DE BOEKENSPIEGEL 10 "KIJK MAMA, DE A MAAN IS GEVALLEN" Het beeld 'Eruption' voor Boulevard Bankert. bedoe ling is dat de golfbeweging van de zee een spuiten de fontijn veroorzaakt. Dit gebeurt slechts zelden. mm Beeldende Kunstenaarsregeling wordt genoemd en er wordt verteld hoe in het kader van stads ontwikkeling beelden tot stand zijn gekomen. Naast deze informatie geeft het boek drie wan delroutes: door Middelburg, Viissingen en over overig Walcheren. Duidelijk te volgen routes, met veel informatie over de beelden die men onderweg ziet. Kortom, "straatBeeld" is een boekje dat veel informatie geeft en veel mensen waarschijnlijk wat bewuster maakt van de beel den die zij regelmatig passeren. De foto op de omslag is wat dat betreft sprekend. De foto laat zien wat het idee is van "Eruption", de twee palen voor de zeevaartschool, duidelijk iets anders dan de eerste palen van de brug naar de overkant zoals sommige Vlissingers spotten. ELLEN OOMENS-PALS Beeldende kunst in Viissingen. Een begrip dat gelukkig terug te vinden is op vele locaties en in vele hoedanig heden. In het park aan de Koude- kerkseweg tegenover het ziekenhuis bevindt zich een sculptuur van Eddy Quite, een marmeren cirkelfragment, opvallend door zijn eenvoud. Het lijkt alsof de cirkel langzaam in de grond zakt of er juist weer uit verrijst. Bij het zien van het beeld riep mijn dochtertje Laura elke keer weer opgetogen: "Kijk mama, de maan is gevallen!". De maan in het park. De beeldend kunstenaar Eddy Quite. Foto particuliere collectie DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 14