agenda gevraagd geboden VREDESWEEK Moeten er dan eerst doden vallen? l)E IMMITTELPOT De Boekenbeurs" FNV Werkgroep Kernenergie Zeeuws Vlaanderen viert feest. WALCHEREN BEVELANDEN SCHOUWEN DUIVELAND ZEEUWS-VLAANDEREN Bewuster Fanoy Boeken 4 HIEUW ZEELAND Bijdragen voor deze rubriek inzenden vóór 18 mei a.s. 2 mei: DE HALLE AXEL. Manifesta tie tegen het l juli-pakket. Sprekers: Roeide Vries (Bouw en Hout), Draaier (Druk en Papier). Optreden Ries de Vuist. Aanvang I4.00 uur. 3 mei: Een soortgelijke manifestatie in de PRINS VAN ORANJE te GOES. Sprekers: Henk Eekert (secr. FNV) en A v.d. Sluis (Abva/Kabo). Muzikale medewerking Engel Reinhout. 10 mei: Manifestatie in verband met werkonderbreking in de Aktieweek tegen de kruisraketten. STADHUIS PLEIN VLISSINGEN. Medewerkers: Wim Kok, Arie Groenevelt, Burge meester Westerhout en Yvonne Becks. 11.45-13.00 uur. Op 2 juni 1984 zal de werkgroep kernenergie Zeeuws-Vlaanderen haar 5 jarig bestaan vieren met een feest in Den Dullaert te Hulst. De toegang tot dit feest is gratis, wel moet je in het bezit zijn van een steunkaart '84 uitgegeven door de werkgroep (voor verkoop f 10,-; aan de zaalf. 12,50). Met een steunkaart '84 kun je gratis aan alle aktiviteiten opgezet door de werkgroep deelnemen, in de loop van het jaar 1984! PROGRAMMA 16.00 uur. Openingstoespraak door de voorzitter Toine Huijsmans. 16.15 uur. Optreden van ZZIPP (uit Doetinchem) 20.00 uur. TOM STOBBELAER- SHOW (programma: Schizofreen) 21.30 uur. Toespraak door de voorzit ter mbt de AKB 22.00 uur. Optreden van het KLEIN ORKEST Doorlopend wordt de film (video) 'De dag na een atoomaanval' gedraaid. - Omdat deze film nogal aangrijpend is wordt voor opvang gezorgd waar nodig!- De mogelijkheid is er, om indien gewenst, met een stand aanwezig te zijn, wanneer u dit tijdig doorgeeft. (Kost: f 25,- -2 personen bij de tent zonder de vereiste steunkaart) Werkgroep Kernenergie Zeeuws- Vlaanderen, Postbus 11, 4564 ZG Sint Jansteen. Tel. 01142-433 en 01143-296. 6 mei: Provinciale start aktieweek met dienst in NIEUWE KERK MIDDEL BURG, aanvang 19.00 uur. Thema: schuld en bevrijding. In de ENGELSE KERK in de Simpelhuisstraat vanaf 20.30 uur de kerkwakes. Deze gaan de gehele week (dag en nacht) door tot zaterdag 17.00 uur. Opgave en informatie: Mw. Leeman, Doornlaan 3, Middelburg 01180-25071. 7 mei: Van 11.30 tot 12.00 uur stilte kring bij de kerk in KOUDEKERKE. 13.30 uur: DAMPLEIN, start stille tocht naar schuilkelder, waar schuil kelderlied gezongen wordt. Daarna terug naar de Markt waar proklamatie voorgelezen wordt, welke aan B en W aangeboden zal worden. 20.00 uur: Ontmoetingscentrum DAUWENDAELE, avond met da. de Boer, thema: van zwaarden naar ploegscharen; kabaret Vrouwen voor Vrede: zanggroep Links Kollektief. 8 mei: 14.00 tot 21.00 uur: Vredeson- derwijsmarkt in CHRISTELIJKE PEDAGOGISCHE AKADEMIE, Keetenstraat 2, Middelburg. 19.30 uur: optreden Parcival. 20.00 uur: informatie- diskussieavond van Nederlandse Vereniging voor Medische Polemologie afd. Zeeland in de ENGELSE KERK, Simpelhuisstr. Middelburg met dr. Marlies Schelle- kens (video Waarheid op recept), dr. Uyterlinde en dr. Roegholt. 9 mei: 20.00 uur: forumavond in CONCERT EN GEHOORZAAL met: M.Beinema (CDA), W.Don (PvdA), J.L.Boogerd-Quaak (D'66), C. van Waterschoot (PPR-EVP) en H.Dupré (PSP-CPN). 10 mei: 11.45 -12.00 uur: NATIONA LE WERKONDERBREKING met om 5 voor 12, vijf minuten stilte. 12.00 - 13.00 uur: Manifestatie op STADHUISPLEIN VLISSINGEN met burgemeester Westerhout, Yvon ne Becks (vertegenwoordiger FNV-M 'burg in vredesplatform), Wim Kok, Arie Groenevelt, Links Kollectief. 11 mei: 19.30 uur: Vesperdienst in KAPEL VAN HOGELANDE met da. van Houwelinge. 