MUSEUMCOLLECTIE 26 MARITIEME AFDELING I.W.A. DEUNEN Op 1 januari 1980 ging de dienst van het Loodswezen, enz. over van het ministerie van Defensie naar dat van Verkeer en Waterstaat. En daarmee verdween ook de naam van die dienst omdat het Loodswezen, enz. werd ondergebracht bij DGSM. Dat "enz" stond voor Betonning, Bebakening, Verlichting. Het bronzen bord met daarop de volledige titel, dat aan de gevel hing van het voormalige kantoor van net Loodswezen aan de Nieuwendijk 1 3, hangt nu op de maritieme afdeling van het Stedelijk Museum. Op 1 september 1988 werd de eigenlijke loodsdienst met ondersteunende diensten zoals loodsvaartuigen, redeboten en roei- erswacht geprivatiseerd. De term "Loodswezen" dekt vanouds een begrip en is nu als zodanig gehandhaafd door het aanbrengen van dat woord op de luifel van het kantoor van de Regionale Loodsen Corporatie Scheldemonden aan de Spuistraat in Vlissingen. Medio 1987 werd het betonningsvaartuig Frans Naerebout, het vierde schip van die naam in successie, via de Domeinen ver kocht. Het schip werd in 1956 gebouwd en zou na de verkoop nog enige tijd dienst gaan doen in de off-shore. Het schip heeft niet alleen intensief als 'tonnen- legger' gevaren, maar ook vele malen de wekelijkse aflossing van het lichtschip Noord-Hinder verzorgd. Ook maakte het peilreizen met loodsen. Toen het schip werd verkocht zullen velen ongetwijfeld hebben teruggedacht aan allerlei gebeurte nissen en situaties die zij met dat schip van nabij hebben meegemaakt. Te denken valt bijvoorbeeld aan de ijswinters, wanneer binnen enkele dagen en onder vaak barre omstandigheden de lichtboeien moesten worden opgenomen. Of aan de overgang naar het lALA-systeem, waarbij in korte tijd het gehele betonningssysteem moest wor den gewijzigd. De collectie van de Ver. Ned. Loodsen Sociëteit (VNLS) in het museum werd een aantal maanden geleden aangevuld met een model van die vierde Frans Naerebout. Aan dek staat een rode licht boei OG-2, een zgn. 10 m3 ketel boei. Het model werd gemaakt door de vroege re zeeloods A.W. Harmsen. Model van het beton ningsvaartuig de Frans Naerebout, vervaar digd door A.W. Harmsen. Collectie Stedelijk Museum Vlissingen.

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 25