I nieuwe telefoonnummering Zoals bekend wijzigen per 1 oktober 1995 de telefoonnummers in heel Neder land. Bij de samenstelling van dit Popinfoboek beschikken wij niet over de moge lijkheden, de nieuwe telefoonnummers te vermelden. Raadpleeg daarom PTT- telecom bij twijfel over in deze uitgave vermelde telefoonnummers! Popinfoboek Zeeland 1995 Formation fóto: Saks Heijmans

Tijdschriftenbank Zeeland

Popinfoboek | 1995 | | pagina 25