Beeldscherm gaat in literatuur Ko de Jonge beVRIJding? l»OSTKpE€ (jnoeten uit.... NIET OP HET STRAND WEL AAN DE WAND Autopleinen eUoumiih Nieuw Werk Sprookjes van de neef van de lokomotief (1). DE HAAN ZONDER NAAM Oh ja Promenade Full Gospel Business Men's HIEUW ZEELAND 9 Het zal even moeten wennen, maar ook het beeldscherm gaat in literatuur. Vanaf de komende zomer kunnen we kennis nemen van het nieuwste literaire perio diek, T.T.L. genaamd, dat via teletekst dagelijks op het scherm te lezen zal zijn. Dat wil niet zeggen dat de rol van het papier uitgespeeld raakt. 'De eigen werkwijze van teletekst,' schrijven de initiatiefnemers, 'en de zelfstandige plaats van een gedicht of prozatekst in het periodiek maken T. T. L. tot een aanvulling op de bestaande literaire informatiebronnen. Het tijdschrift, beeldschrift is een toepasselijker naam, is een Zeeuws initiatief dat onder een Nederlands- Vlaamse redactie komt te staan. Via Teletekst worden al enkele honderden pagina 's informatie verspreid onder verantwoordelijkheid van de N.O.S. en in belgië onder de B.R.T. De redactie van T.T.L. werkt echter zelfstandig en is geen verantwoording schuldig aan de B.R.T. of de N.O.S. Zeeland heeft het er maar druk mee. Een nieuw autoveerplein in Vlissingen, een nieuw autoplein in Breskens. Overigens, de verhoging tussen de banen zijn zeer verras send. Reeds menig zakje frites met mayonaise mocht er -tot groot genoegen van de altijd aanwezige meeuwen- tegen de keien kletteren. Het terugvinden van de auto, frites verorberen én de nu aangebrachte hindernissen ontwijken blijkt voor veel automobilisten een te moeilijke opgave te zijn. Een moeilijke opgave is ook het herinrichten van de markt te Middel burg. Dit autoplein is één dag in de week autovrij: donderdag. En wie heeft daar ooit schade van ondervonden? De middenstand zeker niet! Een plein zonder auto 's; 't zou een verademing zijn. Er zou een centrum ontstaan met ruimte voor mensen en hun aktivitei- ten. Zodanig inrichten komt mogelijk bij een volgend herinrichtingsplan Voortvarender gaat het met de herin richting van het Abdijplein. Wat eens een oord van rust moet zijn geweest, is Er zal voornamelijk nieuw werk op het scherm verschijnen. In de eerste plaats komen Nederlandse en Vlaam se recente gedichten en verhalen in aanmerking. Oudere teksten worden alleen geplaatst als ze nog een actuele waarde hebben. Daarnaast zullen vertalingen te lezen zijn van werk dat actueel is, de literair gezien interessan te fragmenten van toneelteksten en filmscenario 's, experimenten van schrijvers die willen inspelen op de nieuwe mogelijkheden van T.T.L. en belangwekkende vormen van taal gebruik in het werk van beeldende kunstenaars. De redactie wil ook informatie over literatuur brengen. Uitgaven van belangrijke nieuwe boeken worden vermeld en aan de bekendste literaire tijdschriften wordt een korte bespre king gewijd. T.T.L.-lezers kunnen dichters en schrijvers ook vragen stellen over hun werk. enkele maanden geleden uitgebreid met een aantal autoparkeerplaatsen. De werklieden deden met de witte lijnen er het hun opgedragen werk: ruimte maken voor het blik van provinciale bestuurders en ambtena ren. Als er in Zeeland één plaats is waarde auto taboe dient te zijn dan is het wel dit hart van de provincie! Gelukkig denkt ook een overheid er zo over. Bij beide toegangspoorten van het plein staan de borden: 'gesloten aan beide kanten voor alle verkeer behalve voetgangers!' Niemand kan zondereen verkeersovertreding te maken het plein met een voertuig oprijdenen toch gebeurt dat dagelijks! Dagelijks door provinciale bestuurders en ambte naren. Op een steenworp afstand is het Damplein, een autoplein op een in de eind van de jaren '60 verwoest stukje Middelburg, waar soms ook auto 's staan. Maar dat is wel I minuut lopen verwijderd van de Abdijgebouwen enje moet er betalen. KdJ Inzendingen van dichters en schrijvers die via T.T.L. willen publiceren, zijn welkom. De manuscripten mogen overigens niet meer dan vijf gedichten of twee bladzijden proza bevatten, want maximaal kunnen slechts twee gedichten of een bladzij proza worden geplaatst. Inzendingen kan men stu ren naar T.T.L., per adres St. Kwintensberg 65a, 9000 Gent. Tegen de tijd dat T.T.L. op het scherm verschijnt, publiceert Nieuw Zeeland een vraaggesprek met de redactie van T.T.L. G.P. Kool Er was eens een vrouw en die had twee kippen. De ene kip heette Suzanna, de andere heette Isolde. Er was ook een haan bij. Maar die hoefde volgens de vrouw geen naam te hebben. 