MUSEUM BIBLIOTHEEK 12 MUSEUMNIEUWS DE MUSEUM JAARKAART VERANDERT WEER ELLEN OOMENS-PALS "Waaraan denkt U bij het woord museum?" "Aan oude dingen, mooie dingen, schilderijen, beelden, aan een gebouw waarin men tentoonstellin gen kan bezichtigen,aan kunst, cul tuur...." Ook buiten musea en galle- rieën kan je kunst bekijken. Zoals vele steden kent ook Vlissingen een "permanente" tentoonstelling van sculpturen in de openbare ruimte. Aan de balie van het museum is een folder ver krijgbaar "Beeldhouwwerk in Vlissingen". Hierin is opgenomen beeldhouwwerk in net centrum van Vlissingen, ingedeeld in drie soorten: - beeldhouwwerk aangebracht ter herdenking van iemand of een gebeurtenis, - beeldhouwwerk om een gebouw herkenbaar teSi maken, ei - beeldhouwwerk aangebracht ter versiering. kc De folder geeft van de 28 opgenomen werkene' een korte beschrijving. d Meer informatie verschaft het boekje "straat-d BEELD", dat dient als gids voor de beelden opre Walcheren,die in 3 routes zijn opgenomen. In^ de inleiding wordt een stukje geschiedenis en e ontwikkeling van de beeldende kunst op WaW cheren geschetst. Dat een beeld er niet zomaar b stond wordt duidelijk. Het plaatsen van een a beeld had vaak letterlijk en figuurlijk veel voeten H in de aarde. k De routes voeren langs beelden in Middelburg, L Vlissingen en de rest van Walcheren. Het accent k ligt op de na-oorlogse periode. Niet alle sculptu- c ren zijn opgenomen, men heeft een selectie c gemaakt. Informatie over beeld én maker wordt c gegeven. Het boek is prettig leesbaar en bevat I een goed register. Zelf vina ik het jammer dat f niet van alle genoemde beelden een foto is f opgenomen. Beeldhouwwerk in Vlissingen: folder uitgegeven ter gelegenheid van monumentendag l 994 en in kader van "Beelden in Nederland l 994" Vlissingen: Stedelijk Museum, l 994 Nico Out: StraatBeeld Vlissingen: Stichting "straatBEELD", 1993 ISBN 90 801485 1 2 WILBERT WEBER Met ingang van 1 november 1994 hebben er drie veranderingen plaats gehad, de Museumjaarkaart (niet te verwarren met het 'Vriendenpasje') is weer duurder geworden; er is een vernieuwd plastic pasje met een extra magneetstrip ingevoerd en men kan zich gratis verzekeren tegen bescha diging of verlies van de kaart. DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 16