8 EXPOSITIENIEUWS RIJKSMUSEUM AMSTERDAM HET WOOLDHUIS: HET BEHOUDEN WAARD G.J. DE ROOIJ lend en fris geworden alsof zij net geschilderd zijn. Het beeld van de sombere, bruine Breitner wordt hierdoor wat bijgesteld. Het museum is dagelijks van 1 1.00 tot 17.00 geopend. GEBED IN SCHOONHEID In het Rijksmuseum in Amsterdam is nog tot en met 26 februari een heel aparte tentoonstelling te zien. Directeur Henk van Os verzamelde zo'n vijftigtal objecten uit Noord-en Zuid Nederland, Duitsland en Italië, die alle dienden voor prive- devotie in de periode 1300 tot 1500. Miniaturen, prenten, houtsnijwerk, edelsmeed kunst voorwerpen, die allemaal momenten uit het leven en lijden van Christus, Maria en ande re geloofshelden uitbeelden. De kunstvoorwer pen bevonden zich veelal in kloostercellen, woningen of speciale kapellen voor broeder schappen. In de vijftiende eeuw werd de artistie ke waarde van deze schatten steeds belangrij ker. Zo is er bijvoorbeeld een Memling te zien, "De Heilige Veronica met zweetdoek". Om de bezoeker de mogelijkheid te geven de objecten persoonlijk te beleven is er een specia le Audio Tour samengesteld, die iedereen bij het begin van de expositie krijgt uitgereikt. Van Os heeft in eigen persoon de rondleiding ingespro ken. Het Rijksmuseum is dagelijks van 10.00 tot 1 7.00 geopend. Natuurlijk kent u, die zich als 'Vriend' betrokken voelt bij het wel en wee van Vlissingen, het Wooldhuis. Zonder overdrijving en zonder ook maar enigzins de kans te lopen van chauvinisme beschuldigd te worden, kunnen we stellen dat nergens in Nederland een vergelijkbaar pand op zo'n unieke lokatie te vinden is. Een mening die alom wordt gedeeld. DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 12