inhoud bon kolofon Uitgave: Abonnementen Cadeau- abonnementen Advertenties Sluitingsdatum Mei-nummer: u I 5 I Hoe de Zeeuwse vakbonden tegen het belang van hun eigen achterban meedoen aan de hetze van CDA en VVD tegen OMROEP ZEELAND, pag.l. De medianota laat ruimte voor LOKALE RADIO. Zeeuwse piraten willen legaal worden, maar uitzenden is nog steeds alleen mogelijk met iemand op de uitkijk, pag.2. De PZEM gaat buiten haar boekje als ze aan de sociale dienst inlichtingen verstrekt over de energienota van een bijstandstrekker. Maar WIE CONTROLEERT DE SOCIAAL RECHERCHEUR als hij toch van die gegevens gebruik maakt? Waarom hebben de tot vier meter oprijzende beelden op het PAASEILAND zo'n treffende gelijkenis met Zeeuwse koppen? pag.3. Gemalen bergkristal bevordert de inwerking van kosmische krachten op de plant: DE ALTERNATIEVE LANDBOUW Boeren in Zeeland (4) pag. 5. Zelfs de machtige fluit Olifant kan Roelant niet redden tegen de agressieve bende van Maria. DE WANDELTOCHT VAN RED (RUDI) LUCKEN komt op een dramatische manier aan zijn eind. Het sportaanzien van 1984. pag.6 en 7. Als De Volksstem in het eerste nummer veel misbaar maakt over DE HONGERDOOD ENER WESTKAPPELSE VROUW schrijft De Middelburgsche Courant dat er altijd krepeergevallen zouden blijven. De socialistische pers in Zeeland, pag. 8. Het beeldscherm gaat in literatuur. BLOOT MET KAP, mag niet op het strand, wel aan de wand. pag. 9. HITLER EN REAGAN voeren oorlog. Een strip. pag. 10. 'We moeten terug naar de STRIJD OM HET BESTAAN Dit accepteren zou een belangrijke sociale innovatie zijn.' Zeeuwse werkgevers mengen zich in de vakbondsdiscussie, pag. 11. EN OOK NOG: Druit, Ko de Jonge, agenda, C.J. Kool, kortom meer dan voldoende om nu uw buurman de bon maar eens te laten invullen. Nieuwe abonnee Adres Postcode en plaats Dit abonnement betreft mijzelf/ wordt cadeau gegeven door: Naam Adres Postcode en woonplaats Betalingswijze: 0 per bijgevoegde girokaart/cheque 0 ik wacht op uw accept-girokaart. Datum: Handtekening: Deze bon opsturen aan: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 AG Middelburg Stichting Nieuw Zeeland postbus 276 4330 AG Middelburg Tel: 01180-26043 27044 27800 36557 33193. 01105-2478 Eén jaarabonnement kan op ieder gewenst moment ingaan en kost 1 25,Opgave abonnementen tele fonisch of door overmaking van f 25,- op postgiro 5485269 t.n.v. Stichting Nieuw Zeeland te Mid delburg. Men kan ook gebruik maken van de hiernaast afgedruk te bon. Losse nummers 2,50. Verkrijg baar bij de boekhandel. Voor dit doel hebben wij fraaie geschenkbonnen. Op de bon hier naast kunt u invullen voor wie het cadeau- abonnement bestemd is. Wanneer uw overschrijving van f 25,- bij ons binnen is noteren we de nieuwe abonnee en sturen u als gever de geschenkbon. Een eenmalige -simpele- adver tentie in Nieuw Zeeland kost f25,- bij een afmeting van 6,5 X 6,5 cm. Jaarcontracten zijn voordeliger. Opgave: schriftelijk of telefonisch (zie boven) Het volgende nummer van Nieuw Zeeland verschijnt op 5 juni. Ingezonden brieven, opgave adver tenties en bijdragen inzenden vóór: 18 mei a.s. Aan dit nummer werkten mee: Kees Slager, Ad de Jong, Janna van Veen, Toine Huijsmans, Bert Altena, Benno Vranken, Joop Dam Knor, Hein Verwer, Theo Raats, Dick Anbeek, Frans van Dixhoorn Ko de Jonge, Marrit van der Heijden, Conny van Gremberghe, C.P.Kool, Ma Samarpan, Johan Sinke, Cor Schuilwerve, Jelle Bronwasser, Phiny de Groot, Jacqueline Bayens. Foto omslag: Cor Schuilverwe Lay-out: Inge van der Kooij Zetwerk: Trudi Warns Een jaar Nieuw Zeeland lezen kost maar 25,- WÊBÊBÊ O E a. ei .2,- .5, W N M-5Q 2 ts aöii aJ v X U O ooooooo o >Q o *o l

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 12