SSSSl. Zomer '84: vijf weken agressie, inbraken, mishandeling Ko de Jonge 'Het heeft met het slechte weer te maken9 Qnoeten uit.... en boot Auto opengebroken chouwen in Wissenkerke Viif jongelui t Doorn werd vrijdagmktö aangehouden voor k jn\irakco in vernielingen «ee*. Domburg Zestal aangehouden na vernieling van strandhokje Renesse Twee mannen bij vernielingen in Renesse betrapt vernielingen in Zierikzee fatal sigaretten Vermehngen aan strandpaviljoen strandhokjes m de r^dzand-Bad Vernielineen AUTO GESTOLEN \n Zierikzee Duitse motorfiets camping Vlissingei ^er00fd van Nieuwvliet vernield IN DOMBURG [ongens bekennen Campinghouder in Renesse mishandelt n% Wisselgeld gesto d" in Cadzand-Bad Tas met waardevolle Westduitsers in Domburg vaak slachtoffer diefsts en vernielingen ».itninPomburg 0O§TKO|€ Bericht aan de lezer. Sprookjes van de neef van de locomotief (5). EEN VLUCHT. gestolen van Koudekerkenaar de terugtocht Oh ja Reden te meer voor uw sportredactie zich intern te buigen over een automatisering van de sportverslaggeving in Nieuw Zeeland. Wij wensen u alvast een sportief 84-84 toe, moge dit seizoen ook in het persoonlijke vlak blessurevrij verlopen. DE SPORTREDACTIE. NIEUW ZEELAND Door het vele overwerk tot in de kleine uurtjes, gedurende Olympische Spelen, E.K., Tour, waren we helaas verhinderd uw sportpagina te verzorgen. Excuses. De zomer van '84: vijf weken chaos, vernieling, agressie, inbraken, ergenis, lawaai, rotzooi, mishandeling. En toch komt in diezelfde zomer het provinciaal bestuur met een 'beleids plan voor recreatie en toerisme' dat - als het wordt uitgevoerd- de ellende alleen nog maar groter kan maken. Immers, de provincie wil nog veel meer toeristen naar Zeeland lokken en trekt 700.000 gulden uit om Zeeland in de omringende provincies te 'verkopen'. Vraag aan de verantwoordelijke gede puteerde Ventevogel: 'Welke Zeeuwen denkt u daar nu eigenlijk een plezier mee te doen? Ventevogel: Ons beleid is in de eerste plaats gericht op seizoensverlenging. En zeker niet om in het hoogseizoen nóg meer mensen met kunst- en vliegwerk naar Zeeland te krijgen. We willen dat het seizoen niet langer tot vijf a zes weken beperkt blijft. Vraag: Als u uw zin krijgt worden die vijf weken chaos dus tien weken en bovendien wordt het hoogseizoen nóg veel drukker, want als u er voor zorgt, dat er nog een x-aantal slaapplaatsen bijkomen, worden die juist in het hoogseizoen allemaal gebruikt. Ventevogel: Maar een bezetting van honderd percent betekent heus niet per definitie dat er rellen en troep komen. Verleden jaar was het duidelijk minder. Het heeft met het slechte weer te maken. Vraag: Maar de zomer van verleden jaar was bijzonder goed. U moet uitgaan van zomers als die van'84. Dat is normaal voor Zeeland. Ventevogel: Toch moet er een beleid te voeren zijn, waarbij de problemen niet uit de hand lopen. Ik heb pas in de krant gelezen, dat ze in Valkenburg nu ook geen last meer hebben van rotzooischoppers. Daar zouden de kustgemeenten in Zeeland nog wat van kunnen leren. Vraag: U heeft zeven ton uitgetrokken om Zeeland in de omliggende provin cies te promoten. Maar de manier waarop de laatste tijd de Zeeuwse kust in het nieuws is geweest zal nog meer relschoppers aantrekken terwijl de rustige toerist wegblijft. Ventevogel: Ik kan me best voorstel len, dat mensen schrikken en niet meer naar Zeeland durven komen. Daarom vind ik ook dat de gemeentebesturen langs de kust een heel bijzondere verantwoordelijkheid hebben om de excessen te voorkomen. Met name rust op Westerschouwen een extra zware verantwoordelijkheid als het gaat om de naam van Zeeland als recreatieland. Vraag: Maar hebben de ervaringen van de zomer van '84 enige invloed op uw denken over het recreatiebeleid? Ventevogel: Daar heb ik nog geen exact antwoord op. Ik wil eerst alles bestuderen en een duidelijk beeld krijgen van de toestand. G.P. Kool Hier is een ontboezeming van een onbekende. De onbekende heeft zijn ontboezeming opgeschreven op een blauw vel papier en het vel heeft in de vorm van een gevouwen vlieg tuigje enige tijd tussen een muur en een regenpijp klem gezeten.