HET MISBRUIKTE TIENTJE MAANDBLAD Vakbonden en rechtse politici verenigd in hetze tegen Zeeuwse omroep y- -Mh"n1 HeXëjj r nr 4:1 mei 1984. Oplage: 2100 exemplaren. Uitgave: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 A G Middelburg. „des Leeuwen forsche stem' Pottenkijker Vakbonden Eén ding is zeker: de hetze, die de afgelopen tijd wordt gevoerd tegen de komst van Omroep Zeeland blinkt uit door een ontstellend gebrek aan niveau. Geen van hen, die zich publiekelijk tot tegenstander verklaarden, heeft de moeite genomen zich ook maar enigszins te verdiepen in de materie. Niet gehinderd dus door kennis van zaken, maar wel zwaar bewapend met vooroordelen, demagogie en hele en halve leugens trekt men ten strijde om een goed initiatief de grond in te boren. 'Koopkracht' is nu het toverwoord. Omroep Zeeland zou per jaar een tientje per kijk-en luisterbijdrage extra kosten. Daar gaan niet alleen de vakbonden tegen tekeer, maar ook gedeputeerden van CDA en VVD. Als vertegen woordigers van die partijen echter plotseling op de bres staan voor behoud van koopkracht van de gewone man, is er alle reden voor argwaan. Wat is de werkelijke reden waarom CDA en VVD liever geen Zeeuwse streekradio willen? Officieel hebben de gedeputeerden ook als argument aangevoerd, 'dat tot op heden de behoefte aan een omroep Zeeland niet is gebleken.' Behoefte bij wie? Bij de bevolking zullen ze wel bedoelen en suggereren. Nou, die behoefte is wél gebleken. Immers, de smaak van de gemiddelde Zeeuw -zo blijkt uit veel onderzoek- wijkt niet essentieel af van die van een Fries, een Groninger of een Limburger. Welnu, in al die provincies (en trouwens ook in Overijssel, Gelderland en Brabant) blijkt dat de bevolking méér luistert naar de daar aanwezige regionale omroep dan naar Hilversum 1, 2 en 4 samen! Politici gaan er kennelijk vanuit, dat er in Nederland behoefte bestaat aan die drie landelijke zenders. Dat impliceert, dat ze ook de behoefte erkennen (een grotere dus) aan streekradio. Ook in Zeeland. De politici wéten dat ook wel, maar het argument lijkt zo sterk en het lijkt ook nog of je veel rekening met je achterban houdt....Maar laten we vaststellen, dat het niets anders is dan demagogie. Er is -door CDA-gedeputeerde Barbé- nog één ander argument in de openbaarheid gebracht. Dat was toen hij klakkeloos een verhaal van de PZC-direktie napraatte en zich tegen Omroep Zeeland kantte omdat er STER-reclame op die zender zou komen en dat zou de bestaande kranten klanten kosten. Als Barbé de moeite zou hebben genomen om de uitslag van de stemmingen over de media-nota even op te vragen, zou hij hebben geweten dat er géén reclame op de regionale radio mag komen. Maar Barbé neemt die moeite kennelijk niet. Die denkt: ha wéér een argument om die streekradio te torpederen. Waarom willen CDA en VVD (plus klein rechts) een Zeeuwse streekradio dan écht tegenhouden? Het argument laat zich raden. Streekradio heeft intussen bewezen, dat het behalve als stimulans op het gebied van muziekbeoefening, behoud van dialekt, regionale geschiedbeoefening, enz. ook een funktie kan vervullen als lastige pottenkijker in de regionale politiek. Sommige streekzenders hebben de gewoonte om naast snelle nieuwsbulletins en reportages ook luis teraars de gelegenheid te geven om hun mening te geven over brandende kwesties of vragen te stellen aan verantwoordelijke autoriteiten. Vragen die wel eens lastig kunnen zijn en antwoorden, die wel eens onbenullig of verkeerd uit kunnen vallen en die iedereen dan zomaar kan horen. Limburg is zo n provincie waar de regionale omroep wat vaker de stem van de gewone man liet horen dan de autoriteiten lief was. Het CDA voelde zich daar toen geroepen