1 steekt de kop op MAANDBLAD In onze wijk zie je buitenlanders die bang worden en schuifelend over straat gaan' nr. 8: 4 september 1984. Oplage: 2100 exemplaren. Uitgave: Stichting Nieuw Zeelandpostbus 2764330 AG Middelburg y Wat is wijsheid in de antifascistische strijd Braderie Hot-line Briefke Ol FASCISME Vertegenwoordigers van vier Zeeuwse anti fascistische groepen verzameld rond de bandre corder van Nieuw Zeeland, diskussiërendover de vraag, hoe je de fascistische tendenzen in Zeeland het beste kunt aanpakken. Vervolg op pag. 4. Rascisme en fascisme steken de kop weer op. Maar ook in Zeeland? De laatste tijd zijn er in Zeeland niet minder dan vier groepen op gericht, die zich uitsluitend bezig houden met het bestrijden van racisme en fascisme. Is het ook in Zeeland al zo erg dat een geor ganiseerde bestrijding nodig is? Nieuw Zeeland organiseerde een gesprek met vertegenwoordigers van de vier groe pen. Het was de eerste keer dat ze elkaar ont moetten. Het gebeurde in Vlissingen, bij het veer. Omdat de stationsrestauratie te vol was, uiteindelijk op 'n zonnig grasveldje achter het wachtlokaal van de PSD. Het begon heel rustig, maar snel brandde de diskussie los. Met als belangrijkste vraag: Hoe kun je het beste de strijd voeren tegen racisme en fascisme? Een verslag. Lex Willemsen en Luk Brusselaers zijn van het ZAF (komitee Zeeuws-vlaamse Anti-Fascisten). Dit voorjaar werd 'n oprichtingsvergadering in Terneuzen gehouden toen bleek dat enkele aktieve leden van de FNV-jongeren ook lid van de Centrumpartij (verder CP genoemd) waren en folders uitdeelden, racistische teksten en runete kens kalkten. De groep bestaat uit'n man of tien, die regelmatig en aktief bezig zijn in Zeeuws Vlaanderen. Ank Fondse en Adi van Esch zitten in de werkgroep Anti Racisme/Fascisme van de buurtvereniging Van Duyvenvoorde in Oost- Souburg. Verleden jaar opgericht toen bleek, dat de CP steeds aktiever werd op de werf De Schelde (waar veel wijkbewoners werken). Arie Bilius is lid van de oudste groep, het Komitee Waakzaamheid tegen fascisme en diskriminatie, dat haar werkterrein tot nu toe tot Walcheren beperkt heeft. Drie jaar geleden kwamen n paar mensen tot de slotsom, dat de crisis en politieke malaise de ruimte voor discriminatie en fascisme groter maken. Ze stuurden alle partijen en kerken 'n uitnodiging. De respons was bedroevend. Nu is er 'n kerngroep van vijf man, die elkaar regelmatig treffen. Thijs 't Hart komt uit Goes, waar hij als aktief PvdA-lid samen met partijgenoten kortgeleden besloot om 'n werkgroep op te richten. Ze stuurden 'n brief naar partijen, kerken en maatschappelijke organisaties. Een nogal breed samengesteld gezelschap hield 'n eerste bijeen komst. Voorlopig is men in Goes nog in het stadium van nadenken over de vraag: 'éls we iets gaan doen, hoé moeten we het dan doenT NIEUW ZEELAND: Steken fascisme en racisme de kop op in Zeeland? ARIE:n Jaar geleden hebben we nog geschreven dat het in Zeeland wel meevalt. Maar het laatste jaar zie je'n duidelijke toename. In Middelburg is vooral het OSL (Oud Strijders Legioen) aktief. Ze staan met kraampjes op de markt, op de braderie, zelfs op middelbare scholen en ze organiseren bijeenkomsten in n kerk. De voorzitter van de CP blijkt stiekum op 'n vergadering van Progressief Middelburg aanwe zig. Dat soort dingen. Het escaleert echt in Zeeland. LEX: Wij zijn'n reaktie op de aktiviteiten van de CP in Terneuzen. Daar heeft die partij bij de Europese verkiezingen ook de meeste stemmen van heel Zeeland gehaald. Niet alleen die infiltratie in de FNV-jongeren, maar ook het plakken en kalken in Terneuzen neemt toe. LUK: En dan is er die zaak in Hulst, dat zonder meer laat passeren, dat in hun zusterstad Michelstadt twee ex-nazi's tot ereburger worden benoemd. ANK: In onze wijk wonen nogal wat Surinamers, Molukkers en mensen uit andere landen. Maar ook veel mensen, die op De Schelde werken. Die hebbenn rottijd achter de rug en daar springt de CP nu op in. Je hoort, dat de mensen hardop racistische opmerkingen maken. En tegelijk zie je buitenlanders die echt bang worden en die schuifelend over straat gaan en zo