10 BRIEVENPOSTERIJ der resultaat. De regering van Vlissingen stuurde hem daarvoor een bedankbrief vergezeld van 150 I Rijnse wijn en 1 2 suikerbrodenl (9) Middelburg nam contact op met Thurn Taxis om de Engelse brieven weer via Oostende en Gent te kunnen ontvangen net als vroeger. Verzending via Hellevoetsluis zou namelijk bete kenen dat Zierikzee de brieven veel eerder zou ontvangen tot nadeel van de Middelburgse han del. In 1663 loste het probleem zichzelf op als Henrv Bishop toen postmeester-generaal van Engeland wordt opgevolgd door O'Neal. Deze sloot n.l. op 16 of 21 januari 1661 weer een contract met Taxis om de Zeeuwse brieven weer via Oostende-Gent te verzenden. Een nieuw probleem dreigt enkele jaren later als Amsterdam zich van de Engelse brieven 'mees ter maakt'. Op 4 juni 1668 stelt Amsterdam de steden in Holland en Zeeland op de hoogte van het postverdrag tussen Amsterdam en Engeland waarin Amsterdam het postmonopolie tussen Engeland en de Republiek heeft verkregen. De post zal worden aangevoerd en verzonden via Hellevoetsluis en vervolgens naar Amsterdam voor verdere verspreiding worden gebracht. Op 1 november 1668 voorkomen Middelburg en Vlissingen het tijdverlies door samen een (voorlo pig) contract met het Antwerps kantoor in Amsterdam te sluiten, waarbij ze de Zeeuwse brieven in Hellevoetsluis gaan halen en brengen tegen een vergoeding van 4 stuivers voor een enkele, 6 st. voor een dubbele brief en 8 stuiver voor een once brief (port Engeland- Hellevoetsluis). Dit gaf een fikse tijdbesparing omdat anders het Antwerps kantoor vanuit Amsterdam voor de verzending van de Zeeuwse brieven moest zorgen. Het voorlopig contract wordt definitief op 16 oktober 1669, met een looptijd van 9 jaar, doch opzegbaar na 4 jaar. DE FRANSE BRIEVEN Frankrijk kreeg bij de Vrede van Aken in 1668 enkele plaatsen in de Oostenrijkse Nederlanden toegewezen. De Franse grens komt nu bij Deijnze te liggen (ongeveer 25 km ten zuidn/ves- ten van Gent!). De Franse postmeester-generaal Louvois probeert de post van Thurn Taxis uit te schakelen bij het vervoer van de Franse brieven voor Holland en Zeeland. Louvois neemt contact op met Vlissingen over een regeling voor vervoer van de Franse brieven per schip van Duinkerke naar Vlissingen. Dit was mogelijk echter een werkwijze om Taxis onder druk te zetten, met de bedoeling een gunstig vervoerscontract af te kun nen sluiten. Op 28 mei 1669 volgt namelijk een nieuw verdrag tussen Frankrijk en Taxis waarbij werd vastgelegd dat Frankrijk de brieven tot de Franse grens bij Deijnze zal brengen en dat Taxis zal zorgen voor verder vervoer tot Sas van Gent. In Sas van Gent zal een Zeeuwse bode (postiljon?) het brievenpakket overnemen. In de 'Notulen van Wet en Raad van Vlissingen' (7) wordt verslag gedaan van de reizen van postmeester Van Laren 1 5 oktober 1669) naar de stad Deijnze in verband met de onderhande lingen. Kennelijk hecht Frankrijk eraan Vlissingen in de onderhandelingen te betrekken, want Middelburg had in 1656 juist nog een monopo liecontract met Taxis getekend voor alle Franse brieven met bestemming Zeeland transit Vlaanderen (10). De notulen van Vlissingen ver melden een accoord met Louvois op 6 november 1669. Middelburg dreigt nu volledig buiten spel gezet te worden met afhankelijkheid van Vlissingen. Om dat te voorkomen sluit Middelburg noodgedwongen een overeenkomst met Vlissingen op 20 december 1669. Middelburg zal voortaan de Franse brieven vrij dagmorgen naar Vlissingen zenden, waar ze aan het Vlissings pakket worden toegevoegd. Vlissingen zal zorgdragen voor vervoer naar Sas van Gent waar de koerier van Taxis het pakket zal overnemen, met uitwisseling van de Franse brieven voor Zeeland. De retourbrieven zullen te Vlissingen niet uitgegeven worden, voordat de bode naar Middelburg een uur onderweg is met de Middelburgse brieven. In 1687 neemt Middelburg dit Vlissings contract over en wordt hef vervoer tussen Sas van Gent en Vlissingen/Middelburg door een Middelburgse bode, later postiljon, verzorgd. DEN SPIEGEL

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1995 | | pagina 10