24 De timmerfabriek aan de Koningsweg uit 1924. Foto 1982, particuliere collectie. lagen en de jachthaven en ten oosten van de toen schamper genoemde "klompen- school" (zogenoemd omdat daar alleen maar kinderen van arbeiders naar school gingen) welke aan de oostzijde van de koIk" lag. Dit terrein liep tot aan het begin van de Kanaalstraat en zuidelijk tot wat nu Commandoweg genoemd wordt. Hier werd een nieuwe werf gebouwd. Dat com plex omvatte: 3 overdekte houten hellingen voor onderzeeboten met een lengte van 75,5 m, een open houten helling van 1 20 m, 2 houten gedeeltelijk open loodsen van 120 m. lang bij 12 m. breedte en een door stoom aangedreven electrische cen trale, terwijl ook nog 4 luchtcompressoren werden opgesteld. Op deze houten hellin gen werden de z.g. K-onderzeeboten ge bouwd, terwijl op de houten open hellin gen o.a. de "Meckelenburg" van de Maatschappij Zeeland werd gebouwd. In 1927 werd onder dwang van de KMS directie, die in 1921 dreigde het erfpacht contract op te zeggen en de werf te ver plaatsen, na een 6 jaar durend onder zoek, besloten de sluiswerken aan de buitenhaven zodanig te verbeteren dat de KMS een volwaardige werf werd die mee kon spelen in de wereldscheepsbouw en grotere passagierschepen kon gaan bou wen. De regering besloot een 35 m. sluis te bouwen onder de voorwaarde dat het erfpachtcontract kwam te vervallen en de terreinen in volle eigendom overgingen naar de KMS. Een en ander wera gere geld in de wet van 1927, die een looptijd nad van 60 jaar en dus in 1987 afliep. Als voorschot op de sluizenbouw (de ope ning vond plaats op 4 september 1927) werd de noordhelling in westelijke richting met een staalconstructie verlengd en wera scheepsbouwloods 1 langs de noordhel ling gebouwd. In 1929 werd het terrein ten noorden van

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1989 | | pagina 23