vlug mogelijk weer naar binnen. Dan denk ik: dat is de macht van de CP. Weet je, het mag nou hardop gezegd worden wat ze vroeger misschien wel eens dachten. En de kring wordt steeds groter. Ik zie het dagelijks. THIJS: Ik ben banger van racistische tenden zen in mijn eigen PvdA dan voor de CP. Want de CP is 2% van de stemmen, dat is geen machtsfactor; die kan niet bepalen, dat bijvoor beeld buitenlanders het land uitmoeten. Dat kunnen alleen partijen als VVD, CDA en PvdA. We moeten vooral waakzaam zijn, dat binnen die partijen geen racistische tendenzen gemeengoed worden. ARIE: Ik ben er van overtuigd dat allang vóór de CP er was, er binnen de grote partijen meer dan 2% bezig was met het doen van dezelfde uitlatingen. En die zaten vaak in de leiding. LUK: Je mag de CP niet onderschatten. Die vormt de spreekbuis van de rechtse krachten. Ze hebben 'n heel belangrijke rol door mensen met twijfels over te halen naar de verkeerde kant. Gisteren nog in Terneuzen had 'n lid van de CP zowaar tien Turken om zich heen weten te verzamelen, waarmee-ie 'n café binnenkwam, waar ons anti-racisme-affiche hing. Daar zijn ze een knokpartij begonnen, zodat de café-gasten daarna ook riepen: 'Godver....die rot-Turken!' Dat was heel handig aangepakt van die CP' er. Ik zou willen weten of die Turken wisten voor welk karretje ze gespannen zijn. ARIE: Je vergist je als je denkt dat alle buitenlanders per definitie anti-CP zijn. THIJS: Ik geef les aan buitenlanders en ik ga steeds op m'n bek als ik bij het afkeuren van onderdrukking door Nederlanders oploop tegen onderdrukking door die buitenlanders zélf, als't gaat om vrouwen, kinderen, anders geaarden. Dus het is fout als je zegt: we moeten onderdrukking van buitenlanders aanpakken. We moeten de onderdrukking aanpakken en 't probleem is dat dét ook in je eigen huis gebeurt. LUK: Ik vrees dat ge' t op die manier zo algemeen maakt, dat ge straks 'n akademische groep bent, die 't allemaal kan uitleggen, maar daar zult ge ook bij blijven. Maar intussen gaat 't wél door. ADI: Als je zegt: verander de wereld en begin bij ANK: Bij de Europese Verkiezingen waren ze hier folders aan 't verspreiden. Dat hebben we toen belet. Elke keer als ze bezig waren (altijd s nachts) zijn we er op af gegaan. We zijn gaan diskussiëren en hebben ze zover gekregen, dat ze stopten om die troep in de brievenbus te gooien. ANK: We hadden een speciale telefoon. Zogauw iemand in de buurt ontdekte, dat er iets van de CP in de bus werd gegooid, werd dat nummer gedraaid en dan vormden we' n ploeg mensen, die erheen gingen. Nü lukte het nog ze door praten te laten stoppen ADI: En bij de Europese verkiezingen had de CP in Souburg minder dan één percent. ANK: We denken dat 't door onze aktiviteiten komt. ADI: Dat moet wel, want overal haalden ze meer. ANK: Die telefoonlijn werkte goed. Eigenlijk zou je dat het hele jaar door moeten hebben en eigenlijk zou het in elke wijk en elk dorp geregeld moeten worden: 'n hot-line tegen het fascisme. THIJS: In Goes hebben we nog weinig met de CP te maken. En' t klinkt misschien raar, maar ik ben blij dat de openlijke racisten zich verenigen in die partij. Wat ik veel gevaarlijker vind is zo'n OSL. Die hielden 'n paar maanden geleden 'n vergadering in Goes: stampvol! Allemaal ang stige mensen met de hand op de knip. Niet eens racisten, alleen maar mensen die bang zijn geworden door de crisis-situatie en zich makke lijk laten sturen door dit soort clubs. Maar ik vind niet, dat je het OSL fascistisch moet noemen, want dan druk je al die mensen in 'n hoek, waar ik ze niet wil hebben. Als je ze te snel in de hoek drukt wórden ze racistisch. Meteen zitten we middenin de diskussie over de strategie die je als antifascistische groep t beste kunt volgen. En snel tekenen zich de verschillen af. Zeeuws-Vlaanderen en Souburg zijn voor de keiharde aanpak, de anderen zijn genuanceerder. LUK: Als we tolerant zijn spelen we ze juist in de kaart. We moeten er niet halfzacht op reageren, maar hard. Als ge het nü niet doet, zullen ze het straks met doen. Dat kan ik u op 'n briefke geven.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 1