LOKALE OMROEP De politie kan ieder moment binnenstappen Zorg dat je er bent vóór de regenbui 2 België Gebed zonder eind Olon Schat, ik ben bij meneer Jansen De Koriander NIEUW ZEELAND Amateur-zenders schieten ook in Zeeland als paddestoelen uit de grond. Voor de radio-controle dienst is dat aanleiding om de controles te verscherpen. Zo zijn er in de afgelopen tijd al heel wat illigale zenders uit de lucht geplukt. Er zijn echter Zeeuwse radio amateurs die ieder op hun eigen manier proberen legaal te worden door een lokale omroep op te zetten. 'Want', is de mening van de Zeeuws-Vlaamse radio-amateur Willy de Groff: 'Het is gekkenwerk om tijdens een uitzending met je ene oog op je tekst te zitten en met het andere angstvallig de deur in de gaten te houden, omdat de politie ieder moment binnen kan stappen.' Nieuw Zeeland sprak met een viertal Zeeuwse radio-amateurs over hun plannen. We begonnen in het zuidelijkste stukje Zeeland. Willy de Groff 'doet het grensverleggend'. In verband met een soepelere wetgeving in België zijn de meeste Zeeuwse-Vlaamse radio-ama teurs de grens over gegaan. Zo ontstond twee jaar geleden Zelzate Regionale Omroep. Ongeveer 6 Neder landse en maar liefst 38 Belgische vrijwilligers verzorgen dagelijks van 17.00 tot 22.00 uur en zaterdags en zondags van 8.00 tot 20.00 uur uitzendingen die door heel Zeeuws Vlaanderen (en natuurlijk Belgisch Vlaanderen) te ontvangen zijn. De Groff heeft iedere zondag een eigen programma, met daarin wetenswaar digheden over zijn woonplaats Sas van Gent. 'We bestaan eigenlijk al langer maar zijn twee jaar geleden gelegali seerd. We hebben een voorlopige zendvergunning gekregen van de ge meente Zelzate aan de hand van ons uitzendschema. We hopen nog dit jaar onze volledige vergunning binnen te hebben', vertelt journalist De Groff. Volgens de Groff is het veel gemakke lijker om in België een omroep van de grond te krijgen dan in Nederland. 'Eigenlijk zitten we hier in Zeeuws Vlaanderen wat dat betreft heel gunstig. We zitten nu vlak over de grens en kunnen al Het Zeeuwse nieuws tot ver over de grens uitzenden zonder daar in Nederland last mee te krijgen. En nu werken we nog maar met een zender met een vermogen van 25 watt maar dat willen we tot 100 watt opvoeren. Dan kunnen we zelfs tot voorbij Goes worden ontvangen.' Zelzate Regionale Omroep heeft alles vrij professioneel opgezet. Er wordt gewerkt met een raad van bestuur en een programmaraad. In de studio (onderverdeeld in een presentatie studio voor vraaggesprekken, een grote studio waar plaats is voor publiek en een uitzendstudio) is de modernste apparatuur aanwezig. In Zeeuws Vlaanderen zelf is het Radio Continental dat Terneuzen en omge ving van aardige programma's voor ziet. Over de groep die daar een commerciële lokale zender wil begin nen, zullen we het maar niet hebben: reclame sluit de Medianota op lokale en regionale zenders uit. Omroep Goes is lid van de OLON, een belangenorganisatie van lokale om roepen in Nederland. Het OLON zetelt in Nijmegen en kreeg onlangs nog 250.000 gulden subsidie van het ministerie van WVC. Volgens Den Boer hoeft alleen de programmaleider van de toekomstige lokale omroep professioneel te zijn en kan de rest van het personeel bestaan uit vrijwilligers. 'We hebben in ieder geval een beroepskracht nodig om de continuïteit te garanderen. Verder zal samenwerking met de regionale om roep onontbeerlijk zijn. Juist het culturele aspect zal centraal staan in de programmering. We willen in ieder geval geen 'muziekzendertje' worden.' Albert Jan den Boer sluit zijn relaas optimistisch met: 'Over één, hooguit twee jaar is die lokale omroep er.' Daarbij nog wel even aantekenend dat het de inwoners van Goes waarschijn lijk een tientje extra op de kabel gaat kosten. Als er dan ook een regionale omroep komt kunnen de Goesenaren 20 gulden per jaar afschrijven voor luisterplezier. Wat minder ver dan Goes, maar in ieder geval ook flink aan de Zeeuwse omroepweg timmerend is Vlissingen. Radio Vrij, een bekende piraat in de Scheldestad, is het na enkele inbeslag- namen van apparatuur een beetje zat. Hans Walrave van de inmiddels opgerichte Vereniging Vrij: 'Nadat we de laatste keer uit de lucht zijn gehaald door de radio-controledienst samen met de afdeling bijzondere wetten van de gemeentepolitie hebben we er een punt achter gezet. Op deze manier is het een gebed zonder eind. Radio Vrij begon ongeveer viereneen half jaar geleden met een heel klein zendertje. Later is die zender flink uitgegroeid en Walrave schat de luisterdichtheid tijdens de nacht uitzendingen in de weekends op de 1500 tot 2000 luisteraars. Niet alleen de inbeslagnamen van apparatuur maar de daardoor