De stille kracht vervolg van pag. 10 WIM DON ....de PZEM is Wim Don niet.... ter vervangen moet worden. Over goedkope kernenergie gesproken Zelfs Kaland erkent, dat de goedkoopte geen argument is om kernenergie te slijten: Wij weten niets van de prijs van uraan of gas in 1990. En wat het na 2000 zal kosten weten we al helemaal niet. Maar dan draaien die centrales wel. Als de verwachte kostprijs van uraan het hoofdargument is, is het een heel slecht argument. Hét argument, dat de voorstanders daarom moeten hanteren volgens Kaland is dat Nederland onafhankelijk moet worden van. één energiebron. Volgens hem moeten erén kolencentrales én kernernergiecentrales én centrales die op olie en gas draaien, komen. Jopie Boogerd daarover: 'Ik vind het volstrekt waanzin dat een land als Nederland, dat zoveel aardgas heeft en dat zó dichtbevolkt is kerncentrales gaat bouwen. Er is geen plaats voor hier. Daar moeten we op hameren. En bovendien op het feit, dat mensen en bedrijven, die rond zo'n centrale zitten, helemaal niet verzekerd zijn tegen de gevolgen van een calamiteit. Zelfs onder Reagan worden in Amerika geen uitzonde ringen gemaakt voor kerncentrales. Ze vinden dat daar concurrentie-vervalsing. En dat is het ook. Ik ga die zaak aan alle kanten aan de kaak stellen.' PvdA Opvallend is dat de grootste progressieve partij tijdens de begrotingsbehandeling in november met geen woord kikte over de dreigende komst van 'Borssele Twee'. Van Waterschoot: 'Ik vind het opvallend dat de PvdA zich landelijk vee! krachtiger tegen kernenergie opstelt dan in Zeeland. Het was ook treffend hoe Don zich op de achtergrond hield toen Maris-Koster verkondigde dat Zeeland zal meewerken als de regering hier een kerncentrale wil bouwen. Bij de behandeling van de PZEM-begroting heb ik ze weer niet gehoord. HANS BANNINK ....oude bekenden.... heid. Platform Intussen heeft het verzet in Zeeland zich georganiseerd in het Zeeuws Platform tegen Kernenergie. Daarin zitten onder meer vijf politieke partijen, het FNV, anti-kernener giegroepen, Hervormde Jeugdraad, enz. In oktober werd de eerste grote manifestatie in Middelburg gehouden. Er waren circa 250 mensen. Hans Bannink, een der initiatiefnemers: 'Het was een goeie bijeenkomst. Alleen.... je zag bijna uitsluitend oude bekenden. Ik mis de jongeren tussen de 16 en 26 jaar! Over de strategie is men nog niet uitgepraat. Bannink: We zijn ons misschien te zeer bewust van de beperkte effecten die demonstraties hebben. En ook de papieren aktie, zoals met bezwaarschriften, ach dat hebben we met de eerste kerncentrale gezien. Toen die al jaren draaide behandelde de Kroon pas ons beroepsschrift!! Maar er komen in elk geval weer mensen regelmatig bij elkaar om zich het hoofd te breken over de vraag, hoe het tij te keren valt. Ook de groep Stop Borssele, die in het verleden nog wel eens voor spektakel zorgde, is weer aktiever geworden. Maar ook daar hetzelfde verschijnsel: er komen geen jongeren bij. Harry van Druenen: 'Of het nou een totale des-interesse in de hele samenleving is, ik weet het niet. Maar wij zien ze niet. Voorlopig gaan we daar dus aan werken; aan het op poten zetten van de groep. Kleine prik-akties mag je in de naaste toekomst wel van ons verwachten, maar grote demonstraties niet. Kees Slager (met dank aan Frans Boogaard en Feike Salver da.) JOPIE BOOGERD sprookje doorgeprik t. Toch is de PvdA-Zeeland vertegenwoor digd in het kortgeleden opgerichtte Plat form tegen Kernenergie. Tijdens een manifestatie in Middelburg zei het GS-lid Paul Boersma dat er twee GS-leden tegen de komst van een nieuwe centrale zullen stemmen. Geconfronteerd met die uitspraak zegt Don, dat hij inderdaad tegen zal stemmen: 'omdat het afvalprobleem niet is opgelost.' Don ziet overigens die tweede kerncentrale er nog niet staan. Waarom niet? Don: 'Omdat ik nog niet zie dat de CDA- kamerfraktie unaniem vóór de bouw van nieuwe centrales stemt'. Geen nieuwe kerncentrale dus! Dat zou u blij moeten stemmen Don (na een lange stilte): 'Ja. Zolang het afvalprobleem niet opgelost is: ja'. Kaland heeft overigens al een 'oplossing' bedacht voor dat probleem: er zijn genoeg landen: China of in Afrika bijvoorbeeld die volop ruimte hebben en die dat afval best willen bergen als je ze redelijk betaalt Kaland maakt er ook geen geheim van dat hij er alles aan doet om in elk geval een van de nieuwe centrales in Borssele te krijgen: 'De mensen daar hebben al vijftien jaar ervaring. Ze bezitten alle kennis van de exploitatie. Het zou toch ontzettend dwaas zijn om dan ergens anders in het land van voren af aan te beginnen. Wim Don is dat eigenlijk met hem eens. Al in 1980 zei hij'Als je de kaart van Nederland neemt dan moet je erkennen dat Zeeland met z'n vele water een van de weinige geschikte gebieden is.' Van Waterschoot maakt zich dan ook geen illusies als hij zegt (en het is ook hier de woordkeus, die 'de muziek maakt'): 'Dat Borssele bovenaan de lijst staat is voor mij zeker. Ons zwakke punt is dat we al een kerncentrale hebben en dus de deskundig

Tijdschriftenbank Zeeland

Nieuw Zeeland | 1984 | | pagina 79