- ('Aan de vinder.') 'Je moet weten dat het niet eenvoudig is om in een steeg te wonen. Wat zijn dat voor mensen die hier komen? Je kunt je voorstellen dat sommigen het brood niet willen delen en een bakker zoeken op plaatsen waar zij er geen zullen vinden. Ook is dit mogelijk: dat zij de stad willen toebehoren zonder er in op te gaan, dat zij willen zien zonder gezien te worden en licht wensen, maar met behoud van de duisternis. Maar waarom gaan zij dan niet naar de bioskoop? Als zij hunkeren naar een beslotenheid die hen niet zal aantasten -en die daar zijn betekenis aan ontleent, waarom kiezen zij dan toch een buitenruim te? Zij zoeken niet elkaar, zij verzamelen zich hier ook niet- in dit straatje. Zij spoeden voort, maar de steeg bekort geen enkel trajekt. Het is hier niet aangenaam. Je moet er wel wonen om er te willen komen. Maar zij wonen hier immers niet. Zij doen hun uiterste best om onver schillig te lijken en als zij hier verwanten hebben dan ontkennen zij hun bestaan...' riiksöol KERKE - De personenau en nnmbur? RENESSE De rijkspolitie van Schouwen-Duiveland heeft in Renes- ENESSE - De rijkspolitie op S ZXEB1KZEE- De rijkspolitie in t indag op^vernielini ZIERIKZEE De rijkspolitie in '~"T «nnronHlflP r VLISSINGEN Een Duitse motor ^nrfpmOUnee lUCl Ï021I12 aanranaillg van het merk 'Zündapp''is in den pOriCl»vl I van dinsdag op woensdag gest -t (11111 P\ll(lC™ rwruTWFNPOLDER - De rijkspolitie m - rUlUl XVrvr n(je .roep Veere heeft dinsdagavond^jjtraildhokjeS Ül KOUDEKEBKE,-Een p! DOMBURG - In de nacht van woens dag op donderdag werd de lichtgroe ne BMW van B. K- uit hP LI1* ,\e airiP Duitse jonger RENESSE Een campinghouder Pi" CADZAND-inde nacht van t dag nnnc NIEUWVLIET - op het stran Nieuwvliet-Bad zijn in de nach zondag op maandag elf strand bruinisse in eer diefstal van /an kleii in de g louden, vakan slacht r F. V De zomer van '84: -Op de Kop van Schouwen krijgt de politie per week n paar honderd aangiften wegens inbraak en diefstal; -Op Walcheren melden campinghouders dat tientallen tenten zijn opengesneden en leeggeroofd; -De Officier van Justitie constateert bij een snelrechtzaak tegen vijf Brabantse beoefenaars van het 'kustgeweld', dat 'het toenemend geweld en vandalisme onder de toeristen in Zeeland op een epidemie lijkt.' -Waterschap De Bevelanden klaagt over de 'onvoorstelbare rotzooi' die de 'gasten' aan de dijken achterlaten; -Volgens de artsen in de Schouwse westhoek is het aantal mensen dat in elkaar wordt geslagen veel groter dan officieel bekend wordt; -Gemeenten in de kustgebieden constateren voor tienduizenden guldens schade wegens vernielingen aan verkeersborden, lantarenpalen, strand huisjes, verkeerszuilen, etc. -Inwoners van Middelburg kunnen op sommige dagen hun stad niet meer in of uit door de gigantische verkeersopstoppingen; -Caféhouders in Renesse zeggen doodsbang te zijn dat er vechtpartijen uitbreken: vroeger kon je er tussenspringen, nu blinken er meteen messen en slaan ze met ploertendoders.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 10