inhoud bon lf lë «I» Ij Is II n li I P erichten uit de bajes II w u c J s Een jaar Nieuw Zeeland lezen kost maar fl. 25,- Anti-fascisten uit Goes praten liever, Terneuzen wil harde acties en Souburg heeft een HOT FASCISME. Hoe pak je de CENTRUM PARTIJ aanpag 1. TOPKUNST, wat is daar voor verkeerds aan? Brievenpag 2. Johan Tulp klaagde de politie aan wegens bruut optreden. Het kwam hem op een nacht c pag 3. Hulst doet niet mee aan inkomensnivellering. Schouwen ook niet. Terneuzen soms. Een on< praktijk van kwijtschelding van gemeentelijke belastingenpag. 5. Een juichende menigte haalde redakteur-uitgever Van der Veer op 7 januari 1895 in na zijn g Zijn krant zou 't niet lang meer maken. DE SOCIALISTISCHE PERS(7)pag. 6. De kleine geneugten van een DAGJE in de MIDDELBURGSE BAJES. Kop of munt.. Eindelijk iets goeds op televisie? Het nieuwe literaire tijdschrift straalt in elk geval een za uitpag. 8. Elke dag cel, een jaar lang, ook in Middelburg. DAGBOEK VAN EEN TOTAALWEIGER 9. Zomer '84: CHAOS, INBRAKEN, MISHANDELING. Welke Zeeuwen denkt de gec recreatie een plezier te doen?pag. 10. Kinderboekenschrijver Wim Hofman brengt dit najaar een nieuw boek uit: ZEEUWS M VERDWIJNING VAN MAARTJE PUNTJE PUNTJE. Een fragment pag. 11. En ook nog: Ko de Jonge, Joop Dam, Raats, Kool, Druit, Vuulte, aktie-agenda. Nu als Dl bon invullen. Tegenover mensen die lakser zijn dan u kunt u dan altijd nog zeggen dat u a eerste jaar bent. opsturen aan: Stichting Nieuw Zeeland, postbus 276, 4330 AG Middelburg -a x CL C O ■-> o C 2 c rz Cj c -a CJ :;r> zj «- cl O c 5 58 2 c O 3 c 73 h oo 00 '5 e e o CJ 'X - co 73 E 2 co zj 2 ESO cj '3 <r 2 zj - m E I "P C u .2P c 2 E i to co z 2 w x CO OU rj 2 s - o r" H - v ffl s s y 1/1 2 CO E x u 2 c/ï -C o 2 x .22 O 3 E o o 2 73 C 3 C O '3 b 2 zj O S -ai c 1 g -a 00 c - 2 E o c ZJ ZJ O x -o -o 2 3 u 7" E E i a E o O t- CJ CJ X 2 2 o .2 c i c "3 1-2 7? O 2 t-' _2 jj cl S O 5 00 o c X •- 1 O ui co e cJ E 00 CJ 00 .2 s* -* o "3 c -O I— ZJ ■a E ZJ ZJ c c ui sz e O W co U" E C m b c E CO X H O c/1 "O c 00 CO O k. i h o ÖÓ.2P 3 2 -° sh CJ c/3 '15 2 c CL i_ E X x CO E t t? X O cl CJ O -= "3 C C0 X .3 "3 "3 C C CO ZJ ui cO 00 X c tsi ZJ Z 'z 2 X £L .-3 3 2 2 c-p c i u o o 00 c S.E E J oo 00 c .E -C i— ZJ ZJ c_ 00 O •n o - E CO -o a. 1 o h ai E Sj 5ö- 2- i T3 f— ö- g O -J' 1 C S I- N 5 2 E - 'i 2 2 Q. C j= "3 C 0 1 -9 - o -E ■3^2 •E b x 2 o o ■o c^ 00 5 kJ c 2 N O N O -31 C Si 1- fi 00 c cj :/i co g CJ c .2 o 3 2 C- C O ZJ Lm CJ bs- CO cO CJ "2 2 C c/i CJ 00 c :E\° •2 c Q-X c CO cO 2 00 X JJZ CJ CJ CJ oo ■y CJ k. ZJ CJ CL X c Lm CJ c 3 2 cd 2^ CJ ZJ "O C CS CS om '5 cO CJ 00 CJ ■3 .22 CJ CJ CJ "O L. r CJ O x c c CJ "O e CJ 2= CJ E -O c O Lm c