'Jij lijkt toch alleen maar op jezelf, haan -zei ze. Met de kippen is het iets anders. Zonder namen zou ik niet weten op wie van de twee ik het meest ben gesteld..' Nu heette de vrouw zelf Evelina. Het was een vrouw van het soort dat een hekel aan alle mannen heeft en dat had de haan heel goed in de gaten. Op een keer liep hij naar Vlissingen en kocht zichzelf een prachtig kostuum, een paar schoenen en een hoge hoed. Verder kocht hij een horloge en zo belde hij bij haar aan. 'Wie bent u? En waarom belt u tijdens het journaal bij me aan?', vroeg de vrouw. 'Ik ben de dood', zei de haan en meteen vloog hij naar binnen. 'O, mijn God', zei de vrouw. Ze schrok geweldig, kreeg een beroerte en was op slag dood. De haan stond er tevreden bij te kijken. Hij gooide het kostuum in de sloot, zette de schoenen op het fornuis, bracht het horloge naar de kerkvoogdij en liet zich de rest van zijn leven 'O MIJN GOD!- DE DOOD VAN EVELINA' noemen. In de Middelburgse Lange Delft reed een jongen op de fiets. Zigzaggend ontweek hij de winkelende mensen en lachte als, hij er bijna een onderste boven reed. Half in de straat stond een agent. Toen de jongen hem gewaar werd, stapte hij af en liep keurig met z n fiets aan de hand verder. De agent kwam op de jongen af en vroeg: 'Waarom doe je dat nou?' 'Tja', zei de jongen schouderop halend. 'Vind je het niet een beetje lullig', vroeg de agent weer. 'Nee', zei de jongen. De agent stond even te twijfelen. 'Ik kan je terugsturen en het hele eind opnieuw laten lopen. Maar dat doe je zeker niet?' 'Goed geraden', zei de jongen. 'Ik kan je ook een bekeuring geven'. De agent klakte even met de tong. 'Dan doe je dat toch', 2ei de jongen onverschillig. Even stonden ze tegenover elkaar en tastten eikaars sterkte af. 'Schiet maar op', zei de agent ten slotte; 'en laat het niet meer gebeuren.' Grijnzend klom de jongen op z n fiets en reed dwars door het heen verder. De agent keek hem na, trok zijn pistool en schoot met één gericht schot de jongen van z 'n fiets. 'Er zijn grenzen', zei hij, z n pis tool weer opbergend. Het publiek knikte goedkeurend. RAATS Hierboven ziet u een afbeelding van een schilderij van Reimond Kimpe (1885-1970), Arnemuiden getiteld. Het schilderij was een tijdlang te zien in de etalage van antiquair A.I. Verhage aan de Houtkaai 9 in Middelburg. Dat is niets bijzonders. Er zijn meer lelijke schilderijen te zien in etalages. Het gaat nu even om het bloot. Verhage is lid van de gemeenteraad van Oostburg; hij woont in Groede. Als antiquair mag hij dan voor bloot zijn, als gemeenteraadslid is hij fel tegenstander. Zoals in veel Zeeuwse kustgemeen- ten voor het zomerseizoen gebeurt, kwam ook in Oostburg een voorstel ter sprake om een stuk strand voor naaktrecreatie aan te wijzen. De burgemeester verdedigde het voorstel met de opmerking dat de overheid de ontwikkelingen op het gebied van de zeden moet volgen. De overheid moet niet als zedenmeester optreden, vindt hij. Maar Verhage had ernstige bezwa ren tegen dit verhaal. Volgens de notulen zei Verhage letterlijk: 'Waar geen zeden zijn, verwildert het volk. Het is een taak van de overheid de zeden in goede banen te leiden, zeker nu het overgrote deel van de mensen nog altijd tegen naakt is. Er zitten meer geklede mensen in deze vergaderzaal dan ongeklede (hier staat een uitroep teken in de notulen, Verhage moet dus geroepen hebben, red.)!' Vervolgens vermelden de notulen de volgende volzin: 'Namens de geklede medemens zegt hij dat zij op een dermate manier worden belaagd. waaraan af en toe niets tegen te doen valt; hier ligt dan juist een taak voor de overheid. Waaraan moetje met zulke mensen als Verhage tegen doen? Iets later in de raadsvergadering dreigt Verhage nog de bevolking tot massale burgelijke ongehoorzaamheid op te roepen. Verhage behoort ongetwijfeld tot het verwilderde volk. De overheid zou hem, met zijn bloot in de etalage, weer op het goede zedelijke spoor moeten zetten en de etalage moeten laten ontruimen. Te verwachten is dan dat er weer een andere Verhage naar voren komt, namelijk de zakenman die lid is van de Full Gospel Business Men 's Fellowship International. International Aiiii, nou meldt onze tipgever dat het schilderij niet in de etalage maar in zijn huis hangt. Dat maakt verschil. Is natuurlijk niet openbaar. Maar toch, als nou Verhages fractiegenoten van D. en T. (Dorpsbelangen en Toerisme) j bij hem langs komen om te zeggen dat hij zo mooi heeft gesproken in de raad, zien ze ineens dat blootschilderij. Dat moet een klap voor ze zijn. Dat juist hun voorzitteren daarnet had hij nog zo mooi gezegd: waar geen zeden zijn, verwildert het volk! D. en T. bestaat niet lang meer. A. de J. .-S3»*'

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 9