEN. vrijdag 11 mei 20.00 uur. Muziek FOLKCONCERT van de Schot Iain Mackintosh. ZUIDLANDTHEATER TERNEUZEN. zaterdag 12 mei 20.30 uur. Theater SPHERES, danstheater van Toneelgroep Kiss. VESTZAKTHEATER V LISSIN- GEN. vrijdag 18 mei 20.30 WERKLOZENTHEATER door Het Werklozentheater. DE PIEK VLISSIN- GEN, vrijdag 18 mei 21.00 uur. SOLOFESTIVAL. Optredens van 60 ama teur-solisten uit het hele land. Presentatie Hans van Willigenburg. PRINS VAN ORANJE GOES, voorselectie 11.00-16.00 uur; vanaf20.00 uur optredens ge se le kt eer de kandidaten. Zaterdag 19 mei. WANTIJ van Beppie Blankerten Hexavan Bianca Dillen door de Stichting Danspro- duktit.SCHOUWBURG MIDDEL BURG. woensdag 23 mei 20.30 uur. ALLEMAN S KOST. een culinaire dialoog voor twee heren naar Oscar Wilde vertaald, geregiseerd en gespeeld door Kees Hulst en Gijsde Lange van Zuidelijk Toneel Globe. SCHOUWBURG MIDDEL BURG, donderdag 24 mei 20.30 uur. Tent in de Piek Vlissingen op 5 mei. SOLOFESTIVAL, een bonte mengeling van solo-kunst, doorlopend in 6 zalen met 30 artiesten en 50 evenementen: cabaret, poëzie, klassieke muziek, zang, dans, kindertheater, clownerie, popmuziek. DE PRINS VA N OR A NJE GOES, zaterdag 26 mei van 11.00 tot 23.00 uur. Muziek TENT EN MEKANIEK KOMMANDO, twee Nederlandse New Wave groepen. DE PIEK VLISSINGEN. zaterdag 5 mei 21.00 uur. ZEEUWSE POP t BEEST GOES, zaterdag 5 mei vanaf 12 uur. IRENE SCHWEIZER, geïmproviseerde muziek en free jazz in de serie Het Derde Pedaal. KUIPERSPOORT MIDDEL BURG. zondag 6 mei 16.00 uur. EVOLUTION 2000. Surinaamse Salsa. BEEST GOES, zaterdag 12 mei 22.00 uur. Films FILMS IN ALHAMBRA VLISSINGEN FANNY EN ALEXANDER, van Ingmar Bergman. Woensdag 2 mei 20.00 uur. FILMS IN MECA NO MIDDELBURG BLOW UP van Antonioni. Donderdag 3 mei 20.30 uur. STALKER van Andrei Tarkovsky. Zondag 13 mei 20.30 uur. LA BELLE CAPTIVE van Alain Robbe Grillet. Zondag 20 mei 20.30 uur. NARAYAMA van Imamura. Zondag 27 mei 20.30 uur. FILMS IN t BEEST GOES EN DE PIEK VLISSINGEN BLOW UP van Antonioni. Vrijdag 4 mei,"t Beest. 20.30 uur. Maandag 7 mei. De Piek, 21.00 uur. STALKER van Tarkovsky. Vrijdag 11 mei t Beest 20.30 uur. Maandag 14 mei De Piek 21.00 uur. LA BELLE CAPTIVE van Robbe Grillet. Vrijdag 18 mei't Beest, 20.30 uur. Maandag 21 mei De Piek, 21.00 uur. NARAYAMA van Imamura. Vrijdag 25 mei't Beest 20.30 uur. Maandag 28 mei De Piek, 21.00 uur. LINKSE SAMENWERKING P.S.P. /C.P.N. Ter ondersteuning van het Staten werk zoeken wij een: ADMINISTRATIEF ASSISTENT/E Onze eisen zijn: -affiniteit met de Linkse Samen werking tussen o.a. P.S.P. en C.P.N. -enige administratieve ervaring -beschikbaarheid op onregelma tige tijden -vermogen om te kunnen werken in een ietwat chaotische werksfeer Wij kunnen deze vrijwillig/st/er bieden: -volop werk ter voorbereiding en verslaglegging van vergaderin gen die meestal in de buurt van Middelburg zijn. -een financiële vergoeding voor dit vrijwilligerswerk die niet al te hoog is. Nadere informatie etc. is ver krijgbaar bij: Statenfractie PSP CPN -Kruispad 20 Koewacht. Telefoon 01146-2009. T entoonstellingen DAVID VAN DE KOP, sculpturen en HANS BIEZEN, foto's en tenten. VLEES HAL MIDDELBURG, tot en met 13 mei. EEN TEKEN AAN DE WAND, affiches over maatschappelijk verzet. ZEEUWS KUNSTEN AA RSCENTRUM MIDDEL BURG, van 3 tot 31 mei. Om kinderen te betrekken bij het fenomeen oorlog en vrede schreef de provincie een wedstrijd uit. Het ging erom het thema bevrijding en verdraagzaamheid op een of andere manier in beeld te brengen of te verwoorden. Winnaar werd onderstaande strip van de 13-jarige Jelle Bronwasser uit Terneuzen. De inzendingen zijn te zien op de tentoonstelling die ter gelegenheid van bevrijdingsdag is ingericht in de wandelgangen van de Middelburgse Abdij. 3f/jU]P|Na Vf RD -xAAM WP.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 10