CJ CJ c k. CJ 2-: cs CJ CJ E CJ 73 C li X O k. CL 3 w U - ts 2 rj co "3 C c 2 2 co "O X O Cl O u 4j co X CO 2 E tj CJ o 00 00 u CO ■2 J5 CJ s| c I 4> O -3 CJ C 00 O Q. V O io b c O -3 u Nieuwe abonnee Adres Postcode en plaats Dit abonnement betreft mijzelf/ wordt cadeau gegeven door: Naam Adres Postcode en woonplaats Betalingswijze: 0 per bijgevoegde girokaart/cheque 0 ik wacht op uw accept-girokaart. Datum: Handtekening: O J* O. 5 E c >*2 J*C c/> 73 2 F X J* CJ :_3> x 2 c ■3 zj -I CJ °3 S 2 2 Q 2 CJ CJ O N oo '■ga 'S? X C CJ cj co C '5b 3 w s-35^ o -E .5 x N r- o .E ZJ c L X S-S 73 «a - CO CO c c O O 1 g-^5 cj x 73 c 5"= j, -■s"i b Xs8 2 3 3 C.; Q. O O N cO L- l 00 c M C CJ c c 2 -a w 2 y„ O X OC 00 c E u w OO j cc-r ■II x -g O C/5 00 CJ O ■a to CJ CJ "O O 1.33 7» - ~ZJ 2 o X -o O cj -r S CO 00 CO c c CJ i_ f- 00 E op o c O U. C O 2 x Cl CJ cj oo c cO c ëi O Iw 2 E E E zj O cO X - o "E 20 2 S C u I u 373 ül j* op-a c :s» c M j '§p g "3 c "O 1 '2 ■- - W O -a 2 u f^ü o -a E e-- 73 Cj C I- 00 2 CJ O CJ y U 2^0-° 2 ■y. C «1 .3 2 cO C. CO CJ 73 X c; }j c x .3 00 c 'C 2 2 - 00 X M a 3 c c. CJ O CO -3 2 c r- w - v c w a w CJ O x ecO CO CO ZJ co o C CO ZJ co O. E 8 ss CJ CO ë-ë 00 x cj j*: ■a c o o 00 O 11 CL '■E 2. CL o CJ ZJ 'E 00 LI O O c C E c. 5 -ö 73 - k f! CJ C O - 2 - io 2 is; 7 x - oo X X ®P E c .2 &:E S g •3 2 O E 1/5 E 2 2 CJ O 3= O 00 (/i X CJ E cO u "3 O E O c ■3 5 f2 73 2 "a CJ 73 CJ 3 oo E CO O O ZJ -3 Z- 2 lS.2 2 c 00 c U 73 2 2 o c "C CO CO 00 1 |l o E c L- CO CO 2_ !/l w J1 c oo E CO c 'X -j cj 1 E O :x" co 3? CJ n 73 Ji x k. ■°8 c t' ;J>J cl^j n S *a C !/i 73 C 2 CO CJ co JC F -a 5 2 c CJ co E -= CL O CO CO x y rs -5 CO c I- co CO cj '73 T, F O 7 >.2) 00 c E 58 o x y rr, P b c CO CJ O 00 u - c c - CJ - 2 3 r- c y co b X X c C .ï2 •- 73 CL c 73 "C o CJ co 73 N 1/1 w C c co 5 C 73 O S s o O'x CJ t/1 co 3 73 O X 2 c C o CO CJ O E u CO O X X I JS> y> cO N E CO 3 u O CL O O c CL CJ o b w CJ 1 f~ 2 2 - E o CJ c CL C CJ CO O X :e:I E O c Lu eo es c' k. CJ CO 00 CO C E 73 3 c X 2 f- O C/3 ,*-• ?8 "Z x 00 .3 C S'l 2 73 CJ Sfi c 00 s; N N ÏQ O O 00 1 sz a 00 zj c E 00 3 c k. •c g cj 2 C/1 'a V N CJ 2 CJ "cj X X .2 op 5b 2 w 2, CJ 73 _9 u -r CL O o x c fx op OJ 'öb> x CJ O co E co JO c/1 3 CJ CJ N Q Mnurè vah himfflë, bliVla Wlöléma- ker, Ton Besselink, Eelco Haak, André Geerse, Joop Kroon, Kees Slager, Ad de Jong, Janna van Veen, Bert Altena, Benno Vranken, Joop Dam, Theo Raats, Dick Anbeek, Frans van Dixhoorn, Ko de Jonge, Marrit van der Heijden, G.P. Kool, Jaqueline Bayens, Ma Samarpan Joke, René Mondeel. Foto-omslag: Elsa Westland. Lay-out: Inge van der Kooij Zetwerk: Trudi Warns.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 32