ontstane financiële tekor ten en een gebrek aan continuïteit waren er volgens Walrave debet aan dat de piraat in september vorig jaar 'uit elkaar klapte'. Een poging in januari van dit jaar om met de piraat FM '84 uitzendingen op de zondag middag te verzorgen werden ongeveer 6 weken geleden opnieuw verijdeld door een opsporingsambtenaar van de Vlissingse gemeentepolitie. Walrave: 'We zijn nu als werkgroep van de Culturele Raad Vlissingen bezig met het maken van een blauwdruk o\>er lokale omroep. Vandaar uit willen we een bredere commissie samenstellen die ervoor moet zorgen dat die omroep er komt. Ik zelf zie een leuke toekomst voor lokale omroep. Ook als Omroep Zeeland er is. Daar kunnen we dan mooi mee samenwerken. Vereniging Vrij heeft nu tussen de 40 en 50 leden en is aspirant lid van de OLON. In Goes werd in maart vorig jaar de Stichting Omroep Goes opgericht. Een aantal bestuursleden hebben al erva ring opgedaan bij Radio Benelux, een bekende piraat die al geruime tijd uit de lucht is, en bij de plaatselijke zieken omroep. Omroep Goes heeft nog geen moment als piraat uitgezonden. Voor zitter Albert Jan den Boer: 'Het enige wat .wij nu doen is zoveel mogelijk voorlichting geven. Zo hebben we Gedwongen rust voor RAM. vorig jaar een stand gehad op de Expo Goes en dat gaan we dit jaar weer doen. Wat we in ieder geval niet moeten doen dat is de zaak overhaasten want dut gaal ten koste van de kwaliteit.' Waar het in Middelburg nog aan ontbreekt is volgens Musky Engels een achterban voor het opzetten van een lokale omroep. Zelf verzorgt hij sinds ongeveer een half jaar iedere maan dagavond een programma bij de piraat Radio Als Middel (RAM). Hij doet dat samen met Bert van Leerdam en nog wat andere radio-liefhebbers die eigenlijk best uit de illigaliteit willen komen maar niet de juiste weg weten. Engels: 'We zijn al een keer bij de gemeente geweest maar die weten werkelijk niets. Ze weten niet eens bij welke officiële instantie we terecht moeten als we legaal willen gaan uitzenden. Wat we nu eerst willen doen is een vereniging oprichten en dan, met meer mensen achter ons, werk gaan maken van een lokale omroep. Wij zijn pas weer uit de lucht gehaalden zijn het ook spuugzat om zo achterna gezeten te worden.' Volgens deze radio-amateur komt er in ieder geval veel post binnen bij RAM van mensen die pleiten voor lokale omroep. Een benefietconcert dat de piraat een maand geleden hield werd door ongeveer 200 mensen bezocht. Een gesprekje met twee agenten van de afdeling bijzondere wetten van de gemeentepolities Middelburg en Vlis singen leert dat er wel veel klachten over storingen op radio en tv komen maar dat die meestal veroorzaakt worden door 27MC-zenders (bakkies) en niet in de eerste plaats door zogenaamde FM-piraten (de radio amateurs). De Middelburgse hoofd agent J. Paauwe: 'Zeker wanneer die piraten goede apparatuur hebben is er van storingen niet vee! te vrezen. Maar als je dan bijvoorbeeld zo 'n piraat ziet als RAM die brutaalweg op affiches aankondigt op welke meter ze te beluisteren zijn, dan grijpen we natuur lijk in.' Piraatje-pesterij dus. Een wet uit 1904 bepaalt dat illigaal uitzenden via de bestaande golflengten een strafbaar feit is. Brigadier W. Buijs van de Vlissingse afdeling bijzondere wet ten: Die piraten plegen een misdrijf en daar moet tegen worden opgetreden. Als je ze los laat is er binnen de kortste keren geen meter meer vrij op de band. En die wet is dan misschien wel oud, maar wordt zeer binnenkort ver nieuwd. Er zal dah nog strenger worden opgetreden en bij wijze van spreken mag je dan al niet meer van de w.c. naar je eigen huiskamer zenden zonder dat je daar toestemming voor hebt.' JANNA VAN VEEN Voor een onbespoten en kleinschaliger Zeeland. De Tuin,Lange Noordstraat 58 4331 CE Middelburg Tel: 01180-26011 De Schepel, scheldestraat 18 Vlissingen 01184-10050 Geopend: 10.00 tot 1.00 uur Keuze uit 30 bieren. Blaauwe Steen 1 - GOES - Tel. 16156 2 Reigerstraat 5 Middelburg WEGGOOIEN KAN MAAR EEN KEER! Breng uw oude kleding, speelgoed, meubels, servies, koelkasten, enz. liever naar ons! En heeft u iets nieuws nodig? Loop eerst even bij ons langs voor dat u naar de Hema gaat! KRINGLOOPKOÖPERATIE PUDDING EN GISTEREN J.A. v.d. Goeskade 65 Goes, tel.: 01100-13634 biologische winkel Langevorststraat 68 01100-28009 Goes Cultureel - Café IN DE VERKEERDE WERELD Avondje stappen? op een zon overgoten terrasje aan het strand kijken naar een eindeloze zee. Openingstijden Dinsdag t/m woensdag v.16.00 tot 24.00 uur donderdag t/m zaterdag v.1600 tot 01.00 uur zondags v. 16.00 tot 21.00 uur vtasmarkf 41 middelburg M. OtlSO-33542

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 2