inhoud bon |l* !l II 1 II ï's' h I-! g-s*0. 1.3 r-Si |f|.s 3 ï-s Een jaar Nieuw Zeeland lezen kost maar fl. 25,- I Anti-fascisten uit Goes praten liever, Terneuzen wil harde acties en Souburg heeft een HOT FASCISME. Hoe pakje de CENTRUM PARTIJ aanpag I. TOPKUNST, wat is daar voor verkeerds aan? Brievenpag 2. Johan Tulp klaagde de politie aan wegens bruut optreden. Het kwam hem op een nacht c pag 3. Hulst doet niet mee aan inkomensnivellering. Schouwen ook niet. Terneuzen soms. Een one praktijk van kwijtschelding van gemeentelijke belastingenpag. 5. Een juichende menigte haalde redakteur-uitgever Van der Veer op 7 januari 1895 in na zijn g Zijn krant zou 't niet lang meer maken. DE SOCIALISTISCHE PERS(7)pag. 6. De kleine geneugten van een DAGJE in de MIDDELBURGSE BAJES. Kop of munt.. Eindelijk iets goeds op televisie? Het nieuwe literaire tijdschrift straalt in elk geval een za uitpag. 8. Elke dag cel, een jaar lang, ook in Middelburg. DAGBOEK VAN EEN TOTAALWEIGER 9. Zomer 84: CHAOS, INBRAKEN, MISHANDELING. Welke Zeeuwen denkt de gec recreatie een plezier te doen?pag. 10. Kinderboekenschrijver Wim Hofman brengt dit najaar een nieuw boek uit: ZEEUWS M VERDWIJNING VAN MAARTJE PUNTJE PUNTJE. Een fragmentpag. II. En ook nog: Ko de Jonge, Joop Dam, Raats, Kool, Druit, Vuulte, aktie-agenda. Nu als DE bon invullen. Tegenover mensen die lakser zijn dan u kunt u dan altijd nog zeggen dat u al eerste jaar bent. c u f O aa cj O CS O CS -O O m es .22 5 00.52 I u .52 i x u c Nieuwe abonnee Adres Postcode en plaats Dit abonnement betreft mijzelf/ wordt cadeau gegeven door: Naam Adres Postcode en woonplaats Betalingswijze: 0 per bijgevoegde girokaart/cheque 0 ik wacht op uw accept-girokaart. Datum: Handtekening: i- cS 3 3 c O tT N u k. o. u f* u .22 X N Q.JA O CS u. C 2= "O u P X X O c (- o - O g s "2 2 0 O X 1 C/5 .3 CS Op T3 c 'C O CS *5 CS IA U ~o 3, c 2 cs 2 U x ~0 U z IA •O ób o c o o x IA «J u it O »E C C c" o Z X e .2 V, -o 22 o LU X) C/5 CL B 'E E cs O T3 e 00 O c c u CS -C -a 'i 5* E o U C* O O N IS U c 00 CU U ooop "O j. c u e u o -O o O 2 c C o O 2 O CS X «j 3 u c/i O -a 00 N c *- -j= 3 oo T. <L> (U CS -O 1/1 p 00 3.5 (U u o es oo i_ c oo c c c U .22 oo c .-3 c w eS u e o 3 u CS A u a-a ■5 u S O 1 s- u CL u 8* 3| b *r u cs I S 0/ <D '5 o •"3 -o cs oo r u. x: :u w 3 .52 x •E b c CU O O -X :U jj'g' X -O O CS X c' 0 0» t-I 2 CU 'C 00"— es c U "O 001 .52 N 1 oó u ■o c. O T3 u O O c cS c u -o C/9 U O a 00 C .CU 'n •Sg, oó u c i- c c 5 S 1/5 O .2 u c i j- u T3 e «J g a. c s sy U •- S §1 "S) c c •r "3 5 c '2 51 a o»< -3 N 5 3 Q S 5! S - O ^"1? U c .22 M 1 C 'S3 x P. •5 S w 5 - -s r3 S2 c X N 3 O. CS O U Q 00 1U 1- X CU u u p -3 E cs 3 CS U "S3 ia 00 es 00 es CO es - L_, g a---g CS cS .a c c - U CS cs 2 «i: o u i-S' U C 00 c X t: «- .a U "b X c x -r u ffl t/) N U _<A - -C 1-5 "3 =3 <3 0 cl C sri .3 3 O -c 3 C c u cS E X u <L •_V -3 X :cr< 5: -O 53 E" 5 I _r13 cs es ■Si 71 x "5 o Z - 5 atu i 3 u g CX i5 So N p C «25 00 C CS "2 S c 5 - u X X C o U O >- x r- g x •- O ÖO—u 5 "c U 2 x CS u u CS u C/1 U u b 3 c c .3 -C) - -3 n i Oc O. fc >5 0> «U "O J 2 2 a cs -2 3 2 g o -e 5 u 5 s 5 -U X u. C cS O güc° CQ u cs -• 53 cc «55=° 00 c i 7s "1 2 b x c p> O 1 c - -a 5 ëb U "O 00 b CL O U g c E u c u f3 00 00 JS e .s P -3 E o o o IA U e— Q. u "O vi C y «J x x x: U u u 00 "O O 13 2 vj 2 .1 ^x. <2 vi CS -tJ .52 u S'.S, E -o CS O E IA Q CL - O 00 ■S g .se Mg S 00 c 2,. w. S ëx^ U C/5 00 u :x> n X o" E x u es l vi "O cS CUP CS U L* U es - S C/5 O - -O S Q cZ u .5 u 2 -A u 5 1 E o o C CL U u u •o u X .E c k_ 2 u Ct3 ♦-* s 00 .E O VI UJ 3 U Q 3 gg- '5 -2 u O cs X Q 5 u 2 w o CS u "O L- U -"O CS c 70 cs 00 5 O "O Ou CS CS 5? u c u li |2 3 J2 3 cs O u CS k. "3 U V) cs E c -u es X 3 O X U CS C X u c I g- 00 O "cs .22 u 00 •o c k. 00 u 1- X u E U X èQ c r-: c U Ov E 00 js 55 CL X 00 a.E c O CS CS 00 O O CQ V9 c es tl opsturen aan: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 AG Middelburg André van Himme, Silvia Wielema- ker, Ton Besselink, Eelco Haak, André Geerse, Joop Kroon, Kees Slager, Ad de Jong, Janna van Veen, Bert Altena, Benno Vranken, Joop Dam, Theo Raats, Dick Anbeek, Frans van Dixhoorn, Ko de Jonge, Marrit van der Heijden, G.P. Kool, Jaqueline Bayens, Ma Samarpan Joke, René Mondeel. Foto-omslag: Elsa Westland. Lay-out: Inge van der Kooij Zetwerk: Trudi Warns. 11 i

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 16