een poging te doen de ROZ de nek om te draaien. Niet dus omdat de bevolking geen behoefte had aan die radio (want de luisterdichtheid steeg). Maar 'de behoefte van de bevolking' gebruiken politici ook nogal eens als argument als ze parallel loopt met hun eigen behoefte. En nu de vakbonden. Zowel CNV als FNV zijn tegen de komst van Omroep Zeeland. Niet omdat ze geen streekradio willen, maar omdat ze vinden dat een tientje per jaar niet is op te brengen door de toch al zo geplukte achterban. Het CNV liet al op 16 maart weten tegen te zijn. Behalve het 'tientjes-argument', komt distrikts- bestuurder Leon Phernambucq met een argu ment, waarvan je je afvraagt hoe een organisatie, die zelf lid is van de Adviesraad Omroep Zeeland (en dus alle informatie in huis heeft) ze in een brief aan GS durft te zetten. Het is namelijk een ordinaire leugen: 'Ook in andere streken, waar al regionale omroep bestaat, hoeft niet te worden betaald.' Men hoeft zich waarlijk niet uitputtend met de zaak bezig te houden om te weten dat in élke provincie straks opcenten geheven zullen moeten worden. En in de meeste -precies als in Zeeland een tientje per jaar. Slechts in Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en wellicht Brabant kan het één of twee gulden goedkoper uitvallen. Maar het gemak waarmee onzin gebruikt wordt om de argumenten-contra te onderbouwen tekent het niveau waarmee de diskussie tot nu toe is gevoerd. De brief waarmee het FNV-Terneuzen zich tot GS wendt, is het toppunt van onbenul en onzin op dit gebied. Die club had zich natuurlijk kunnen laten voorlichten door hun vertegen woordiger in de Adviesraad, maar ze waren daar waarschijnlijk weinig wijzer geworden. Want die man (districtsbestuurder Tjeu Strous) blijkt ook niet te worden gehinderd door teveel kennis van zaken. Op de voorjaarsvergadering liet hij weten dat Omroep Zeeland 'een onacceptabele zaak' is. Waarom? Omdat de Zeeuwen als enigen een tientje per jaar zouden moeten betalen en inwoners van andere provincies veel minder. Dat is dus aantoonbare onzin. Maar ja, als je eens'n keer lekker de kampioen van de koopkracht wilt spelen moet je je niet teveel door lastige feiten laten afleiden. Helaas voor de heren Phernambucq en Strous was dit een van de slechtste momenten om op de koopkracht-toer te gaan. Immers; dat tientje is niet zomaar een prijsverhoging, waarvoor niets extra's wordt terug ontvangen. De Zeeuwen krijgen daar dagelijks drie uur streekradio voor terug, populaire radio, juist bij de vakbonds achterban, want onderzoeken in provincies-met- streekradio hebben aangetoond, dat de wat lager geschoolde plattelandsbevolking het meest luis tert. Daarnaast krijgt Zeeland elk jaar 2,4 miljoen gulden uit de landelijke omroep-pot. En dat is meer dan welke andere provincie ook, want daar wonen meer mensen, die dus samen meer geld (via hun tientje) bijeenbrengen, zodat het rijk minder hoeft bij te passen. Zeeland krijgt elk jaar 2,4 miljoen gulden uit Den Haag. Daarvan zullen straks 25 vaste banen plus een forse hoeveelheid freelancers en correspondenten betaald worden. Dat geld zal dus ook in Zeeland besteed worden. Met andere woorden: Zeeland krijgt geld extra uit Den Haag voor werkgelegenheid. Maar dat argument gebruikt niemand. Zelfs de vakbond niet. Die staart zich blind op een tientje, dat anders (als de streekradio via de landelijke omroepgelden betaald zou worden) f. 8,50 per jaar was geweest Kortom: er is tot nu toe geen enkele serieuze poging gedaan om de voordelen voor Zeeland op een rij te zetten en pas daarna konklusies te trekken. Toch is dat wel het minste waar de Zeeuwen recht op hebben. KEES SLAGER

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 1