STICHTING POPMUZIEK ZEELAND Dit Popinfoboek is een uitgave van Stichting Popmuziek Zeeland, de organisatie voor de (amateur)pop in onze provincie. De belangrijkste doelstelling van Stichting Popmuziek Zeeland luidt dan ook: "verbetering van het klimaat voor de Zeeuwse popmuziek" Dit probeert de stichting op de volgende wijze te bereiken: door het organiseren van presentaties, het Zeeuwse popconcours "De Zeeuwse Belofte", door de jaarlijkse uitreiking van de Zeeuwse popprijzen; door het met subsidie ondersteunen van jaarlijks ca. 8 popfestivals en 5 Zeeuwse poppodia (De Piek, Brogum, 't Beest, Midgard en De Klomp) in de programmering van Zeeuwse bands. Zo maken we jaarlijks ca. 100 optredens van Zeeuwse bands mede mogelijk; door het organiseren van kursussen en workshops voor popmuzikanten; door het uitbrengen van ons informatieblad NOOT (5 x per jaar) door het gratis verstrekken van allerlei informatie en dienstverlening aan muzikanten en bands die daarom vragen; en door het bijhouden van een aktuele inventarisatie van de Zeeuwse popwereld, waarvan dit Popinfoboek een momentopname biedt. Voor al deze aktiviteiten wordt Stichting Popmuziek Zeeland financiëel onder steund door de provincie Zeeland. Materiële ondersteuning krijgt de stichting van VMC Zeeland, sector cultuur. Bij deze instelling vindt Stichting Popmuziek Zeeland ook onderdak. Het kantoor- en correspondentieadres is hier gevestigd. Wil je meer informatie over Stichting Popmuziek Zeeland bel dan; 0118-634880*. Vraag naar Hubert Leeman. tot 1-10-1995:01180-34880 voorwoord Met de uitgave van dit "Popinfoboek" zetten we een lange traditie voort die, met onderbrekingen, teruggaat tot 1984. De behoefte om alle Zeeuwse bands op een rijtje te zetten en daar bovendien zinvolle informatie omheen te geven, is in al die jaren niet geslonken. Het was om allerlei redenen niet altijd mogelijk een uitgave zoals deze te fabriceren. Het feit dat er nu weer zo'n "Gouden Gids" voor de Zeeuwse popmuziek ligt, is daarom voor ons opnieuw een mijl paaltje. Dus; gebruik 'm! Lees 'm stuk! Als alle telefoonnummers in deze gids in de komende maanden worden platgebeld, dan zijn wij héél tevre den! redaktie Popinfoboek Zeeland Stichting Popmuziek Zeeland Popinfoboek Zeeland 1995

Tijdschriftenbank Zeeland

Popinfoboek | 1995 | | pagina 3