27 MUSEUM NIEUWS BRUSSEL, PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN UTRECHT, CENTRAAL MUSEUM OOSTENDE, PROVINCIAAL MUSEUM VOOR MODERNE KUNST AMSTERDAM, RIJKSMUSEUM Tentoonstelling "Art Deco in Europa". De term Art Deco kan worden opgevat als een verzamelbegrip voor een aantal de coratieve tendensen in de architektuur en de toegepaste kunst in de periode tussen de beide wereldoorlogen. Belangrijkste kenmerk is de prioriteit van het ornament op de funktie en aandacht voor het am bachtelijke. De naam Art Deco ontstond naar aanleiding van de titel van de ten toonstelling "Arts Décoratifs et Industriels Modernes" die in 1925 in Parijs werd ge houden. De tentoonstelling die honderd voorwerpen, waaronder meubilair, textiel, porselein, glas, sieraden en affiches uit een twaalftal landen omvat, probeert dui delijkheid te scheppen in het vage en veelal verwarrende begrip Art Deco. De expositie loopt t/m 28 mei. Het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, is geopend di. t/m zo. 10.00- 18.00 uur, wo. 10.00-22.00 uur Tentoonstelling: "17e eeuwse meesterwer ken uit het Nationaal Museum in Warschau". Uit deze internationaal ver maarde collectie wordt een keuze van on geveer 65 schilderijen getoond. Voor de helft is het werk van Nederlandse schil ders dat een goed beeld geeft van de verschillende genres die in de 17e eeuw in de hollandse schilderkunst werden be oefend. Werken van Steen, Ter Borch, Van Ruysdael, Saenredam en Ter Brugghen, maar ook van mindere groot heden als Cornelus Dekker, Constantijn van Renesse en Pieter Potter. De andere helft bestaat uit werken van Italiaanse schilders, Duitsers en Fransen. De tentoon stelling was eerder te zien in Braunschweig en gaat later nog naar Keulen en München. De tentoonstelling loopt t/m 7 mei. Het Centraal Museum, Agnietenstraat 1 is geopend di t/m za. 10,00-17.00 uur, zo. 13.00-17.00 uur. Overzichtstentoonstelling Gust de Smet. De schilder Gustave de Smet 1877- 1943], samen met Permeke en Van de Berghe vertegenwoordiger van het Vlaamse expressionisme was vooral be roemd om zijn subtiele kleurverschillen. Zijn vele dorpsgezichten, circustaferelen en herbergscenes worden gedomineerd door de menselijke figuur. In de late jaren '20 wordt zijn werk in steeds sterkere mate beinvloed door het kubisme. De ten toonstelling is t/m 29 mei te bezichtigen. Het Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Romestraat 11, is geopend wo. t/m ma. 10.00-18.00 uur. Tentoonstelling "De collectie van Carel Vosmaer". Een selektie van ca 100 teke ningen en schetsen uit het bezit van deze 19e eeuwse Rembrandtkenner en literator (1826-1888). Werk van o.a. Dirk Hals, Goltzius, Bloemaert, Berckheyde, Saftleven, Brill en Van Poelenburg h. Bovendien wordt aandacht besteed aan Vosmaers contakten met eigentijdse kun stenaars zoals Alma Tadema, Cornelis Kruseman en Bilders. De tentoonstelling is te zien t/m 11 juni. Het Rijksmuseum, Stadhouderskade 42, is geopend di. t/m za. 10.00-17.00 uur, zo. 13.00-17.00 uur.

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 26