DUO COLIJN-ROOSE TORPEDEERT WÉÉR 'N UITSTEKEND INITIATIEF Jeugdtheater nu 'de gebeten hond' "Die heren moeten niet veel verder gaan of we pakken ze aan wegens smaad. Dit lijkt op een hetze. Waaraan hebben wij dat te danken? Al vier jaar spelen we voor Zeeuwse scholen, zonder dat er één klacht is gehoord en zonder dat er één van die politici ooit de moeite nam om te komen kijken en nu dit.... Wij voelen ons in onze integriteit als jeugd theatergroep gepakt.' de de g'toe keer Annemieke de Kier, zakelijk leidster van de (Delftse) kindertheatergroep Maccus is woedend over de jongste stunt, die het duo H. Colijn (rpf/gpv) - J. Roose (cda) in de Zeeuwse staten heeft uitgehaald. Nadat ze in het recente verleden al met vereende krachten het Festival Nieuwe Muziek en de Omroep Zeeland onderuit haalden, was het in oktober de beurt aan een initiatief van de Werkgroep Onderwijs- projekt Wereldoorlog II. Die wilde (omdat het 40 jaar geleden is dat Zeeland werd bevrijd) de schooljeugd confronteren met dat stukje geschiedenis en tegelijk enkele lijnen naar het heden leggen. Er werd een plan bedacht, waarbij de schooljeugd naast boeken, een expositie en films ook een toneeluitvoering over dat onderwerp te zien zou krijgen. Twee van de beste jeugdtheatergroepen van Nederland zouden optreden. Maccus zou het stuk 'De gebeten hond' opvoeren en Teneeter (uit Nijmegen) was in principe gecontracteerd met 'Drie dagen Jan'. Vooral dat laatste stuk bleek bij Colijn te werken als een rooie lap op een stier. Immers, dat stuk speelt zich af in een kerk, waar een jongen (Jan) in is gevlucht en waar hij drie dagen doorbrengt met een dode, z'n schooljuf, de pastoor en diens huishoud ster. Hoewel Colijn het stuk nooit heeft gezien, was een info-stencil van de werkgroep voor hem voldoende om met de bekende pathos te verkondigen, dat hier sprake is van 'profane, stotende taferelen in het godshuis' en dat hier 'een grove klap in het gezicht van de kerken' wordt gegeven. De groep Maccus werd in één zwaai mee afgemaakt, want dat gezelschap staat volgens Colijn in Delft (waar het vandaan komt) bekend als 'protégé van uiterst links strijdend tegen macht en wettig gezag.' De heer Roose bleef ook deze keer niet achter bij de stoere taal van Colijn. Ook Roose had zich tevoren geïnformeerd. Weliswaar is één van zijn fractieleden P.G. v.d. Bosse) zelf lid van de werkgroep, die het hele projekt heeft voorbereid, maar die heeft kennelijk niets in te brengen als het er om gaat in het openbaar morele veront waardiging te spuien. Roose sprak er schande van dat in het stuk van Teneeter de pastoor als een wankel moedige was afgeschilderd en diens huis houdster als een 'kwade genius'. Zijn optreden eindigde met een oproep aan G.S. om 'deze provocerend eenzijdige uitwerking te verhinderen'En mochten G.S. dat niet doen, dan hoopte hij dat anders de scholen zouden weigeren om de jeugd 'aan dit soort kt wel

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 39