12 mei: 14.00 uur: afsluiting aktieweek mer STILLE TOCHT: start op het evenemententerrein in Goes. een jaar Nieuw Zeeland lezen kost maar f 25,- gratis voor abonnees Hai Trix, helaas ben ik 5 mei de stad uit (ik heb een bevrijdingsfobie). Letje wel op jezelf en struikel niet over de visnetten, normaal doen ze dat daar niet, waar ze het wel doen kom jij weer niet. Vandaar hè. Als verrassing heb ik voor je van die schattige kopjes gekocht in deO.S.L.-winkel. Wil je wel namens Simon Bolivar, Gosé Artigaen Salvador Allende aan onze vrienden vragen waarom ze de vijanden van mijn vrienden zijn geworden. Kusjes. Ton. Wie heeft er nog ZEILEN liggen voor een kottertje van ca. 10 m. Hijs ca. 9 m. Ook beschadigde zeilen kan ik gebrui ken. Postbus 365, Middelburg. Te koop gevraagd. Oud Hollandse DAKPANNEN. Tel. 01180-38208 (tijdens kantooruren). Heb je zin in een goedkope vakantie? Vaar dan mee met authentiek beurt scheepje (verbouwd tot woonboot) helemaal binnendoor richting Middel landse Zee. (Inschepen onderweg mogelijk). Vertrek vanuit Zeeland begin mei. Inl. tel. 01100-21650 (na zes uur). Vanaf half mei weer geitekaas en -melk te koop bij Jaap en Liesbeth Kwekke- boom, Oude Zanddijk 11, Heinkens- zand. 5 mei: Bevrijdingsmarkt in GOES info kraam Vrouwen voor Vrede (VvV). Op de kindermarkt (Singelstr.-Kerk- plein) tentoonstelling 'Niet de angst maar de schaamte'. Sandwichborden in de stad. 6 mei: Akties in Middelburg. 7 mei: REIMERSWAAL: Manifesta tie voor gemeentehuis. HE1NKENSZAND: Fakkeloptocht door het dorp. Vertrek vanaf het V.d. Biltplein, aanvang 20.00 uur. 8 mei: GOES: Tentoonstelling Kinder vredes tekeningen. KAPELLE: Fototentoonstelling 'Niet de angst mmar de schaamte' in de bibliotheek, v.d. Biltstr. 32 (tot het einde van de week). 9 mei: GOES: Start gescheiden betalen energierekening in het kader van de aktie 'Betaal niet mee'. Verzamelen om 16.30 uur bij het PZEM kantoor aan de Evertsenstraat. Inlichtingen bij Ineke Ruler 01100-28032. 10 mei: GOES: Vesperdienst (waar schijnlijk) in de Grote Kerk, Singel straat. 11 mei: Gesprek Huib Eversdijk, CDA-kamerlid uit Heinkenszand met IK V-leden. Vrouwen voor Vrede bieden in Den Haag kaarsen aan aan Kamerleden. 12 mei: GOES: Slotmanifestatie. Van af 13.30 uur verzamelen op het evenementen terrein. Vanuit de omlig gende plaatsen gezamelijk vertrek naar de manifestatie. 14.00 uur: Demonstratie door de stad naar de marktafsluitende manifes tatie in de Grote Kerk. 6 mei: BURGH: Vredesdienst Ned. Herv. Kerk. 8/9 mei: Aktiviteiten in het vrouwen huis ZIERIKZEE. 10 mei: BURGH; Brouwershaven, Zierikzee: het aanschrijven van CDA- twijfelaars. 12 mei: Slot manifestatie in GOES 5 mei: TERNEUZEN: vredeswake in de opstandkerk, 19.30 uur. 6 mei: Manifestaties in Middelburg. 7 mei: HULST: 11.30-13.30 uur toneel, informatie op Markt. TERNEUZEN: Diskussiebijeenkomst met politieke partijen uit Zeeuws- Vlaanderen, raadsleden (onder meer uit Amsterdam, Woensdrecht) en Zeeuws-Vlaams Vredesplatform. 8 mei: Scholen besteden aandacht aan vredesproblematiek. 10 mei: TERNEUZEN: 11.45-13.00 uur manifestatie op de Markt in verband met de werkonderbreking. 11 mei: TERNEUZEN: theater en informatie in Zuidlandtheater. SAS VAN GENT: Stille demonstratie vanaf postkantoor, start 19.00 uur. Vredeswake in de R.K.kerk, 19.30 uur. Zo overleeft het Goese Ceresbeeld de zure regen wel. Dat actievoerders niet altijd fana tieke twintigers hoeven te zijn, bewijst de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie wel. Jan Jaap Luijt (17) en David Tempelman (16) willen trouwens ook geen actievoerder genoemd worden, al hielden ze onlangs wel een actie tegen zure regen die veel bekijks trok. Tijdens de laatste week van maart namen ze het 'Ceresbeeld' in Goes onderhanden. De anders zo bevallige bronzen dame kreeg voor de gelegen heid een bepaald onflatteus gasmasker op en ook haar overige kleding zou elke couturier doen kokhalzen, maar het ging hier om een bescherming tegen de inmiddels welbekende zure neer slag. Een tweede actie van deze jeugdige actievoerders volgde in de paasvakan tie. Als vakantieplaats was Antwerpen uitgekozen, waar op passende wijze werd geprotesteerd tegen de aldaar gevestigde zwavel- en stikstofdioxyde uitstotende industrieën. 'Omdat de zwaveldioxyde van de Antwerpse industrie met zuid-oosten wind rich ting Zeeland komt', legt Jan Jaap Luijt uit; 'En meestal zijn die schoorstenen zo hoog dat die uitstoot ook op Zuid- Beveland en op het Verdronken land van Saeftinge terechtkomt. Na Antwerpen volgen er waarschijn lijk dit jaar geen acties meer, zelfs niet tegen zure neerslag. In plaats daarvan gaat de Jeugdbond onderzoekjes doen. Zoals bijvoorbeeld naar korstmossen en naar andere planten en dieren die een belangrijke indicatie kunnen geven dat er iets mis is met ons ecosysteem. En in feite is dat ook het belangrijkste werk van de Jeugdbond. Elk weekend gaan de twaalf leden van de afdeling Goes Bevelanden op excursie in de natuur, op zoek naar plantjes en beestjes. In de vakantie maken ze voor dat doel uitgebreide tochten. En alleen een hoogst enkele keer wordt er actie gevoerd. 'Want als je merkt dat de natuur wordt aangetast, móet je wel in actie komen', meent Jan Jaap Luijt. Overigens zijn Jan Jaap en David ook weer geen brave Hendrikjes. David, die in Driewegen onder de 'rook' van de kerncentrale woont, heeft eigenlijk al van kinds af aan acties gevoerd tegen dit PZEM-pronkstuk. 'Al deed ik dat toen eigenlijk meer voor de tol', vertelt hij. Met de acties tegen de zure neerslag ligt dat anders: 'Je denkt soms wel eens: hoe moet dat nou over tien jaar zijn, als er bijvoorbeeld geen bomen meer zijn. Daar slaap ik we! eens minder lekker van. Want als er niet heel snel iets gaat veranderen, gebeuren er echt rampen met die zure regen.Jan Jaap: 'Ik denk dat ik er zelf, net als de meeste mensen, heel moeilijk een voorstelling van kan maken hoe het in de toekomst zal zijn, maar als ik nu al zie dat sommige planten eraan gaan, dan vind ik dat bijna nog erger dan wanneer het om mezelf gaat.' Over de resultaten van hun eigen acties zijn ze niet zo pessimistisch. David heeft heel veel aardige reacties gekre gen van mensen uit zijn omgeving die hij eerder had ingeschat in de categorie 'conservatief. 'Ze zijn bewuster gewor den van het probleem', vindt hij, 'Maar ik denk dat de mensen pas echt bewust worden als er zichtbaar doden vallen', meent Jan Jaap. In elk geval is de actie bij het Ceresbeeld in Goes de beide Jeugdbondleden erg meegevallen. David: 'Over het algemeen kregen we veel positieve reacties, terwijl we folders aan het uitdelen waren. Ook werden we niet langer uitgescholden voor milieu-freaks, zoals een paar jaar geleden nog wel gebeurde. En verder vind ik dat je gewoon rustig moet proberen de mensen te overtuigen en niet moet proberen ze een mening op te dringen, want daar bereik je niks mee. Zeker niet bij de Zeeuwen. Het enige vervelende was en is alleen, dat de mensen wel weten dat het in Zweden en in Duitsland heel erg is met de zure regen, maar ze beseffen niet dat het hier binnen de kortste keren net zo erg zal zijn. En het is onze bedoeling, vóórdat het zover is, dat aan de mensen te laten weten!!! Nieuwe Burg 26-28/ Waiplein Middelburg I Zeeuwse bloesen, broeken, vesten en jassen lL^>in opdracht te maken v 1 kinderkleding i n z' J geopend di 10-12. 2-5 u. WO: 10-12 2-5 u. I dO: I 2-5 u. j C i hans clarijs herenstraat 21a i 4331 jt middelburg In en verkoop van 2e hands boeken Turfkaai 33. 4431 JV Middelburg Telefoon 01180-33531 KOFFIE- EN THEESCHENKERIJ Ook voor belegde broodjes en voor andere tussendoortjes. ALTIJD VERS GEBAK!!! LANGE NOORDSTRAAT 52 MIDDELBURG

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 4